Хто зберігає документи з навчання з питань охорони праці

503

Запитання

На підприємстві провели навчання та перевірку знань працівників із питань охорони праці. Хто має зберігати відповідну документацію — служба охорони праці чи служба кадрів?

Відповідь

Навчання та перевірку знань працівників із питань охорони праці проводять за Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15.

5 запитань про навчання та інструктажі з охорони праці

Відповідно до пункту 3.3 цього документа організацію навчання та перевірки знань працівників із питань охорони праці, зокрема під час професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, здійснюють працівники служби кадрів або інші спеціалісти, яким роботодавець доручив організувати цю роботу.

Однак інший нормативно-правовий акт — Типове положення про службу охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004 № 255 — зазначає, що забезпечити належне оформлення і зберігання документації з питань охорони праці є функцією служби охорони праці (п. 3.7).

Тому, якщо роботодавець доручив організацію навчання службі кадрів, то певну документацію щодо навчання — навчальні матеріали, списки, журнали обліку теоретичного навчання тощо — може зберігати служба кадрів, а документацію щодо результатів навчання — протоколи перевірки знань, копії посвідчень — служба охорони праці.

У будь-якому разі порядок зберігання документації доцільно визначити у Положенні про навчання з питань охорони праці суб’єкта господарювання.

Довідник спеціаліста з охорони праці

Статті за темою

Усі статті за темою

План-графік навчання з охорони праці у 2024 році

На підприємстві необхідно скласти план-графік проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці. План-графік навчання з охорони праці доцільно розробити напередодні нового календарного року. Які вимоги до форми цього документа — дізнайтеся зі статті.
52923

Наказ про створення комісії з перевірки знань з питань охорони праці

Наказ про створення комісії з перевірки знань з питань охорони праці допоможе призначити членів комісії з перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві та визначити їхні обов'язки. Скачайте приклад наказу про створення комісії, розроблений експертом.
17358

Навчання з охорони праці для прикордонників

Одним із напрямів щодо забезпечення здорових та безпечних умов праці на робочому місці є організація належного рівня навчання працівників з питань охорони праці. Зі статті ви дізнаєтеся про особливості навчання з охорони праці для прикордонників
240

Як створити комісію з перевірки знань з охорони праці на підприємстві

Хто входить до складу комісії з перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві, які в неї повноваження, якими нормативними документами урегульована робота комісії — відповіді у статті.
12441

Навчання з охорони праці

Одне із завдань служби охорони праці підприємства — провести навчання з охорони праці та перевірку знань за його результатами. Дізнайтеся про принципи організації та види навчання з питань охорони праці, а також скачайте готові зразки необхідних документів.
86978