Розміщення інструкцій з охорони праці на робочих місцях

1646

Запитання

Чи потрібно розміщувати інструкції на робочих місцях?

Відповідь

Інструкції з охорони праці не розмістили на робочих місцях. Чи є це порушенням? Видачу інструкцій на підприємстві здійснюють відповідно до пункту 4 розділу V Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9 (НПАОП 0.00-4.15-98).

Примірники інструкцій видають працівникам безпосередні керівники, коли проводять первинний інструктаж у порядку, встановленому роботодавцем, або розміщують на їх робочих місцях. Такий порядок роботодавець установлює внутрішнім локальним нормативним актом — наприклад, Положенням про порядок розробки та обігу інструкцій з охорони праці суб’єкта господарювання. Якщо в цьому документі передбачено розміщення інструкцій на робочих місцях, то їх відсутність слід вважати порушенням.

Коли переглядати інструкцію

Довідник спеціаліста з охорони праці

Статті за темою

Усі статті за темою

Розділ «Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях» в інструкціях з охорони праці

Для створення безпечних і здорових умов праці на підприємстві розробляють інструкції з охорони праці. У статті підкажемо, яку інформацію необхідно вказати у розділі «Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях», адже саме в цьому розділі розробники інструкцій найчастіше припускаються помилок.
10046

Посадова інструкція інженера з експлуатації машинно-тракторного парку

Посадові інструкції — це обов’язкові документи, що мають бути на кожному підприємстві. Пропонуємо скачати готовий зразок посадової інструкції інженера з експлуатації машинно-тракторного парку.
5323

Інструкція з охорони праці для охоронника

Інструкція з охорони праці для охоронця є нормативним документом, що містить обов’язкові вимоги з охорони праці для охоронника при виконанні робіт згідно з його обов’язками. Скачайте інструкцію та за потреби адаптуйте до умов вашого підприємства.
11043