Які послуги можуть отримати потерпілі на виробництві

Автор

Лідньов Анатолій

юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Законодавець передбачив право потерпілих унаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання на отримання соціальних послуг. Розповідаємо, про які саме послуги йдеться та який порядок їх надання.

Порядок організації надання деяких соціальних та медичних послуг потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання затвердженй постановою КМУ від 28.04.2023 № 438 (далі — Порядок № 438). Документ передбачає відшкодовувати потерпілим витрати на соціальні послуги за такими основними напрямами, як догляд вдома та натуральна допомога.

Постановою № 775 від 14.07.2023 Кабмін вніс зміни до Порядку № 438. Про те, як тепер надаватимуть допомогу потерпілим на виробництві, — читайте далі.

Як діяти, якщо на підприємстві стався нещасний випадок

Оформлення допомоги

Пенсійний фонд України (далі — ПФУ) відповідає за складання списків потерпілих на виробництві, які потребують догляду, та взаємодіє з територіальними громадами, де вони проживають. Повідомлення про потерпілих, яких включено до зазначеного списку, територіальний орган Фонду направляє виконавчим органам сільських, селищних, міських рад.

Уповноважений орган протягом п’яти робочих днів після надходження повідомлення від територіального органу Фонду зобов’язаний оцінити потребу потерпілого в наданні соціальної послуги догляду вдома та/або соціальної послуги натуральної допомоги соціальним менеджером/фахівцем із соціальної роботи/соціальним працівником.

Відповідно до Порядку № 438 соціальний менеджер/фахівець із соціальної роботи /соціальний працівник повинен відвідати потерпілого за місцем його проживання для того, щоб:

 • оцінити потребу потерпілого в наданні соціальних послуг з догляду;
 • надати перелік надавачів соціальних послуг із місцеперебуванням в адміністративно-територіальній одиниці проживання потерпілого;
 • поінформувати про можливість отримання потерпілим щомісячної компенсації у грошовій формі за надання соціальних послуг з догляду членом його сім’ї або іншою особою та її розмір;
 • з’ясувати обставини щодо наявності в потерпілого декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу.

За результатами відвідувань потерпілого соціальний менеджер/фахівець із соціальної роботи/соціальний працівник:

 • організовує взаємодію між потерпілим і надавачем соціальних послуг, якого вибрав потерпілий, з метою укладення договору про надання соціальних послуг з догляду. Такий договір укладається в паперовій формі;
 • у разі необхідності отримання потерпілим медичних послуг, зокрема медичної послуги з надання мобільної паліативної допомоги, у разі наявності в потерпілого декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, інформує про це лікаря, з яким укладено таку декларацію та бере участь в організації взаємодії між потерпілим і лікарем, який надає первинну медичну допомогу.

Медичні послуги потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання надаються у межах програми медичних гарантій, зокрема медичної послуги з надання мобільної паліативної допомоги. 

Порядок надання соціальних та медичних послуг потерпілим на виробництві

Соціальну послугу догляду вдома надають потерпілому в один зі способів, що він обрав:

 • юрособи, фізособи-підприємці, які є надавачами соціальних послуг, або фізособа, яка надає соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на професійній основі;
 • шляхом виплати щомісячної грошової компенсації за надання такої послуги потерпілому членом його сім’ї або іншою особою.

Постанова № 775 передбачає щомісячну грошову компенсацію:

1. За соціальну послугу догляду вдома членом сім’ї потерпілого або іншою особою, розмір якої становить:

 • розмір мінімальної зарплати — за потреби в спеціальному медичному догляді;
 • 1/2 розміру мінімальної зарплати — за потреби в постійному сторонньому догляді;
 • 1/4 розміру мінімальної зарплати — за потреби в побутовому обслуговуванні.

2. Компенсація потерпілому вартості заходів, необхідних, щоб надати послугу натуральної допомоги, розмір якої становить:

 • 1/4 розміру мінімальної зарплати — за потреби в спеціальному медичному догляді;
 • 1/6 розміру мінімальної зарплати — за потреби в постійному сторонньому догляді.

Якщо встановлено, що потерпілий потребує одразу кількох видів допомоги, оплату проводять за кожним її видом.

Якщо є необхідність у щомісячній грошовій компенсації соціальної послуги догляду вдома та щомісячній грошовій компенсації вартості заходів для натуральної допомоги, ці виплати проводять одночасно.

Комісія з розслідування нещасного випадку

Як визначити вид події і причину, що призвели до нещасного випадку внаслідок бойових дій

Підстави для припинення допомоги

Надання соціальної послуги догляду вдома потерпілим припиняється в разі:

 • відмови потерпілого від отримання соціальної послуги догляду вдома;
 • закінчення строку дії/розірвання договору про надання соціальної послуги догляду вдома, крім випадків продовження строку дії договору за результатами оцінювання потреб потерпілого;
 • зміни місця проживання/перебування потерпілого, що унеможливлює надання соціальних послуг догляду;
 • коли потерпілим є особа, якій оформлено документи для виїзду за кордон на постійне проживання/залишення на постійне проживання за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України;
 • невиконання потерпілим без поважних причин вимог, визначених договором про надання соціальних послуг з догляду;
 • рішення суду про припинення соціальної послуги догляду вдома;
 • припинення діяльності надавачем соціальних послуг;
 • надходження до територіального органу Фонду інформації, передбаченої абзацом другим пункту 17 Порядку № 438;
 • смерті потерпілого.

Виплата щомісячної грошової компенсації вартості заходів соціальної послуги натуральної допомоги припиняється в разі:

 • відмови потерпілого від отримання соціальної послуги натуральної допомоги;
 • коли потерпілим є особа, якій оформлено документи для виїзду за кордон на постійне проживання/залишення на постійне проживання за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України;
 • невизначення необхідності в наданні потерпілому соціальної послуги натуральної допомоги за результатами оцінювання потреб потерпілого в наданні соціальних послуг;
 • надходження до територіального органу Фонду інформації, передбаченої абзацом другим пункту 17 Порядку № 438;
 • смерті потерпілого.

Рішення про припинення надання соціальних послуг догляду може бути оскаржене в судовому порядку.

Надання соціальної послуги догляду вдома потерпілим припиняється в разі:

відмови потерпілого від отримання соціальної послуги догляду вдома;

закінчення строку дії/розірвання договору про надання соціальної послуги догляду вдома, крім випадків продовження строку дії договору за результатами оцінювання потреб потерпілого;

зміни місця проживання/перебування потерпілого, що унеможливлює надання соціальних послуг догляду;

коли потерпілим є особа, якій оформлено документи для виїзду за кордон на постійне проживання/залишення на постійне проживання за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України;

невиконання потерпілим без поважних причин вимог, визначених договором про надання соціальних послуг з догляду;

рішення суду про припинення соціальної послуги догляду вдома;

припинення діяльності надавачем соціальних послуг;

надходження до територіального органу Фонду інформації, передбаченої абзацом другим пункту 17 цього Порядку;

смерті потерпілого.зміст

Центральна частина статичний блок 2