Норми видачі мийних засобів

UA RU
Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Як відбувається забезпечення працівників мийними та знешкоджувальними засобами? Чи може роботодавець змушувати працівників купувати їх власним коштом? Чи існують норми видачі миючих засобів працівникам? Дізнайтеся зі статті.

 

 

Марковання засобів індивідуального захисту рук (рукавичок)

Статтею 165 Кодексу законів про працю України визначено, що «на роботах, зв’язаних з забрудненням, видається безплатно за встановленими нормами мило. На роботах, де можливий вплив на шкіру шкідливо діючих речовин, видаються безплатно за встановленими нормами змиваючі та знешкоджуючі засоби».

Незважаючи на те, що в нормативних актах використовуються дієприкметники, що закінчуються на  -учий, -ючий, -ачий, -ячий, (наприклад, «видача мила та миючих засобів на підприємстві», «норми забезпечення працівників миючими та дезінфікуючими засобами» тощо), краще їх не використовувати. Такий спосіб словотворення не властивий українській мові, тому правильно писати: «норми забезпечення працівників мийними засобами», «видача мила та мийних засобів на підприємстві» і т.д.

Працюємо з дезінфекційними засобами безпечно

Як врегульовано забезпечення працівників мийними та знешкоджувальними засобами

Згідно зі ст. 8 Закону України «Про охорону праці» на роботах зі шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов’язаних із забрудненням або несприятливими метеорологічними умовами, працівникам видають безоплатно за встановленими нормами:

Переліченими засобами також мають забезпечувати тих, кого залучають до разових робіт, пов’язаних з ліквідацією наслідків аварій, стихійного лиха та ін., що не передбачено трудовим договором.

Важливо!

Роботодавець зобов’язаний забезпечити за свій рахунок придбання, комплектування, видачу та утримання засобів індивідуального захисту відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці та колективного договору.

Якщо ці засоби передчасно зношуються і в цьому немає провини працівника, роботодавець зобов’язаний замінити їх за свої кошти. Також закон зобов’язує керівників підприємств компенсувати працівнику всі витрати на придбання спецодягу, інших засобів індивідуального захисту, мийних та знешкоджувальних засобів у разі, якщо їх не закупило підприємство. Однак це має відбуватися на умовах, передбачених колективним договором.

Норми видачі мийних засобів  ЗІЗ не передбачені в нормах безплатної видачі: чим керуватися

Норми забезпечення працівників мийними засобами

Загальні умови використання мийних засобів визначені в Технічному регламенті мийних засобів, затвердженому постановою КМУ від 20.08.2008 № 717, та державних санітарних нормах (наприклад ДСанПіН 2.2.9.027-99. Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості»).

Зокрема, у Технічному регламенті встановлені вимоги до мийних засобів і поверхнево-активних речовин, що входять до їхнього складу. Згідно з документом введення в обіг мийних засобів та поверхнево-активних речовин можливе тільки у разі, якщо вони не загрожують безпеці навколишнього природного середовища. Такі засоби мають відповідати вимогам щодо:

  • рівня біологічного розкладу поверхнево-активних речовин;
  • маркування мийних засобів;
  • інформації, яка надається на запит визначених законодавством органів виконавчої влади;
  • обмеження щодо вмісту фосфатів та інших сполук фосфору в мийних засобах.
 

На жаль, з нормами видачі мийних засобів працівникам наразі не все так просто. У радянські часи ці норми визначали такі документи.

  • Постанова Народного комісаріату праці СРСР «Список категорій робітників та службовців, яким повинні видавати спецмило додому (у кількості 1 ф. на місяць) понад мило, що знаходиться в підприємствах при умивальниках (ст. 141 Кодексу законів про працю)» від 20.09.1923 № 80 (не застосовується на території України від 17.03.2017).
  • Постанова Держкомпраці СРСР, ВЦРПС «Про норму видачі мила працівникам вугільних (сланцевих) шахт, розрізів, збагачувальних і брикетних фабрик, шахтобудівних і шахтомонтажних організацій вугільної промисловості» від 1.08.1989 № 261а/15-90а.
  • Постанова Народного комісаріату праці СРСР «Список категорій робітників по металопромисловості, яким повинно видаватися спецмило для дому (у кількості 1 ф. у місяць) понад мило, що знаходиться на підприємстві при умивальнику» від 26.06.1923 № 270/775».

Враховуючи, що роботодавець зобов’язаний забезпечити за свій рахунок придбання та використання засобів індивідуального захисту відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, на ці та інші документи можна орієнтуватися під час визначення на підприємстві норми видачі мийних і знешкоджувальних засобів при затвердженні колективного договору.

Також згідно з колективним договором роботодавець може додатково, понад встановлені норми, видавати працівникові певні засоби індивідуального захисту, якщо фактичні умови праці цього працівника вимагають їхнього застосування.

Придбання мийних засобів для працівників слід здійснювати у суб’єктів господарювання, у яких продукція відповідає вимогам безпеки та охорони здоров’я, має позитивний висновок органів з оцінки відповідності, сертифікат чи декларацію відповідності та задовольняє вимоги Технічного регламенту.

Забезпечення мийними засобами працівників під час пандемії COVID-19

Питання щодо забезпечення працівників мийними та знешкоджувальними засобами набуло особливої актуальності в період поширення коронавірусної інфекції.

Вказівками ВООЗ та Міністерства охорони здоров’я України щодо профілактики захворювання на COVID-19 підприємствам, установам і організаціям рекомендовано поряд з іншими заходами забезпечити:

  • необхідні умови для дотримання працівниками правил особистої гігієни (рукомийники, мило, одноразові рушники, серветки тощо);
  • проведення регулярних обробок рук спиртовмісними засобами та/або миття їх з милом.
Робота у вихідні та святкові дні
Валерій Бунчукінженер з охорони праці ТОВ «Лайф», Київ
Контроль за станом охорони мають здійснювати керівники та відповідальні особи всіх рівнів управління виробництвом. Допоможуть його належним чином організувати п’ять унікальних додатків, які розробив фахівець у сфері охорони праці Вам у поміч


зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді