Інструкція з охорони праці лаборанта хімічного аналізу

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Інструкція з охорони праці лаборанта хімічного аналізу є нормативним документом, що містить обов’язкові вимоги з охорони праці для лаборанта при виконанні робіт згідно з його обов’язками.

Загальні положення

1.1. Інструкція встановлює вимоги щодо охорони праці для лаборанта хімічного аналізу (далі — лаборант) при виконанні робіт, які визначені його функціональними обов’язками.

1.2. Інструкція розроблена відповідно до таких нормативних актів:

1.3. До роботи лаборантом може бути допущена особа, яка досягла 18-річного віку, має повну загальну середню освіту та професійно-технічну освіту відповідного напряму, пройшла встановлений термін стажування (в залежності від кваліфікації та досвіду роботи), навчання з безпечних методів і прийомів ведення робіт, а також пройшла вступний інструктаж з питань охорони праці та первинний інструктаж на робочому місці й не має протипоказань до виконання обов’язків за станом здоров'я.

1.4. Під час виконання роботи на лаборанта можуть впливати такі небезпечні та шкідливі виробничі фактори, як:

 • ураження електричним струмом;
 • загазованість та запиленість повітря робочої зони;
 • токсична та подразнювальна дія шкідливих речовин;
 • інші негативні фактори.

1.5. Характеристика робіт:

 • лаборант проводить аналізи середньої складності за затвердженою методикою;
 • визначає процентний вміст речовини в аналізованих матеріалах різними методами;
 • визначає в’язкість, розчинність, питому вагу матеріалів і речовин, кислотність і коксівність аналізованих продуктів;
 • проводить аналізи і визначає фізико-хімічні властивості лакофарбових продуктів і цементу на спеціальному устаткуванні;
 • зважує аналізовані матеріали на аналітичних терезах;
 • складає лабораторні установки за наявними схемами під керівництвом лаборанта вищої кваліфікації;
 • стежить за роботою лабораторної установки і записує її показання та виконує інші роботи.

1.6. Лаборант повинен:

 • неухильно керуватися вимогами правил внутрішнього трудового розпорядку, інструкцій з охорони праці, з пожежної безпеки та електробезпеки;
 • своєчасно розпочинати та закінчувати роботу, не виконувати роботи, що не передбачені змінним завданням;
 • не допускати сторонніх осіб на робоче місце;
 • у разі виникнення аварійних ситуацій діяти згідно з відповідним планом реагування;
 • використовувати засоби колективного захисту та засоби індивідуального захисту відповідно до характеру і умов праці;
 • суворо дотримуватись правил особистої гігієни;
 • не приступати і не виконувати роботу у стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп’яніння, у хворобливому або стомленому стані;
 • знати місця розташування первинних засобів пожежогасіння та вміти користуватися ними.

1.7. Лаборант забезпечується спеціальним робочим одягом та взуттям, а також засобами індивідуального захисту за встановленими галузевими нормами.

1.8. Одяг, взуття та інші засоби індивідуального захисту мають бути справними та відповідати зросту і розміру, а робоче місце повинно бути в порядку і чистоті та достатньо освітленим.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи лаборант повинен одягти спецодяг та спецвзуття, оглянути і впорядкувати робоче місце, на якому повинні бути розміщені тільки необхідні для виконання роботи реактиви, прилади та обладнання, а також перевірити:

 • стан обладнання (звернути увагу на зовнішній огляд трубопроводів газу, води, перевірити щільність і легкість відкриття кранів);
 • вакуумну установку на герметичність;
 • справність основного та аварійного освітлення, припливно-витяжної вентиляції, сигнальних пристроїв.

2.2. Прийняти зміну, зробивши відповідний запис в експлуатаційний журнал.

2.3. Про всі виявлені несправності обладнання, інвентарю, електропроводки та інше лаборант повинен повідомити безпосереднього керівника та приступити до роботи після їх усунення.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Всі операції, пов’язані з використанням або можливим утворенням і виділенням отруйних, їдких, вибухонебезпечних речовин, виконувати тільки із застосуванням засобів індивідуального захисту, у витяжній шафі з увімкненою справною вентиляцією.

3.2. Для нагрівання легкозаймистих та горючих рідин не використовувати відкрите полум’я.

3.3. Змішування або розведення хімічних речовин, що супроводжуються виділенням тепла, слід виконувати тільки у термостійкому або порцеляновому посуді.

3.4. При нагріванні рідини у пробірці необхідно спрямовувати її вбік від себе та осіб, які перебувають поруч.

3.5. При збовтуванні рідини, що міститься у колбах або пробірках, слід закривати їх пробками.

3.6. He здійснювати відбір дрібних порцій речовин безпосередньо із великих бутлів та банок.

3.7. Лаборант повинен:

 • не залишати запалені пальники та інші нагрівальні прилади без нагляду;
 • не зберігати будь-які речовини невідомого походження у тарі без напису і етикеток;
 • зливати відпрацьований ефір, бензол та інші горючі рідини, а також відходи кислот і лугів тільки у спеціальну тару.

3.8. Вимоги безпеки при роботі зі скляним посудом:

3.8.1. При збиранні скляних приладів та з’єднанні їх окремих частин гумовими трубками необхідно захищати руки.

3.8.2. При роботі зі склом необхідно стежити за відповідністю марки скла характеру роботи, що проводиться.

3.8.3. Не застосовувати скляний посуд при роботах з підвищеним тиском.

3.8.4. Нагрівання рідини слід проводити у відкритих колбах або приладах, що мають сполучення з атмосферою.

3.9. Вимоги безпеки при роботі з легкозаймистими та горючими рідинами:

3.9.1. Роботи повинні виконуватися тільки у витяжній шафі, з увімкненою справною вентиляцією. Електроприлади і газові пальники при цьому мають бути вимкнені.

3.9.2. Нагрівання горючих рідин слід виконувати тільки на водяній бані.

3.9.3. Зберігати та переносити легкозаймисті та горючі рідини слід у закритому товстостінному скляному посуді, розміщеному у металевих ящиках з кришками, стінки і дно яких повинні бути покриті негорючим матеріалом.

3.9.4. Розлиті легкозаймисті рідини слід негайно засипати піском.

3.9.5. Нагрівання легкозаймистих та горючих рідин має проводитись у невеликій кількості.

3.9.6. Нагрівання легкозаймистих рідин можна виконувати тільки у приладах, що забезпечують повну конденсацію пари, яка утворюється.

3.9.7. Посуд, в якому виконувались роботи, після закінчення роботи потрібно негайно промити гарячою водою.

3.10. Вимоги безпеки при роботі з їдкими та отруйними речовинами:

3.10.1. Їдкі та отруйні речовини необхідно набирати у піпетку лише за допомогою гумової груші.

3.10.2. Всі роботи з такими речовинами необхідно виконувати у гумових рукавичках, фартуху та захисних окулярах.

3.10.3. Бутлі з кислотами слід тримати у захисній металевій тарі, що вистелена негорючим матеріалом.

3.10.4. Переливання кислот і лугів з бутлів у дрібну тару необхідно виконувати лише удвох та під витяжною вентиляцією.

3.10.5. Кислоти для приготування розчинів необхідно переливати у воду тонкою цівкою при безперервному перемішуванні, а не навпаки.

3.10.6. Великі шматки їдкого лугу слід розколювати на дрібні шматки у спеціально відведеному місці, попередньо накривши їх щільною тканиною.

3.10.7. Розчиняти твердий луг необхідно шляхом повільного додавання його невеликими порціями у воду.

3.11. Вимоги безпеки при роботі з вакуумними системами:

3.11.1. Будь-які роботи з використанням вакууму необхідно проводити у захисних окулярах або в масці.

3.11.2. Вакуумна установка повинна бути екранована дротяною сіткою або органічним склом.

3.11.3. Забороняється обігрівати скляні деталі вакуумної установки відкритим полум’ям, а також використовувати для їх охолоджування рідкий кисень, азот та інші низькотемпературні рідини.

3.11.4. Перегінна колба і приймальна посудина повинні бути тільки круглодонними.

3.12. Загальний запас легкозаймистих рідин, що зберігаються в лабораторії одночасно, не повинен перевищувати добової потреби.

3.13. Перед початком роботи з використанням витяжної шафи необхідно перевірити наявність тяги та зачинити всі відділення шафи, які не використовуються, створками, крім тих, у яких будуть проводитися виробничі операції.

3.14. У лабораторії не допускається оброблення підлоги і столів гасом, бензином та іншими органічними розчинниками.

3.15. He можна залишати на робочому місці промаслене ганчір’я з огляду на ймовірність його самозаймання.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення роботи лаборант повинен вимкнути обладнання, газові пальники та електроприлади.

4.2. Поставити вогненебезпечні речовини у сховище та прибрати робоче місце.

4.3. У разі виявлення недоліків у роботі слід негайно повідомити безпосереднього керівника робіт.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі, якщо розлилися легкозаймисті та горючі речовини, необхідно загасити газові пальники, вимкнути електроживлення, розлитий продукт засипати піском.

5.2. У випадку займання легкозаймистих речовин, виникненні пожежі необхідно: негайно вимкнути вентиляцію, пальники та нагрівальні прилади, винести з приміщення посудини з вогненебезпечними речовинами та приступити до гасіння пожежі наявними засобами, повідомити про аварію відповідній охоронній службі та керівництву.

5.3. Якщо стався нещасний випадок, а також при раптовому захворюванні необхідно:

 • усунути дію на організм небезпечних та шкідливих факторів, які загрожують здоров’ю і життю потерпілого;
 • згідно з інструкцією надати потерпілому невідкладну медичну допомогу, а в разі потреби викликати швидку медичну допомогу.

Інструкція з надання домедичної допомоги

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді