Інженер з охорони праці в навчальному закладі

Якими нормативними актами передбачене введення посади інженера з охорони праці в навчальному закладі та які обов’язки він виконує — далі у статті.

Нормативне регулювання

Система організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу (учнів, студентів, курсантів, слухачів, аспірантів та працівників закладів освіти), а також обов’язки керівників та посадових осіб щодо забезпечення безпечних та нешкідливих умов навчання і праці, запобігання травматизму визначена Положенням про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, затвердженим наказом МОН України від 26.12.2017 №1669 (далі — Положення № 1669).

Перевіряємо стан охорони праці на підприємствіА у Вас є всі необхідні документи?

Дія Положення поширюється на заклади дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), позашкільної, спеціалізованої, фахової передвищої, вищої освіти та заклади післядипломної освіти, установи, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України.

Організація роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах освіти покладається на їхніх керівників.

Згідно з абз. 1 ст. 15 Закону України «Про охорону праці» на підприємствах, в установах та організаціях з кількістю працюючих 50 і більше осіб роботодавець створює службу охорони праці відповідно до вимог Типового положення (затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004 № 255, НПАОП 0.00-4.35-04).

Крім того, п. 4.1.2 Положення № 1669 встановлено, що керівник закладу освіти (ректор, директор, завідувач):

 • створює в закладі освіти службу охорони праці, безпеки життєдіяльності, яка йому безпосередньо і підпорядковується;
 • призначає осіб, відповідальних за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності;
 • визначає їх функціональні обов’язки;
 • забезпечує функціонування системи управління охороною праці.

Інженер із ОП закладу освіти: як оплачують працю та присвоюють категорію

Якщо працівників у закладі освіти менше ніж 50, функції служби охорони праці можуть виконуватись особами, які мають відповідну підготовку, на умовах сумісництва. У випадку, коли в закладі менше ніж 20 працівників, керівник може залучати до виконання вказаних функцій сторонніх спеціалістів на договірних засадах, які мають відповідну підготовку (п. 1.4 Типового положення).

Наприклад, введення посади фахівця з охорони праці за нормативами, але не більше 1 штатної одиниці на заклад, передбачено:

 • для закладів загальної середньої освіти — в Типових штатних нормативах закладів загальної середньої освіти, затверджених наказом МОН України від 06.12.2010 № 1205;
 • для позашкільних навчальних закладів — у Типових штатних нормативах позашкільних навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2012 № 1230 (п. 4.38).

Інженер з охорони праці в навчальному закладі

Відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності (випуск 1), затвердженому наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 № 336 інженер з охорони праці належить до категорії професіоналів, в обов’язки якого входить:

 • здійснення контролю за додержанням у підрозділах підприємства чи установи законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці;
 • вивчення умов праці на робочих місцях та надання працівникам встановлених законодавством пільг і компенсацій;
 • підготовка і внесення пропозиції щодо розроблення і впровадження досконалих конструкцій огороджувальної техніки, запобіжних і блокувальних пристроїв, інших засобів захисту від впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів;
 • участь у розслідуванні нещасних випадків, що сталися в навчальному закладі під час навчально-виховного процесу;
 • участь в організації і проведенні навчання та перевірки знань з питань охорони праці відповідно до вимог Положення, затвердженого наказом МОН України від 18.04.2006 № 304;
 • виконання інших встановлених законодавством функцій.

Вимоги до інженера з охорони праці в навчальному закладі

Для осіб, які обіймають зазначену посаду, Довідником встановлені такі кваліфікаційні вимоги:

 • провідний інженер з охорони праці — повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); стаж роботи за професією інженера з охорони праці I категорії — не менше 2 років;
 • інженер з охорони праці I категорії — повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра — без вимог до стажу роботи, спеціаліста — стаж роботи за професією інженера з охорони праці II категорії — не менше 2 років;
 • інженер з охорони праці II категорії — повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст); стаж роботи за професією інженера з охорони праці — не менше 1 року;
 • інженер з охорони праці — повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Останнім часом, враховуючи перехід навчальних закладів до роботи на умовах самостійного ведення господарської діяльності та бухгалтерського обліку, а також через позицію деяких місцевих органів управління освітою, які не вбачають економічно обґрунтованим введення штатної одиниці інженера з ОП до штатних розписів навчальних закладів, є випадки необґрунтованого скорочення посади фахівця з охорони праці в навчальних закладах.

У зв’язку з цим, незалежно від кількості працівників, в окремих загальноосвітніх школах виконання обов’язків служби охорони праці покладається на заступників директора навчального закладу чи на завідувачів господарством — у дитячих та дошкільних навчальних закладах.

Така реорганізація відбувається на умовах сумісництва посад та без додаткової оплати праці за навантаження, що призводить лише до формального ведення встановленої документації з питань охорони праці. Робиться це передусім для того, щоб уникнути штрафів під час перевірки контролюючими органам.

Інженер з охорони праці в навчальному закладі
Ірина Шкарівськаадвокат, Київзміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді