Складення припису за результатами інспекційного відвідування

1803

Запитання

Коли та за яких умов складається припис за результатами інспекційного відвідування, невиїзного інспектування?

Відповідь

Регулювання цього питання відбувається згідно з положеннями Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою КМУ від 26.04.2017 № 295 (далі – Порядок № 295). Відповідно до вимог Порядку № 295 за результатами інспекційного відвідування або невиїзного інспектування складаються акт і у разі виявлення порушень законодавства про працю — припис про їх усунення.

Зауважимо, що припис – це обов’язкова для виконання у визначені строки письмова вимога інспектора праці про усунення об’єктом відвідування порушень законодавства про працю, які були виявлені під час перевірки або невиїзного інспектування.

Припис вноситься об’єкту відвідування:

  • не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після підписання акта (відмови від підписання);
  • у випадку наявності зауважень — наступного дня після їх розгляду.

Строк усунення порушень зазначається в приписі. В тих випадках, коли встановлення строку виконання припису більше ніж 3 міс. у ньому визначається графік та заплановані заходи усунення виявлених порушень з відповідним інформуванням інспектора праці у визначеній в приписі періодичності.

Припис складається у 2-ох примірниках із підписами:

  • інспектором праці, який проводив перевірку або невиїзне інспектування;
  • керівником об’єкта відвідування або його уповноваженим представником.

Один примірник припису залишається на підприємстві.

Стан виконання припису перевіряється після закінчення визначеного строку усунення недоліків, якщо підприємство не надало відповідь або надало в недостатньому обсязі.

Якщо керівник чи уповноважений представник підприємства відмовився від підписання або за неможливості особистого вручення припису, він складаються у 3-ох примірниках.

Не пізніше наступного робочого дня 2 примірники припису надсилаються підприємству рекомендованим листом із описом документів у ньому та з повідомленням про вручення. На примірнику припису інспектора записуються реквізити відповідного поштового відправлення, яке долучається до матеріалів перевірки.

Об’єкт відвідування зобов’язаний повернути інспектору праці підписаний примірник припису не пізніше ніж через 3 робочих дні з дати його отримання.

У разі ненадходження в установлений строк підписаного примірника припису складається акт про відмову від підпису у 2-ох примірниках, один з яких надсилається об’єкту відвідування рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Довідник спеціаліста з охорони праці

Статті за темою

Усі статті за темою

Безпека праці сторожів у зимовий період

Взимку особливо гостро стоїть питання навчання та інструктажу сторожів, а також створення умов для їх безпечної роботи. Як уникнути травмування сторожів та охоронників у зимовий період, — підкаже наша стаття.
1908

План комплексних перевірок

Комплексну перевірку суб’єктів господарювання проводять, якщо одне і те саме підприємство потрапляє в річний план перевірок двох або більше інспекцій. Більше про комплексні перевірки підприємств — у статті.
101670

Які штрафи передбачені за порушення вимог законодавства про працю

За порушення вимог трудового законодавства роботодавці несуть відповідальність у вигляді штрафу, який стягується у кратному розмірі мінімальної заробітної плати. Детальніше про штрафи за порушення законодавства про працю у 2024 році — в аналітичній статті від нашого експерта.
45839

Журнал реєстрації перевірок

Для того, щоб не допустити несанкціонованих перевірок, на підприємстві заводять Журнал реєстрації заходів державного нагляду (контролю). Ведення його — добровільне. Скачайте бланк Журналу реєстрації перевірок установленого зразка, щоб бути готовим до приходу контролерів.
50177