Проект постанови КМУ «Про затвердження технічного регламенту обладнання, що працює під тиском»

Оприлюднено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження технічного регламенту обладнання, що працює під тиском»

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження технічного регламенту обладнання, що працює під тиском» розроблений Держпраці на виконання пп. 17 п. 9 Плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку системи технічного регулювання на період до 2020 року, схваленого розпорядженням Кабміну від 19.08.2015 № 844-р, та відповідно до ст. 56 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 27.06.2014.

Цей документ забезпечує повну адаптацію Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском, до Директиви 2014/68/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15.052014 року.

Метою прийняття проекту постанови є запровадження у сфері технічного регулювання стосовно технічного регламенту обладнання, що працює під тиском, який забезпечить формування внутрішнього ринку України відповідно до Угоди про партнерство і співробітництво між Україною та Європейським Союзом.

Реалізація акта не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з державного та місцевих бюджетів.

Пропозиції та зауваження до зазначеного проекту постанови приймаються протягом одного місяця з дня оприлюднення за адресою: Державна служба України з питань праці, 01601, м. Київ, вул. Десятинна, 14; e-mail: [email protected]; тел.: (044) 289-40-74.

Скачати документи:

Проект постанови

Технічний регламент обладнання, що працює під тиском

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Пояснювальна записка

Aналіз регуляторного впливу

Довідник спеціаліста з охорони праці

Статті за темою

Усі статті за темою

Відмітка про проходження вступного інструктажу

Відмітка про проходження вступного інструктажу з питань охорони праці на наказі про прийняття на роботу допоможе зафіксувати факт, що новоприйнятий працівник пройшов вступний інструктаж.
536