Безпечне виконання робіт у разі раптового вимкнення електропостачання

Дізнайтеся, як безпечно виконувати роботи, якщо раптово зникло електропостачання на об’єктах будівництва, теплоенергетики та енергетики

 

Об’єкти будівництва

У разі припинення електропостачання потрібно припинити роботу вантажопідіймальних кранів і машин на будівельному майданчику. Крім того, важливо унеможливити їх несанкціонований пуск. Для цього розмикають електричне коло керування спеціальним ключем-маркою від індивідуального контактного замка пульта (поста) керування чи захисної панелі. 

Відключення електроенергії на підприємстві: як працювати безпечно

Під час експлуатації баштових кранів з кабіною керування можна вживати інших заходів, зокрема споряджувати кабіну керування надійним замком із ключем тощо.

Для того щоб унеможливити несанкціонований пуск будівельних, щоглових підйомників, приводних колисок замикають ввідні пристрої або шафи (пости) керування надійним замком.

123.png  У жодному разі працівники не повинні перебувати під підвішеним вантажем.

Для того, щоб запобігти розгойдуванню, перекиданню, переміщенню чи ковзанню обладнання, потрібно вжити таких заходів:

 • застосовати протиугінні рейкові захоплювачі, обладнані засобами для приведення їх у дію вручну;
 • встановити баштовий кран у режим «флюгера», коли стріла крана вільно обертається відносно башти або опорно-ходового механізму та самостійно приймає положення найменшого опору поривам вітру.

У вантажопідіймальних кранів і машин з електроприводом, крім талів з додатковим вантажоупорним гальмом, має бути передбачений захист від падіння вантажу та стріли у разі, якщо зникло електроживлення. Якщо спрацював захист, мають вимикатися електродвигуни та замикатися гальма цих механізмів.

Система керування електродвигунами вантажопідіймальних кранів чи машини має унеможливлювати самозапуск електродвигунів після того, як електропостачання відновиться. Це так званий «нульовий захист», коли увімкнення лінійного контактора має бути можливим тільки тоді, коли всі контролери перебувають у нульовому положенні.

Якщо зникло електропостачання, необхідно припинити роботи на висоті та верхолазні, зокрема з робочих платформ приводних колисок і колисок для підіймання працівників вантажопідіймальними кранами.

Також важливо не забути від’єднати від джерела живлення ручний електрифікований інструмент.

Лебідки з електричним приводом мають бути споряджені гальмом нормально закритого типу, що автоматично замикається під час вимикання приводу, а лебідки приводних колисок — двома гальмами, що діють автоматично і незалежно один від одного під час вимкнення електродвигуна лебідки. Одне з гальм має бути колодковим. Привід колиски повинен мати пристрій для її ручного опускання.

Об’єкти теплоенергетики

Якщо раптово припиниться електропостачання котельні, що використовує як джерело тепла природний газ, то спрацює автоматика безпеки. Подача газу припиняється, і майже миттєво припиняється процес горіння.

Якщо котельня використовує тверде паливо, навіть при автоматичному відключенні дуттьових вентиляторів і димососів, процес горіння в межах котла припиняється поступово. У цей період зупиняються мережеві насоси, припиняється примусова циркуляція теплоносія (води) через котел. Це призводить до перегрівання внутрішніх поверхонь, закипання теплоносія та критичного підвищення тиску в межах котла, що підвищує ризик виникнення аварійних ситуацій.

Механізм аварійної зупинки котла потрібно визначити у виробничій інструкції, що діє в межах підприємства.

Персонал повинен негайно зупинити й відключити обладнання під тиском у випадках, передбачених виробничою інструкцією, а також якщо:

 • виявлені несправності запобіжних пристроїв через підвищення тиску;
 • піднявся тиск в обладнанні вище за дозволений на 10% і продовжує підніматись;
 • рівень води нижче за нижній допустимий або вище за верхній допустимий;
 • не працюють покажчики рівня води прямої дії;
 • припинили роботу живильні насоси;
 • наявні тріщини, випучини, пропуски у зварних швах, обрив анкерного болта або в’язки в основних елементах котла (барабані, колекторі, камері, пароводоперепускних і водоопускних трубах, парових і живильних трубопроводах, у жаровій трубі, вогневій коробці, кожусі топки, трубній решітці зовнішнього сепаратора);
 • підвищився або знизився до недопустимих значень тиск у тракті прямоточного котла до вбудованих засувок;
 • знизились нижче за мінімально допустиме значення витрати води через котел;
 • тиск води в тракті водогрійного котла нижче за допустимий;
 • згасли факели в топці при камерному спалюванні палива;
 • зникла електрична напруга, яка подається, на всіх контрольно-вимірювальних приладах, приладах дистанційного та автоматичного управління;
 • виникла пожежі в котельні, яка загрожує обслуговувальному персоналу чи котлу;
 • підвищилась температура води на виході з котла до значення на 20 ° С нижче за температуру насичення, яка відповідає робочому тиску у вихідному колекторі котла;
 • несправний манометр і неможливо визначити тиск за допомогою інших приладів.

mquestion04.png  Дізнайтеся, як безпечно експлуатувати котельні

Якщо котел не до кінця охолодився, у нього заборонено подавати воду. Відновити роботу котла після перегрівання можна лише після того, як буде проведено позачерговий технічний огляд, а в окремих випадках — після ремонту, проведеного фахівцями спеціалізованої організації.

Власник зобов’язаний утримувати котли у справному стані та забезпечити безпечні умови їх роботи.

Крім того, власник зобов'язаний:

 • призначити наказом відповідального за справний стан і безпечну експлуатацію котлів і необхідну кількість осіб обслуговувального персоналу;
 • забезпечити порядок і періодичність перевірки знань керівними та інженерно-технічними працівниками;
 • організувати періодичну перевірку знань персоналом інструкцій з режиму роботи та безпечного обслуговування котлів;
 • забезпечити працівників вказівками з безпечної експлуатації котлів та інструкціями.

Згідно зі ст. 5 Закону про охорону праці для того, щоб визначити здатність до правильних і ефективних дій в нестандартних та екстремальних ситуаціях, кочегари, машиністи та оператори котлів перед допуском до роботи мають проходити психофізіологічну експертизу, а в процесі роботи — протиаварійні тренування. Такі тренування з персоналом котельні проводить працівник, відповідальний за справний стан і безпечну експлуатацію обладнання, що працює під тиском, згідно з Планом ліквідації аварій (ПЛА) або Планом ліквідації і локалізації аварійних ситуацій (ПЛАС).

123.png Зверніть увагу! Суб’єкти господарської діяльності мають розробляти і затверджувати ПЛАС для кожного об’єкта підвищеної небезпеки, який вони експлуатують або планують експлуатувати. Він потрібен насамперед для узгодження взаємних дій персоналу підприємства, спецпідрозділів, населення, центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо локалізації і ліквідації аварій та пом’якшення їх наслідків.

При розробці плану мають враховуватися всі рівні розвитку аварії, виявлені внаслідок аналізу можливих небезпек, а також охоплені різні стани певного підприємства, такі, як пуск, робота, зупинка і ремонт.

Об’єкти енергетики

Автономні електростанції експлуатують відповідно до настанови з експлуатації підприємства-виробника. Вони мають бути оснащені контрольно-вимірювальними приладами, пристроями захисту та автоматики. Схеми їх підключення до електромережі споживачів повинні унеможливлювати подачу напруги від автономної електростанції електромережу 0,22 кВ—0,38 кВ електропередавальної організації.

Автономна електростанція підключається до електромережі споживача за допомогою автоматичного вмикання резервного живлення (далі — АВР) або вручну. Умова — наявність блокувань між комутаційними апаратами, що унеможливлє одночасну подачу напруги в мережу споживача і в мережу електропередавальної організації — перекидний рубильник.

Перед тим як увести в експлуатацію автономну електростанцію, споживач повинен розробити та узгодити з електропередавальною організацією інструкцію про порядок включення її в роботу та положення про взаємовідносини з електропередавальною організацією, що включатиме розділ «оперативне керування».

Порядок пуску в роботу електроустановок та електротехнологічного обладнання після відновлення електропостачання визначається виробничою інструкцією. Її розробляють на підставі нормативно-правових актів з охорони праці та з урахуванням вимог безпеки заводів — виготовлювачів обладнання і конкретних умов експлуатації.

Електробезпека: як організувати експлуатацію електроустановок

Після повідомлення про припинення електропостачання та у разі аварійного відключення електропостачання споживач зобов’язаний вжити заходів, щоб запобігти травматизму та аварійним ситуаціям.

Якщо у споживача встановлене АВР, постачання напруги на електрообладнання після відновлення електропостачання здійснюється автоматично. Це вимагає додаткових заходів безпеки, щоб запобігти випадковому ураженню електричним струмом працівників та включенню в роботу машин, механізмів тощо.

Споживачі, які використовують електродвигуни та насосні станції, після відновлення електропостачання повинні проводити їх повторне включення, поступово збільшуючи навантаження. Для цього найбільш ефективно застосовувати частотні перетворювачі.

Потрібно пам'ятати, що під час включення в роботу електродвигунів, зокрема великої потужності, виникають значні «пускові струми», які збільшують навантаження на електромережі, що може спричинити аварію.

За матеріалами Держпраці

Центральна частина статичний блок 2