Перевірка справності запобіжних клапанів

3819

Запитання

Чи може підприємство самостійно перевіряти справність запобіжних клапанів?

Відповідь

Перевірка справності запобіжних клапанів належить до випробування. Технічний огляд, випробування, експертне обстеження, технічне діагностування посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, мають право проводити ті підприємства, які отримали відповідний Дозвіл від Держпраці на спроможність виконувати такий вид робіт (п. 10 дод. 3; п. 1 дод. 2 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою КМУ від 26.10.2011 № 1107).

СкачатиТаблиця періодичності технічних оглядів посудин, що працюють під тиском

Зареєстровані в органах Держтехнагляду посудини опосвідчує державний інспектор Держтехнагляду. День проведення технічного опосвідчення посудини визначає адміністрація підприємства і попередньо погоджує інспектор Держтехнагляду. Адміністрація підприємства зобов’язана не пізніше ніж за п’ять днів інформувати інспектора про технічне передбачуване опосвідчення посудини. Якщо інспектор не з’явився у визначений строк, адміністрація підприємства може самостійно провести опосвідчення комісією, яку призначає наказом керівник підприємства. Результати проведеного і строк наступного опосвідчення заносять до паспорта посудини та підписують усі члени комісії. Копію цього запису направляють до місцевого органу Держтехнагляду не пізніше ніж через п’ять днів після опосвідчення (п. 6.3.8, 6.3.21, 6.3.22 Правил безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, затверджених Держгіртехнаглядом СРСР від 27.11.1987; НПАОП 0.00-1.59-87*).

Дозвіл на введення в експлуатацію посудини, що підлягає реєстрації в органах Держтехнагляду, інспектор видає після її реєстрації, технічного опосвідчення, перевірки організації обслуговування та нагляду. Дозвіл на введення в експлуатацію посудини записується до її паспорта (п. 6.4.1, 6.4.3 НПАОП 0.00-1.59-87).

Технічне опосвідчення посудин, не зареєстрованих в органах Держтехнагляду, можуть проводити без участі інспектора Держтехнагляду спеціально уповноважені працівники — особи, відповідальні з нагляду за технічним станом та експлуатацією посудин.

Довідник спеціаліста з охорони праці

Статті за темою

Усі статті за темою

Вимоги безпеки під час робіт на висоті

Роботи на висоті — це роботи з підвищеною небезпекою, які потребують обов’язкових заходів безпеки. Наша стаття допоможе організувати роботи на висоті безпечно, правильно оформити наряд-допуск, провести інструктажі працівникам, уникнути помилок при виборі засобів захисту.
79955

Журнал реєстрації нарядів допусків на виконання робіт з підвищеною небезпекою

Роботодавець зобов’язаний вести журнал реєстрації нарядів-допусків на проведення робіт з підвищеною небезпекою. У статті ви знайдете інформацію про ведення такого журналу та зможете скачати відповідну форму.
4188

Перевезення небезпечних вантажів

Небезпечні вантажі становлять потенційну загрозу для людини й навколишнього середовища. У статті ви знайдете відповіді на такі питання: що таке небезпечний вантаж, чим укомплектувати транспортні засоби, що перевозять такий вантаж, які документи оформити та які вимоги до виробничого персоналу
11136

Наряд-допуск на виконання робіт підвищеної небезпеки

Що таке наряд-допуск на виконання робіт підвищеної небезпеки? Хто його видає і коли він потрібен? Яку форму бланка обрати та як правильно оформити? Відповіді на ці та інші питання — у статті. А також скачуйте розроблений експертом бланк наряду допуску.
112851