Інструкція з охорони праці під час робіт з монтажу обладнання

Автор
експерт із питань охорони праці та пожежної безпеки, адвокат, Київ
Ознайомтеся з інструкцією з охорони праці під час робіт з монтажу обладнання та за потреби адаптуйте її до умов вашого підприємства.

1. Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи Підприємства.

1.2. Інструкція з охорони праці під час робіт з монтажу обладнання розроблена відповідно до:

 • Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9;
 • Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15.
 • Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.1998 № 4;
 • Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 № 258;
 • Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями, затверджених наказом Міненерговугілля від 19.12.2013 № 966;
 • Правил експлуатації електрозахисних засобів, затверджених наказом Мінпраці від 05.06.2001 № 253.

Інструкція з охорони праці для продавця продовольчих товарів
Леонід Шевчуквикладач охорони праці навчально-курсового комбінату «Професіонал-Фаст»
Чи потрібно розміщувати інструкції на робочих місцях

1.3. Працівник проходить інструктаж за цією інструкцією перед початком роботи (первинний), а потім через кожні три місяці (повторний). Результати інструктажу заносять до Журналу реєстрації інструктажів із питань охорони праці на робочому місці. У журналі після проходження інструктажу має бути підпис особи, яка інструктує, та працівника.

1.4. До робіт з монтажу обладнання допускають осіб, не молодших 18-ти років, які пройшли спеціальне навчання для виконання робіт із підвищеною небезпекою за затвердженою програмою, мають посвідчення про наявність кваліфікаційної групи з електробезпеки не нижче другої, пройшли навчання і перевірку знань з питань технічної експлуатації електроустановок споживачів, вступний інструктаж з охорони праці та первинний інструктаж на робочому місці.

1.5. Працівник після первинного інструктажу на робочому місці має пройти стажування.

1.6. Працівник зобов’язаний дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку та здоров’я довколишніх під час будь-яких робіт чи коли перебуває на території Підприємства.

1.7. Працівник зобов’язаний:

 • виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку;
 • виконувати лише ту роботу, яку доручив йому керівник та з якої він пройшов інструктаж;
 • дотримуватися вимог нормативно-правових актів з охорони праці, виробничої санітарії, гігієни праці і пожежної безпеки;
 • не виконувати вказівок, які суперечать правилам охорони праці та пожежної безпеки;
 • не допускати присутності на своєму робочому місці сторонніх осіб;
 • знати, де зберігають медичну аптечку, та вміти надавати потерпілому домедичну допомогу при нещасному випадку;
 • знати розташування первинних засобів пожежогасіння та вміти ними користуватися;
 • користуватися за призначенням спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту;
 • своєчасно проходити медичний огляд;
 • працювати тільки справним інструментом та обладнанням;
 • курити в спеціально відведених місцях;
 • виконувати вимоги технологічного процесу;
 • знати вимоги до обладнання, яке підлягає монтажу;
 • знати та виконувати вимоги підприємства-виробника обладнання з його монтажу та підключення;
 • знати інструкції з експлуатації обладнання та інструменту, з яким (на якому) працює.

1.8. Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори, які можуть діяти на працівника:

 • електрострум;
 • напруженість тіла;
 • недостатня освітленість робочої зони;
 • захаращеність робочого місця;
 • падіння;
 • гострі крайки інструменту, задирки і шорсткість на поверхні інструменту й обладнання.

Працівника вразило електричним струмом. Що робити?

1.9. Працівника забезпечують спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до типових норм. Спецодяг та спецвзуття мають бути відповідного розміру і зросту.

1.10. Працівника забезпечують покажчиком (індикатором) напруги, інструментом з ізолювальними ручками (кусачками, плоскогубцями, викрутками тощо), гайковими ключами, а також необхідною кількістю витратного матеріалу (ізоляційною стрічкою, електричними контактами тощо). Держаки кусачок, викруток і плоскогубців мають бути виготовлені з ізоляційних матеріалів — рекомендовано з двошаровою ізоляцією. Робоча частина викруток має бути правильно загостреною, а держак міцно насадженим.

1.11. Інструмент та пристрої мають бути технічно справними. Засоби захисту повинні бути сухими, чистими, не мати механічних пошкоджень.

1.12. Гайкові ключі повинні відповідати розмірам гайок і болтів, не мати тріщин та вибоїн, площини зіва ключів мають бути паралельними і не закатаними.

1.13. Хвостовики робочого інструменту зі знімною робочою частиною (свердла, викрутки тощо) мають бути без дефектів, надійно підігнаними та відцентрованими.

1.14. Засоби виробництва (інструмент і витратний матеріал) зберігати в переносній сумці для інструменту.

1.15. Щоб виконати роботи у приміщеннях із недостатнім освітленням, працівника забезпечують переносним засобом освітлення — ручним акумуляторним ліхтарем.

1.16. Заборонено виконувати роботи з монтажу обладнання, яке підключене до електромережі та/або сантехнічних мереж — водопроводу, каналізації.

1.17. Роботи з електроустановками напругою понад 1000 В заборонені.

1.18. Роботи в діючих електроустановках заборонені.

1.19. За порушення цієї інструкції працівник несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

Перевіряємо стан охорони праці на підприємствіА у Вас є всі необхідні документи?

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Отримати завдання, план або усне розпорядження на роботу.

2.2. Під час робіт на інших підприємствах працівник має пройти вступний інструктаж з охорони праці на відповідному підприємстві. Під час переміщення територією іншого підприємства дотримуватися встановлених на ньому вимог безпеки. Без вступного інструктажу з охорони праці роботу не розпочинати.

2.3. Надягти спецодяг і, за потреби, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, перевірити строк їх використання.

2.4. Упевнитися у відсутності напруги та/або тиску на точках підключення.

2.5. Перевірити справність ручного інструменту:

 • держаки кусачок і плоскогубців мають бути ізольованими;
 • робоча частина викрутки має бути правильно заточеною, а держак міцно насадженим та ізольованим;
 • гайкові ключі мають бути справними та відповідати розміру гайок.

2.6. Заборонено застосовувати прокладки та подовжувати ключі трубами.

2.7. Ручний інструмент та витратний матеріал скласти в переносну сумку для інструменту.

2.8. Переконатися у справності вмикальних і вимикальних пристроїв, сигналізації та блокувань.

2.9. Перевірити справність освітлювальних приладів, електропроводки, світильників та ламп. Відрегулювати місцеве освітлення так, щоб робоча зона була досить освітленою, а світло не сліпило очі.

2.10. Перевірити, щоб обладнання не було підключене до електромережі та сантехнічних мереж.

2.11. Вжити необхідних заходів, що перешкоджають подачі напруги до місця роботи внаслідок помилкового або довільного увімкнення комутаційної апаратури, — встановити механічний запір приводів вимикачів, рубильників та роз’єднувачів, ізоляційні прокладки в рубильниках тощо.

Аптечка на підприємстві: як укомплектувати та зберігати

2.12. За потреби обгородити місце робіт.

2.13. Перевірити покажчиком напруги або переносним вольтметром відсутність напруги в електроустановках до 1000 В.

2.14. Перевірити наявність на місці робіт установлених електричних розеток відповідного типу та/або виводів сантехнічних мереж, щоб підключити обладнання.

2.15. Упевнитися, що місце робіт не розташоване у зоні проведення будівельних, вантажопідіймальних робіт, робіт вантажопідіймальної та іншої спецтехніки.

2.16. Не розпочинати роботу, доки повністю не буде усунено виявлені недоліки.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Роботи з монтажу та підключення обладнання до електромережі, сантехнічних мереж виконувати відповідно до інструкції підприємства-виробника обладнання та/або планів робіт, технічних завдань тощо.

3.2. Усі роботи з монтажу обладнання виконувати на обладнанні, не підключеному до електричних та/або сантехнічних мереж.

3.3. Підключати обладнання до електромереж та/або сантехнічних мереж за знятої напруги та тиску в точках підключення.

3.4. Місце монтажу і підходи до нього мають бути освітленими. Заборонено виконувати роботи в неосвітлених місцях.

3.5. Обладнання, яке монтують, необхідно надійно встановити (закріпити).

3.6. Заборонено виконувати роботи з обладнанням, яке перебуває у нестійкому стані.

3.7. Не перебувати під обладнанням, що розміщене у підвішеному стані.

3.8. Під час робіт у положенні лежачи або зі спиранням на коліно чи коліна використовувати підкладки або мати.

3.9. Під час роботи бути обережним, не торкатися гострих частин обладнання, частин обладнання, що рухаються, частин обладнання, які нагріваються (або вже нагріті), обладнання, що перебуває під напругою тощо.

3.10. Берегти ноги, руки від затискання, травмування обладнанням під час його переміщення та встановлення.

3.11. Заборонено засовувати голову у середину обладнання.

3.12. Оглядати, чистити обладнання лише після того, як його відключили від електромережі.

3.13. Заборонено перевіряти працездатність обладнання у незмонтованому стані.

3.14. Замінювати перегорілі запобіжники за знятої напруги.

3.15. Заборонено встановлювати або замінювати під напругою електричні лампи.

3.16. Підключати електрообладнання до мережі за допомогою призначених для цього апаратів і приладів — вилок, кнопок, рубильників, вимикачів автоматичних, пускачів магнітних тощо.

3.17. Заборонено підключати електрообладнання до мережі шляхом скручування проводів.

3.18. Перевіряти відсутність напруги необхідно покажчиком напруги заводського виготовлення.

3.19. Якщо покажчик напруги падав або був підданий механічним ударам, користуватися ним без повторної перевірки заборонено.

3.20. Якщо під час перевірки буде помічено ознаки наявності напруги, роботу не розпочинати.

3.21. Необхідність установлювати тимчасові огорожі місця монтажу, їх вид, спосіб встановлення працівник визначає самостійно.

3.22. Стоячи/сидячи на ящиках та інших сторонніх предметах виконувати роботи заборонено.

3.23. Працівникам слід пам’ятати, що після того, як напруга зникне з електроустановки, вона може бути подана знову без попередження.

3.24. Під час роботи з інструментом не можна класти його на електропроводи та електрообладнання.

3.25. Не дозволяється вмикати сторонніми предметами рубильники та кнопки пускачів і визначати дотиком руки температуру нагріву.

3.26. Електричні проводи слід захищати від механічних пошкоджень та від дотику до сталевих канатів, гарячих поверхонь, шлангів газополуменевої апаратури, масел і кислот, які руйнівно впливають на ізоляцію. У вогких приміщеннях їх потрібно підвішувати на підставках.

3.27. Заборонено користуватися несправним інструментом та інвентарем.

3.28. Перевіряти збіг отворів фланців, якість з’єднання трубопроводів пальцями заборонено.

3.29. За наявності тиску у трубопроводах заборонено ремонтувати на них арматуру та виконувати будь-які роботи (крім обтягування фланців), ударяти по трубопроводах і арматурі, підключати/від’єднувати трубопроводи.

3.30. Усувати дефекти слід лише після того, як зняли тиск.

3.31. Заборонено перевіряти герметичність трубопроводів шляхом засмоктування ротом.

3.32. Не підніматися на висоту 1,3 м та вище.

3.33. Заборонено виконувати роботи з монтажу електропроводки, встановлення/розбирання електричних розеток, проведення сантехнічних мереж, будь-які ремонтні та будівельні роботи.

3.34. Заборонено розбирати та ремонтувати обладнання. У разі несправності обладнання монтажні роботи припинити.

3.35. Заборонено виконувати роботи з монтажу обладнання під час будівельних, вантажопідіймальних робіт, у зоні роботи вантажопідіймальної та іншої спецтехніки.

3.36. На робочому місці заборонено їсти, вживати напої, курити.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Прибрати інструмент, прилади, пристрої.

4.2. Зняти спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту, очистити їх від пилу й іншого бруду, віднести у відведене для зберігання місце та переодягтися. Помити обличчя і руки з милом.

4.3. Повідомити керівнику робіт про всі недоліки, які виявили під час роботи.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При аварійних ситуаціях негайно припинити роботи.

5.2. Якщо виявили несправності в електричних пристроях (іскріння, спалахи, пошкодження ізоляції електропроводів, кабелів тощо), негайно вимкнути струм. Це також потрібно зробити у разі:

 • пожежі в зоні роботи;
 • травми, що трапилася з кимось з обслуговувального персоналу;
 • ураження електричним струмом.

5.3. У разі протікання, розриву трубопроводів негайно зняти тиск — закрити запірну арматуру.

5.4. Огородити небезпечну зону, залишити її, не допускати до неї сторонніх осіб.

5.5. Повідомити про аварійну ситуацію або нещасний випадок керівнику робіт.

5.6. Якщо під час роботи стався нещасний випадок, працівник зобов’язаний зберегти обстановку в робочій зоні та обладнання такими, якими вони були на момент події (якщо це не загрожує життю і здоров’ю інших працівників та не призведе до більш тяжких наслідків), вжити заходів, щоб запобігти подібним інцидентам у майбутньому, поінформувати про подію керівника робіт (іншу відповідальну особу підприємства) та надалі керуватися його вказівками.

5.7. Якщо виникла пожежа (ознаки горіння), викликати представників оперативно-рятувальної служби за телефоном «101» та вжити можливих заходів для евакуювання людей, гасіння (локалізації) пожежі наявними засобами пожежогасіння і збереження обладнання. Дотримуватися порядку дій під час ліквідації пожежі. При цьому пам’ятати, що гасити електротехнічні пристрої, які перебувають під напругою, можна лише після того, як їх відключили від електромережі, та за допомогою вуглекислотних або порошкових вогнегасників, а в окремих випадках — сухим піском.

5.8. При виклику оперативно-рятувальної служби вказати адресу підприємства, місце виникнення події, обстановку, наявність людей, а також своє прізвище.

5.9. При ураженні електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого від його дії. Для цього потрібно відключити електроустановку від джерела живлення. Якщо це зробити неможливо — відтягнути його від струмопровідних частин за одяг або за допомогою підручного ізоляційного матеріалу.

5.10. У разі нещасних випадків необхідно надати потерпілому домедичну допомогу згідно з інструкцією з надання домедичної допомоги, що діє на Підприємстві. За подальшого погіршення самопочуття потерпілого не припиняти надавати домедичну допомогу та викликати за телефоном «103» швидку медичну допомогу.

5.11. У всіх випадках виконувати вказівки керівника робіт, щоб ліквідувати небезпеку.

Довідник спеціаліста з охорони праці

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді