Тимчасове переведення працівника на іншу роботу у разі аварії

UA RU
Роботодавець має право перевести працівника без його згоди на іншу роботу на строк, необхідний, щоб усунути або ліквідувати надзвичайну ситуацію на підприємстві. Як зробити це, не порушивши законодавство, розповідає експерт.

Роботодавець не має права вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором. Так скеровує стаття 31 КЗпП України. Однак з різних причин в процесі роботи інколи виникає потреба змінити умови трудового договору з працівником.

Адамович Вікторія головний редактор системи «Експертус Охорона праці», Київ
У консультації знайдете відповіді на актуальні запитання працівників і роботодавців про те, як безпечно працювати під час воєнного стану, які зміни в законодавстві врахувати, які

Як перевести працівника на іншу роботу у разі аварії

Ініціювати переведення на іншу посаду може як роботодавець, так і працівник. Переведення працівника на іншу роботу без його згоди допускається лише у випадках, передбачених у ст. 33 КЗпП.

Роботодавець має право тимчасово перевести працівника без згоди на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, за двох одночасних умов:

  1. Мета роботи — відвернути або ліквідувати наслідки стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій, а також інших обставин, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей.
  2. Робота не протипоказана працівнику за станом здоров’я.

Підстава — частина 2 статті 33 КЗпП.

Перевести працівників можна на строк, необхідний, щоб усунути або ліквідувати надзвичайну ситуацію, але не більше одного місяця. Водночас закон не обмежує кількість таких переведень на рік.

Надзвичайна ситуація — це порушення нормальних умов життя та діяльності людей на окремій території чи об'єкті на ній або на водному об'єкті, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом чи іншою небезпечною подією, зокрема епідемією, епізоотією, епіфітотією, пожежею, що призвело (може призвести) до виникнення великої кількості постраждалих, загрози життю та здоров'ю людей, їх загибелі, значних матеріальних утрат, а також до неможливості проживання населення на території чи об'єкті, ведення там господарської діяльності.

Як діяти у надзвичайній ситуації техногенного характеру

Як діяти у надзвичайній ситуації техногенного характеру

Як визначити, чи загрожує ситуація на виробництві життю або нормальним життєвим умовам людей

Роботодавець не має права переводити працівника без згоди за будь-якої виробничої аварії. Умова переведення — аварія ставить під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей. За відсутності цієї умови суд визнає переведення неправомірним. Використовувати примусову працю заборонено (ч. 3 ст. 43 Конституції України).

Законодавство про працю не визначає термін «обставини, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей». Ширший, ніж у статті 33 КЗпП, перелік надзвичайних обставин містить Конвенція Міжнародної організації праці «Про примусову чи обов’язкову працю» від 28.06.1930 № 29:

  • війна;
  • лихо або загроза лиха, як-от — пожежі, повені, голод, землетруси, сильні епідемії чи епізоотії, навала шкідливих тварин чи комах, поширення рослин-паразитів;
  • узагалі обставини, що ставлять під загрозу або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови всього або частини населення (п. d ч. 2 ст. 2 Конвенції № 29).

Кількість і фаховий рівень працівників, яких необхідно перевести, залежать від масштабів та виду надзвичайної ситуації.

Як з’ясувати, чи є обмеження на переведення працівника на іншу роботу

Закон забороняє переводити працівника на роботу, протипоказану за станом здоров’я (ч. 2 ст. 33 КЗпП). Протипоказання визначайте за медичними висновками.

Вагітну, мати дитини віком до 6-ти років чи дитини з інвалідністю, особу віком до 18-ти років без їхньої згоди законодавство забороняє переводити на іншу роботу (ч. 3 ст. 33 КЗпП). Якщо працівник згоден на переведення, запропонуйте засвідчити згоду в заяві.

Як скласти наказ про тимчасове переведення працівника на іншу роботу

Видайте наказ про тимчасове переведення працівника на іншу роботу. Зазначте в ньому причини і строк переведення, персональний склад працівників, яких переводите.

Визначте умови оплати праці. При тимчасовому переведенні оплачують виконану роботу, але в розмірі не менше середнього заробітку за попередньою роботою. Вкажіть систему оплати праці (почасова, відрядна), посадові оклади (тарифні ставки) за «новими» посадами або зазначте, що зберігаєте середній заробіток за попередньою роботою.

Зареєструйте наказ про тимчасове переведення в Журналі реєстрації наказів з кадрових питань тривалого зберігання.

Ознайомте з наказом працівників, яких він стосується. Вони мають проставити на першому примірнику наказу чи спеціальному бланку підписи й дату ознайомлення (п. 11 гл. 9 розд. ІІ Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Мін’юсту від 18.06.2015 № 1000/5).

Строк ознайомлення — до початку роботи за новою посадою.

Якщо працівник відмовляється ознайомитися з наказом при свідках, складіть акт. Роботодавець має право кваліфікувати відмову від переведення як порушення трудової дисципліни (ст. 139 КЗпП) і застосувати дисциплінарне стягнення (ст. 147 КЗпП).

Проведення інструктажів під час воєнного стану: відповіді на поширені запитання

Особливості переведення працівника на іншу роботу в умовах воєнного часу

Особливості трудових відносин працівників підприємств, установ і організацій в Україні незалежно від форми власності, виду діяльності і галузевої належності, представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності в Україні, а також осіб, які працюють за трудовим договором, укладеним з фізичними особами, у період дії воєнного стану визначені Законом України від 15.03.2022 № 2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

Зокрема, статтею 3 цього Закону передбачено, що у період дії воєнного стану роботодавець має право перевести працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди (крім переведення на роботу в іншу місцевість, на території якої тривають активні бойові дії), якщо така робота не протипоказана працівникові за станом здоров’я, лише для відвернення або ліквідації наслідків бойових дій, а також інших обставин, що становлять або можуть становити загрозу життю чи нормальним життєвим умовам людей, з оплатою праці за виконану роботу не нижче середньої заробітної плати за попередньою роботою.

При цьому повідомлення працівника про зміну істотних умов праці та зміну умов оплати праці, передбачених Кодексом законів про працю України, здійснюється не пізніш як до запровадження таких умов.

Тимчасове переведення працівника на іншу роботу у разі аварії  Цивільний захист на підприємстві: як упровадитизміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді