Комісія з питань охорони праці: завдання та обов'язки

Автор
експерт з охорони праці
Комісію з питань охорони праці створюють як консультативно-дорадчий орган, у якому представники адміністрації і профспілок спільно вирішують питання безпеки, гігієни праці, виробничого середовища. Про те, як створити таку комісію і організувати її роботу, — далі.

 

 

 

Як створити комісію з питань охорони праці

Діяльність комісії з питань охорони праці (далі — Комісія) регламентують стаття 16 Закону про охорону праці та Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства, затверджене наказом Держгірпромнагляду від 21.03.2007 № 55 (далі — Типове положення).

Примірний перелік питань для оперативного контролю за станом охорони праці

Комісію створюють як консультативно-дорадчий орган, у якому представники адміністрації і профспілок спільно вирішують питання безпеки, гігієни праці, виробничого середовища. Рішення про доцільність створення Комісії приймає трудовий колектив на загальних зборах (конференції) за поданням роботодавця і професійної спілки. Тобто Комісію створюють при наявності згоди обох сторін.

На загальних зборах (конференції) трудового колективу визначають кількісний і персональний склад Комісії, обирають її голову. На цю посаду не можна обирати роботодавця (п. 3.1 Типового положення).

Рішення про створення (розпуск) Комісії оформлюють протоколом загальних зборів (конференції) трудового колективу.

Хто входить до складу комісії з питань охорони праці

Комісію формують на засадах рівного представництва осіб від роботодавця і профспілки, а у разі її відсутності — уповноважених найманими працівниками осіб. Чисельність членів Комісії визначають загальними зборами трудового колективу залежно від чисельності працюючих.

Від сторони роботодавця до складу Комісії включають в обов’язковому порядку представника служби охорони праці, рекомендовано — заступника директора, відповідних фахівців основних виробничо-технічних служб (енергетика, механіка тощо), фахівця юридичної служби, за наявності — фахівців із гігієни праці.

Профспілки делегують до Комісії громадських інспекторів з охорони праці, профгрупоргів, працівників основних виробничих професій.

Комісію очолює голова, якого обирають загальними зборами (конференцією) трудового колективу. Заступника голови та секретаря обирають на засіданні Комісії.

За досвідом багатьох підприємств головою Комісії обирають заступника директора, а заступником — заступника голови профспілки. Секретарем можна обрати працівника служби охорони праці.

 

Які повноваження комісії з питань охорони праці

Комісія має право:

  • звертатись до роботодавця, трудового колективу, профспілкового комітету або іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу, відповідних служб підприємства з пропозиціями щодо регулювання відносин у сфері охорони праці;
  • створювати робочі групи з числа членів Комісії для розробки узгоджених рішень з питань охорони праці із залученням спеціалістів різних служб підприємства, фахівців експертних організацій, служб охорони праці органів виконавчої влади, страхових експертів, технічних інспекторів праці профспілок (на договірних засадах між роботодавцем та відповідною організацією);
  • одержувати від працівників, керівників структурних підрозділів і служб підприємства та профспілкового комітету інформацію та мати доступ до документації, що є необхідною для виконання завдань, передбачених цим Типовим положенням;
  • здійснювати контроль за дотриманням вимог законодавства з охорони праці безпосередньо на робочих місцях, забезпеченням працівників засобами колективного та індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальними засобами, лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, газованою солоною водою та використанням санітарно-побутових приміщень тощо;
  • ознайомлюватися з будь-якими матеріалами з охорони праці, аналізувати стан умов і безпеки праці на підприємстві, виконання відповідних програм і колективних договорів;
  • вільного доступу на всі дільниці підприємства і обговорення з працівниками питань охорони праці;
  • приймати рішення про відсоток зменшення розміру одноразової допомоги потерпілому (але не більше ніж на 50%), якщо комісією з розслідування нещасного випадку встановлено, що ушкодження здоров’я працівника настало не тільки з вини роботодавця, а й унаслідок порушення потерпілим нормативно-правових актів з охорони праці.
 

 

Як працює комісія з питань охорони праці

Члени Комісії виконують свої обов’язки на громадських засадах. Якщо члена Комісії залучають до окремих перевірок, його можна увільнити від основної роботи на строк, що передбачає колективний договір, зі збереженням за ними середнього заробітку.

Комісія проводить засідання за необхідності, але не рідше ніж раз на квартал. Засідання вважають правочинним, якщо на ньому присутні не менше ніж половина членів від кожної сторони.

Члени Комісії ухвалюють рішення голосуванням. Якщо кількість голосів «за» та «проти» однакова, голова Комісії має право вирішального голосу.

Рішення Комісії оформлюють протоколом. Воно має рекомендаційний характер. Якщо роботодавець не згоден із рішенням Комісії, він має надати Комісії письмове аргументоване пояснення протягом п’яти днів із дня одержання зазначеного рішення.

Раз на рік Комісія звітує про роботу на загальних зборах (конференції) трудового колективу.

Робота у вихідні та святкові дні
Валерій Бунчукінженер з охорони праці ТОВ «Лайф», Київ
Контроль за станом охорони мають здійснювати керівники та відповідальні особи всіх рівнів управління виробництвом. Допоможуть його належним чином організувати п’ять унікальних додатків, які розробив фахівець у сфері охорони праці Вам у поміч

 

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді