До кінця року мінімальна заробітна плата становитиме 1378 гривень

Міністерство соціальної політики у листі від 02.04.2015 № 4753/0/14-15/182014 повідомляє наступне

Міністерство соціальної політики у листі від 02.04.2015 № 4753/0/14-15/182014 повідомляє наступне.

Кризовий стан економiки негативно вплинув на основнi макроекономiчнi показники України, що спричинило зниження темпiв росту середньомiсячних заробiтних плат, падiння реальних заробiтних плат та зростанню сум заборгованостi iз виплати заробiтної плати.

Згiдно з чинним законодавством при визначеннi розмiру мiнiмальної заробiтної плати враховуються як потреби працiвникiв, так i макропоказники економiчного розвитку держави, що вiдповiдає положенням Конвенцiї МОП № 131 про встановлення мiнiмальної заробiтної плати з особливим рахуванням країн, що розвиваються.

У Законi України «Про Державний бюджет України на 2015 рiк» від 28.12.2014 № 80-VIII (далі — Закон України № 80-VIII)розмiр мiнiмальної заробiтної встановлено з урахуванням показникiв економiчного розвитку, фiнансових можливостей бюджету та пiдприємств. На кiнець 2015 року розмiр мiнiмальної заробiтної плати зросте на 13% i становитиме 1378 гривень.

З урахуванням змiни на законодавчому рiвнi розмiру мiнiмальної заробiтної плати та враховуючи пiдсумки виконання Державного бюджету України за І пiврiччя 2015 року Мiнсоцполiтики буде опрацьоване питання щодо пiдготовки вiдповiдного проекту рiшення Уряду про пiдвищення розмiру посадового окладу (тарифної ставки) працiвника першого тарифного розряду ЄТС, на базi якого розраховуються посадовi оклади (тарифнi ставки) працiвникiв бюджетної сфери за iншими тарифними розрядами ЄТС.

Оскiльки пiдвищення розмiру мiнiмальної заробiтної плати потребує додаткових видаткiв з Державного бюджету України зазначене питання буде розглядатись за результатами монiторингу виконання державного бюджету.

Стабiлiзацiя економiчної та полiтичної ситуацiї в країнi, вiдбудова всiєї української економiки дозволять затверджувати соцiальнi стандарти та гарантiї у бiльш високих розмiрах.

Що стосується iндексацiї грошових доходiв населення, то слiд зазначити, що Законом України № 80-VIII визначене завдання Кабiнету Мiнiстрiв України розробити та затвердити особливий порядок проведення iндексацiї грошових доходiв населення у межах фiнансових ресурсiв бюджетiв усiх рiвнiв, бюджету Пенсiйного фонду України та бюджетiв iнших фондiв загальнообов’язкового державного соцiального страхування на 2015 рiк.

Законом України «Про внесення змiн та визнання такими, що втратили чиннiсть деяких законодавчих актiв України»  вiд 28.12.2014 № 76-УІІІ внесенi змiни до статтi 5 Закону України «Про iндексацiю грошових доходiв населення» від 03.07.1991 № 1282-XII стосовно проведення iндексацiї грошових доходiв населення у межах фiнансових ресурсiв бюджетiв усiх рiвнiв, бюджету Пенсiйного фонду України та бюджетiв iнших фондiв загальнообов’язкового державного соцiального страхування на вiдповiдний рiк.

Зазначену норму передбачено у проектi постанови Кабiнету Мiнiстрiв України «Про особливий порядок проведення iндексацiї грошових доходiв населення 2015 роцi та внесення змiни до Порядку проведення iндексацiї грошових доходiв населення», розроблену Мiнсоцполiтики на виконання вищевказаних законiв. 

Особливий порядок iндексацiї передбачає обмеження iндексацiї соцiальних виплат, якi фiнансуються з Державного бюджету, Пенсiйного фонду та фондiв загальнообов’язкового державного соцiального страхування. Зазначене обмеження пропонується застосовувати лише у 2015 роцi.

Для iнших виплат, якi не фiнансуються за рахунок державних коштiв, iндексацiя проводиться вiдповiдно до чинного законодавства.

Статичний блок для новин

Статті за темою

Усі статті за темою

Положення про навчання з питань охорони праці на підприємстві

Одним з основних документів з навчання і перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві є Положення про навчання з питань охорони праці. Які вимоги до цього документа, хто його затверджує й узгоджує — дізнайтеся зі статті.
40079

Як безпечно експлуатувати генератори електричної енергії

Минулого року масове використання генераторів стало новою українською реальністю. На жаль, влітку 2024 року ситуація може повторитися. У статті розповідаємо про переваги різних видів генераторів, як організувати їх безпечну роботу й подбати про пожежну безпеку та які вимоги до обслуговувального персоналу
7776

Організація охорони праці на підприємстві

Організація охорони праці на підприємстві — це цілісна система прав, обов’язків та повноважень суб’єктів виробничого процесу, процедур, спрямованих на дотримання безпечного рівня виробництва, правил та нормативних вимог, які регулюють питання найманої праці.
86396

Інструкції з охорони праці в навчальних закладах

Інструкції з охорони праці в закладі освіти — це локальні нормативно-правові акти, що визначають обов’язкові вимоги безпеки, яких повинні дотримувати працівники навчальних закладів. У статті ви знайдете зразки інструкцій з охорони праці в школі. За потреби адаптуйте їх до умов вашого навчального закладу
58931

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді