Підстави проведення інспекційних відвідувань

421

Запитання

Які підстави проведення інспекційних відвідувань передбачені у законодавстві?

Відповідь

Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 р. № 295 (далі – Порядок № 295). Такий контроль здійснюють у формі інспекційних відвідувань та невиїзних інспектувань інспектори з праці:

  • Держпраці та її територіальних органів;
  • виконавчих органів міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад із питань своєчасної та у повному обсязі оплати праці, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці, оформлення трудових відносин (п. 2 Порядку № 295).

Важливо знати!

Контрольні повноваження інспектора праці підтверджується службовим посвідченням встановленої Мінсоцполітики форми, що видається Держпраці.

У пункті 5 Порядку № 295 наведено такі підстави проведення інспекційних відвідувань:

  • звернення працівника про порушення щодо нього законодавства про працю;
  • звернення фізичної особи, щодо якої порушили правила оформлення трудових відносин;
  • рішення керівника органу контролю про проведення інспекційних відвідувань із питань виявлення неоформлених трудових відносин, прийняте за результатами аналізу інформації, отриманої із засобів масової інформації, інших джерел, доступ до яких не обмежує законодавство, та джерел, зазначених у підпунктах 1, 2, 4-7 п. 5 Порядку № 295;
  • рішення суду, повідомлення правоохоронних органів про порушення законодавства про працю;
  • повідомлення посадових осіб органів державного нагляду (контролю) про виявлені під час виконання ними контрольних повноважень ознаки порушення законодавства про працю;
  • інформація Державної служби статистики України, Державної фіскальної служби України та Пенсійного фонду України;
  • інформація профспілкових органів про порушення прав працівників, які є членами профспілки, виявлені під час громадського контролю за дотриманням законодавства про працю.

За результатами інспекційного відвідування або невиїзного інспектування складаються акт. Якщо були виявлені порушення законодавства про працю – інспектор складає припис про їх усунення.

Зверніть увагу!

Припис є обов’язковою для виконання у визначені строки письмовою вимогою інспектора праці про усунення об’єктом відвідування порушень законодавства про працю, виявлених під час інспекційного відвідування або невиїзного інспектування.

Водночас, припис або вимога інспектора праці можуть бути оскаржені у 10-денний строк з дати їх отримання до керівника або заступника керівника відповідного територіального органу Держпраці.

Підстави проведення інспекційних відвідувань Дізнайтеся, які заходи нагляду проводить Держпраці 2018 року

Статичний блок для запитань-відповідей

Останні новини

Усі новини

Статті за темою

Усі статті за темою

Перелік питань для перевірки знань з охорони праці працівників

Ефективна робота з профілактики виробничого травматизму на виробництві залежить від належної підготовки, навчання та підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці. Провести перевірку знань допоможе орієнтовний перелік питань для перевірки знань з охорони праці працівників підприємства, підготовлений експертом
45941

Інструкція з охорони праці для оператора АЗС

Інструкція з охорони праці для оператора АЗС є нормативним документом, що містить обов’язкові вимоги з охорони праці для заправника при виконанні робіт згідно з його обов’язками. Скачайте інструкцію та за потреби адаптуйте до умов вашого підприємства.
18471

Контроль за станом охорони праці на підприємстві

Контроль за станом охорони праці на підприємстві є одним із складових елементів системи управління охороною праці підприємства. Контроль спрямований на виявлення відхилень від норм в умовах праці та перевірку виконання працівниками своїх обов’язків у сфері охорони праці. Дізнайтеся, які бувають основні види контролю за станом охорони праці на підприємстві, з якою періодичністю їх проводять, та якими документами супроводжується контроль.
57751

Всесвітній день охорони праці

Щорічно 28 квітня в Україні відзначають День охорони праці, який збігається зі Всесвітнім днем охорони праці. Так само збігається і девіз, який визначає МОП. Дізнайтеся, як звучить тема Дня охорони праці — 2024 та як організувати День охорони праці на підприємстві.
102418

Як організувати адміністративно-громадський контроль за станом охорони праці

Одним із основних видів контролю за станом охорони праці на підприємстві є триступеневий адміністративно-громадський контроль. Хто та як має його організувати? Чи обов’язково всім підприємствам дотримуватись триступеневої схеми контролю, — роз'яснюємо у статті.
22201