Держпраці роз’яснила, коли проводити атестацію

Атестація робочих місць за умовами праці передбачає проведення оцінки умов праці на робочих місцях з метою виявлення шкідливих і небезпечних виробничих факторів. Непроведення її в строк — грубе порушення трудового законодавства.

Атестація робочих місць за умовами праці: з чого розпочати

Атестація робочих місць за умовами праці включає гігієнічну оцінку умов праці, оцінку травмобезпеки і забезпеченості працівників засобами індивідуального захисту.

Атестувати потрібно всі наявні в організації робочі місця. Результати атестації робочих місць за умовами праці використовуються з метою:

  • контролю стану умов праці на робочих місцях і правильності забезпечення працівників сертифікованими засобами індивідуального і колективного захисту;
  • оцінки професійного ризику як імовірності пошкодження (втрати) здоров’я або смерті працівника, пов’язаної з виконанням ним обов’язків за трудовим договором та в інших встановлених законодавством випадках, контролю і управління професійним ризиком, які передбачають проведення аналізу та оцінки стану здоров’я працівника в причинно-наслідковому зв’язку з умовами праці, інформування про ризик суб’єктів трудового права, контроль динаміки показників ризику, а також проведення заходів щодо зниження ймовірності ушкодження здоров’я працівників;
  • надання працівникам, прийнятим на роботу, достовірної інформації про умови праці на робочих місцях, про наявний ризик пошкодження здоров’я, про заходи щодо захисту від впливу шкідливих і небезпечних виробничих факторів і належних працівникам, зайнятим на важких роботах і роботах з шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, гарантії і компенсації;
  • надання працівникам, зайнятим на роботах з шкідливими умовами праці, на роботах, виконуваних в особливих температурних умовах або пов’язаних із забрудненням, безкоштовної сертифікованої спеціального одягу, спеціального взуття та інших ЗІЗ, а також мийних та знешкоджувальних засобів згідно з установленими нормами;
  • підготовки статистичної звітності про умови праці.

Терміни проведення атестації робочих місць за умовами праці

Кожне робоче місце повинно атестовуватися не рідше одного разу на п’ять років. Обов’язковій позачерговій атестації підлягають робочі місця у разі докорінної зміни умов і характеру праці з ініціативи роботодавця, профспілкового комітету, трудового колективу або його виборного органу, органів Держпраці.

Саме атестація робочих місць дає змогу своєчасно виявити шкідливі і небезпечні фактори виробничого середовища і трудового процесу, визначити пріоритетні напрями модернізації обладнання та технологічних процесів, розробити і впровадити цілеспрямовані санітарно-гігієнічні та медико-профілактичні заходи, виходячи із специфіки умов праці на конкретних підприємствах.

Скачайте зразок оформлення графіка атестації

Керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та господарювання і фізичні особи (підприємці), які використовують найману працю, зобов’язані вжити необхідних заходів для проведення атестації робочих місць, а на тих підприємствах, де термін її закінчився — провести чергову атестацію, забезпечити належне зберігання її матеріалів.

Згідно зі статтею 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення терміну проведення атестації робочих місць за умовами праці та порядку її проведення на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми їх власності та громадян-суб’єктів підприємницької діяльності накладається штраф від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За інформацією Головного управління Держпраці у Луганській області

Довідник спеціаліста з охорони праці

Статті за темою

Усі статті за темою

Атестація робочих місць за умовами праці: важливі нюанси, які потрібно знати роботодавцеві

Зі статті ви дізнаєтеся, який алгоритм проведення атестації робочих місць за умовами праці, як до неї підготуватися, яку відповідальність нестиме роботодавець, якщо він не провів атестацію, та чи потрібно проводити атестацію під час війни.
45048

Протокол засідання атестаційної комісії

Кожне засідання атестаційної комісії оформлюють відповідними протоколами. Щоб зекономити свій час, скачайте наведені у статті зразки протоколів та скористайтеся ними, коли проводитимете на підприємстві атестацію робочих місць.
13061

Наказ про результати атестації робочих місць

За результатами атестації робочих місць за умовами праці видається наказ про її результати. Скачайте готовий зразок наказу про результати атестації робочих місць та за потреби адаптуйте його до особливостей вашого підприємства.
20753

Як оформити графік проведення атестації

Перед проведенням атестації керівник підприємства видає відповідний наказ. Як додаток до нього оформлюють графік проведення атестації робочих місць за умовами праці. У статті ви знайдете зразок оформлення такого графіка.
10746

Комісія з атестації робочих місць за умовами праці

Атестаційна комісія — це колегіальний орган, створений для вирішення всіх питань, які стосуються атестації робочих місць на підприємстві. Зі статті ви дізнаєтеся, як створюють атестаційну комісію, хто входить до її складу, які функціональні обов’язки вона виконує.
9706

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді