Звільнення працівника при зміні організації виробництва

527

Запитання

Яка процедура звільнення працівника при зміні організації виробництва?

Відповідь

Згідно з п.1 ст. 40 КЗпП трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності у деяких випадках можуть бути розірвані за ініціативою роботодавця. Це, зокрема, може відбутися у випадку змін в організації виробництва і праці, а саме ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, скорочення чисельності або штату працівників.

Відповідно до ч. 2 ст. 40 КЗпП таке звільнення допускається, якщо неможливо перевести працівника за його згодою на іншу роботу.

Звільнення працівника при зміні організації виробництва Чи навчати з питань охорони праці працівника, якого перевели з однієї професії на іншу всередині структурного підрозділу?

Для проведення скорочення чисельності чи штату працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці роботодавець зобов’язаний:

 1. Обґрунтувати необхідність скорочення штату та звільнення.
 2. Скласти і затвердити новий штатний розпис, до якого не заносяться посади, які скорочено.
 3. Попередити працівників, посади яких скорочуються, персонально про наступне вивільнення не пізніше ніж за 2 місяці (ст. 49-2 КЗпП).
 4. Одночасно з попередженням про звільнення за скороченням штату запропонувати працівникові іншу роботу на тому ж підприємстві. За відсутності роботи за відповідною професією чи спеціальністю, а також у разі відмови працівника від переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві працівник, за своїм розсудом, звертається за допомогою до державної служби зайнятості або працевлаштовується самостійно (ст. 49-2 КЗпП).
 5. Повідомити держслужбу зайнятості про наступне вивільнення працівників із зазначенням їх професій, спеціальності, кваліфікації та розміру оплати праці (ст. 49-2 КЗпП).
 6. Після закінчення двомісячного попереджувального строку видати наказ про звільнення.
 7. В день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку, копію наказу про звільнення з роботи і провести з ним розрахунок (ст. 47 КЗпП).
 8. На вимогу працівника видати довідку про його роботу на підприємстві із зазначенням спеціальності, кваліфікації, посади, часу роботи і розміру заробітної плати (ст. 49 КЗпП).
 9. У день звільнення виплатити працівникові всі суми, що належать йому від підприємства (зарплату, вихідну допомогу в розмірі не менше середнього місячного заробітку, компенсацію за невикористану відпустку). Якщо працівник у день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок. Про нараховані суми, що мають бути виплачені працівникові при звільненні, роботодавець повинен письмово повідомити працівника перед виплатою цих сум (ст. 116 КЗпП).

За загальним правилом звільнення за скороченням штату може бути проведено тільки за попередньою згодою виборного органу (профспілкового представника) первинної профспілкової організації, членом якої є працівник (ст. 43 КЗпП). Однак відповідно до ст. 431 КЗпП звільнення за скороченням штату без згоди виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) допускається, зокрема, у таких випадках:

 • незадовільного результату випробування, передбаченого при прийнятті на роботу;
 • звільнення з суміщуваної роботи у зв’язку з прийняттям на роботу іншого працівника, який не є сумісником, а також у зв’язку з обмеженнями на роботу за сумісництвом, передбаченими законодавством;
 • поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу;
 • звільнення з підприємства, де немає первинної профспілкової організації;
 • звільнення керівника підприємства, його заступників, головного бухгалтера, його заступників.

Ви маєте це знати!

У разі незаконного вивільнення з роботи працівник має беззаперечне право звернутися з заявою про вирішення трудового спору до суду у місячний строк з дня вручення копії наказу про звільнення або з дня видачі трудової книжки.

Звільнення працівника при зміні організації виробництва Вас також може зацікавити стаття Охорона праці в колективному договорі

Відповідно до п. 19 Постанови Пленуму ВСУ від 06.11.1992 № 9 «Про практику розгляду судами трудових спорів» розглядаючи трудові спори, пов’язані зі звільненням за скороченням штату, суди зобов’язані з’ясувати такі обставини:

 • чи дійсно у відповідача відбулися зміни в організації виробництва і праці, зокрема, скорочення чисельності або штату працівників;
 • чи додержано роботодавцем норм законодавства, що регулюють вивільнення працівника;
 • які є докази щодо змін в організації виробництва і праці, про те, що працівник відмовився від переведення на іншу роботу або що роботодавець не мав змоги перевести працівника з його згоди на іншу роботу на тому ж підприємстві;
 • чи не користувався вивільнюваний працівник переважним правом на залишення на роботі;
 • чи був попереджений працівник за 2 місяці про своє вивільнення.

СкачатиШтрафи за порушення законодавства про працю 2019

Законодавстом передбачені певні гарантії для працівника у разі звільнення. Серед іншого:

 • у день звільнення роботодавець зобов’язаний провести розрахунки із працівником, а саме видати всю зарплату та здійснити інші, передбачені законодавством, виплати;
 • працівник має право на вихідну допомогу у розмірі не менше свого середнього місячного заробітку;
 • право на допомогу по безробіттю з восьмого дня після реєстрації як безробітного протягом 360 календарних днів протягом двох років.

За інформацією ГУ Дежпраці в Івано-Франківській області

Довідник спеціаліста з охорони праці

Статті за темою

Усі статті за темою

План комплексних перевірок

Комплексну перевірку суб’єктів господарювання проводять, якщо одне і те саме підприємство потрапляє в річний план перевірок двох або більше інспекцій. Більше про комплексні перевірки підприємств — у статті.
91027

Які штрафи передбачені за порушення вимог законодавства про працю

За порушення вимог трудового законодавства роботодавці несуть відповідальність у вигляді штрафу, який стягується у кратному розмірі мінімальної заробітної плати. Детальніше про штрафи за порушення законодавства про працю у 2024 році — в аналітичній статті від нашого експерта.
45550

Журнал реєстрації перевірок

Для того, щоб не допустити несанкціонованих перевірок, на підприємстві заводять Журнал реєстрації заходів державного нагляду (контролю). Ведення його — добровільне. Скачайте бланк Журналу реєстрації перевірок установленого зразка, щоб бути готовим до приходу контролерів.
49349

Аудит охорони праці

Аудит роботи суб’єкта господарювання проводиться за декількома напрямами, зокрема, оцінюється наявність і повнота документації, стан обладнання і робіт та ін. Дізнайтеся, як провести внутрішній аудит охорони праці.
16106