Заохочення працівників до дотримання правил безпеки

Автор
Володимир Дрозд — сертифікований експерт Європейського співтовариства з охорони праці (CE ESOSH). Досвідчений фахівець-практик, який підкаже, як діяти інженеру ОП в будь-якій ситуації
Важливим та першочерговим завданням безпеки праці на робочих місцях є формування лідерства вищого керівництва в питаннях безпеки та пріоритетної уваги до цих питань. У такому випадку працівник буде бачити і вірити, що безпека його праці - це одна з ключових цінностей підприємства. Саме це є одним із мотивів безпечної поведінки працівників.

Працівник вірить у небезпеку тільки тоді, коли в неї вірить його безпосередній керівник. Зважаючи на це, всі ланки управління виробництвом повинні постійно проявляти інтерес до забезпечення безпеки праці та благополуччя працівників. Причому вони повинні це відчувати.

Напрями підвищення безпеки праці

Одним із напрямів підвищення безпеки праці є організація безпечної поведінки працівника в процесі роботи.

Для цього необхідно:

 • створювати комфортний психологічний клімат у колективі;
 • виховувати безпечну поведінку;
 • різними способами стимулювати безпечну поведінку;
 • організовувати навчання безпечної поведінки;
 • контролювати виконання правил безпеки праці.

Заохочення працівників до дотримання правил безпекиВажливим аспектом виховної роботи щодо безпеки праці є підвищення авторитету служби охорони праці.

Стимулювання, як мотивація безпечної поведінки

Безпечній поведінці при виконанні робіт сприяє стимулювання, як засіб мотивації безпеки праці. Застосування стимулів для мотивації як робітників, так і керівників підприємств, установ, організацій – загальноприйнята практика в усьому світі.

Кодекс законів про працю України (далі – КЗпП) містить лише загальні норми застосування заохочень. Зокрема, ст. 143 КЗпП вказує, що до працівників підприємств, установ, організацій можуть застосовуватись будь-які заохочення, що містяться в правилах внутрішнього трудового розпорядку підприємства. У правилах внутрішнього трудового розпорядку підприємства встановлюються певні види морального та матеріального заохочення. Крім того, зазначені питання можуть регулюватись іншими нормативними документами, зокрема положеннями про преміювання, де передбачаються показники, досягнення яких дає право на застосування відповідного виду заохочення.

Законопроєкт про безпеку праці: як зміняться обов’язки інженера з охорони праці

Матеріальні та нематеріальні заохочення

Заохочення працівників можуть бути:

Матеріальними:

 • системне заохочення: виплата заохочувальних премій за високу культуру безпечної праці, винагороди за винахідництво та раціоналізаторські пропозиції з питань безпеки праці, підвищений розмір надбавок тощо;
 • вручення подарунків: сертифікат на продукцію за пільговими цінами, абонементи (в спортзали, будинки відпочинку, санаторії тощо).

Роботодавець має прагнути, щоб на його підприємстві рівень зарплати та інших матеріальних виплат був на високому рівні, у порівнянні зі спорідненими підприємствами, адже це значною мірою буде сприяти вирішенню кадрового питання — на вакантні посади такого підприємства буде достатня кількість кандидатів, і з них вже можна обирати найкращих.

Але й тут є певні ризики. Керівництву необхідно шукати золоту середину: занадто великі матеріальні винагороди для співробітників за поліпшення культури безпечної праці можуть провокувати ефект «зсуву мотиву на мету», а занадто малі - сприйматися працівниками як знущання.

Нематеріальними:

 • прилюдне визнання досягнень працівників та їх особливої ролі у загальних успіхах підприємства: оголошення подяки, нагородження почесною відзнакою, грамотою, занесення працівника до Книги пошани, присвоєння почесних звань, першочерговість професійного зростання тощо;
 • участь у корпоративних заходах: вечорах відпочинку, пікніках, подорожах тощо.

vebinar_baner.jpg

Почесне виділення із середовища колег по роботі вже саме по собі дисциплінує, примушує посилити вимогливість до себе, по-новому, з позиції «кращого», оцінювати ситуацію та шукати шляхи до покращення безпеки праці.

Поєднання матеріальних та моральних стимулів та правильне співвідношення форм матеріального і морального заохочення є необхідною умовою їх ефективності для формування у працівників правильного ставлення до охорони та безпеки праці.

Система заохочень передбачається для тих працівників, які сумлінно дотримуються вимог охорони та безпеки праці, не допускають порушень нормативно – правових актів з охорони праці, приймають активну і творчу участь у здійсненні заходів щодо підвищення рівня охорони та безпеки праці на підприємстві. Для організації стимулювання повинні бути розроблені критерії оцінки рівня безпеки праці кожного робітника (бали, коефіцієнти тощо). За необхідності треба періодично підбивати підсумки безпечної роботи та переглядати показники ефективності.

Олександр Довмантович інженер із охорони праці Цифрового видавництва Експертус
Розумітимете особливості безпечної експлуатації генераторів у літній період. Зокрема, як їх розміщувати, експлуатувати, проводити техогляд та яких заходів пожежної безпеки вживати. З’ясуєте, яка відповідальність загрожує за порушення вимог охорони праці та пожежної безпеки. Отримаєте шпаргалку з корисними порадами

Покарання, як метод стимулювання

До методів стимулювання дотримання нормативних вимог з охорони та безпеки праці на підприємстві відносять як методи заохочення, так і методи покарання.

Методи покарання:

 • матеріальні: штрафи; зниження виплат на заохочення;
 • моральні: стягнення (усне чи в наказі); критика в засобах інформації; співбесіда чи обговорення в колективі.

За радянських часів в Україні найчастіше застосовувалося негативне стимулювання за порушення правил безпеки праці. Але як показують кращі практики, покарання за ненавмисне порушення правил охорони праці має незначну або навіть негативну ефективність.

Покарання можна застосовувати у процесі навчання, при формуванні навичок до культури безпеки в процесі виконання робіт. У разі покарання, по-перше, будуть перешкоджати закріпленню негативних й небезпечних навичок в роботі та, по-друге, будуть сприяти розвитку культури безпеки та обережності при виконанні робіт.

Як перевірити стан охорони праці на підприємстві

Висновок

Для того, щоб людина цінувала свою роботу та намагалась виконувати її якомога безпечніше, необхідно, щоб вона ставилась до цього свідомо.

Безпечна поведінка на підприємстві залежить не тільки від професійних знань, навичок та здібностей працівника, а й від мотивів його поведінки. В обмін за свою роботу, працівники очікують не тільки високої оплати, а й створення умов для особистого росту, отримання задоволення від власної роботи, заохочень, які адекватні професійному рівню та відповідають особистим інтересам.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді