Тривалість додаткової відпустки фельдшера-лаборанта і молодшої медичної сестри лабораторії

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Скільки днів додаткової відпустки повинні мати фельдшер-лаборант і молодша медична сестра клініко-діагностичної лабораторії наркологічного лікувально-профілактичного закладу охорони здоров’я? Дізнайтеся відповідь зі статті.

Щорічні додаткові відпустки: кому та як надають

Надання щорічних додаткових відпусток за особливий характер праці

Відпустка за особливий характер праці (далі — відпустка) — один із видів щорічної додаткової відпустки. Право працівників на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці передбачене п. 1, ч. 1, ст. 8 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР (далі — Закон про відпустки).

Відпустку надають окремим категоріям працівників відповідно до Списку виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, затвердженого постановою КМУ від 17.11.1997 № 1290 (далі — Список).

Згідно з підрозділом «Психіатричні (психоневрологічні), геріатричні, нейрохірургічні, наркологічні лікувально-профілактичні заклади та установи, відділення, палати та кабінети, а також установи (відділення) соціального захисту населення психоневрологічного та геріатричного типу та спеціальні будинки-інтернати для осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі» розділу ХVІІ «Охорона здоров’я, освіта та соціальна допомога» цього Списку право на щорічну додаткову відпустку тривалістю до 25 календарних днів (к. д.) мають:

 • молодші спеціалісти з медичною освітою (крім лаборанта);
 • молодші медичні сестри з догляду за хворими;
 • молодші медичні сестри та обслуговуючий персонал (буфетник, офіціант, робітник з обслуговування лазні, нянька, прибиральник виробничих приміщень) (поз. 28, 29).

Водночас лаборанти (зокрема лікар-лаборант, керівник лабораторії) мають право на щорічну додаткову відпустку тривалістю до 11 к. д. (поз. 23).

Зверніть увагу!

Основною вимогою зазначеного вище підрозділу Списку є те, що право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці мають лише працівники, які безпосередньо зайняті обслуговуванням хворих в установах та підрозділах (зокрема у лікувально-трудових майстернях та підсобних сільських господарствах).

Безпосереднє обслуговування хворих — це робота, виконання якої здійснюється в умовах контакту медичного працівника і пацієнта: виконання діагностичних і лікувальних процедур, заходів по догляду за хворими, створювання відповідного лікувально-оздоровчого режиму тощо (роз’яснення Міністерства праці України від 04.12.1996 № 06/1-4088).

Обов’язки фельдшера-лаборанта і молодшої медичної сестри

Розглянемо, які ж обов’язки має виконувати фельдшер-лаборант і молодша медична сестра відповідно до кваліфікаційних вимог, визначених Випуском 78 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.03.2002 № 117.

Фельдшер-лаборант:

 • працює самостійно або під керівництвом лікаря;
 • проводить лабораторні дослідження, аналіз та діагностику їх результатів;
 • готує необхідні матеріали, апаратуру та інструментарій для роботи;
 • забезпечує санітарно-протиепідемічний режим в лабораторії;
 • проводить дезінфекцію, стерилізацію, знезараження інфікованого матеріалу;
 • дотримується правил безпеки та особистої гігієни;
 • веде медичну документацію;
 • вміє надати медичну допомогу при невідкладних станах.

Отже, фельдшер-лаборант, перш за все, проводить лабораторні дослідження, аналіз та діагностику їх результатів, тому при визначенні права на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці працівника за цією посадою слід застосовувати позицію 23 розділу ХVІІ Списку.

Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця тощо):

 • здійснює прибирання приміщень відповідно до санітарного режиму закладу (відділення);
 • супроводжує хворих в лікувально-діагностичні кабінети, виконує функції кур’єра;
 • допомагає старшій медичній сестрі отримувати медикаменти, інструменти, обладнання і доставляти у відділення;
 • отримує у сестри-господарки і забезпечує зберігання і використання за призначенням білизну, мийні засоби і господарський реманент;
 • повідомляє сестру-господарку про несправності в системі опалення, водопостачання, каналізації та в електроприладах.

Згідно з Порядком застосування Списку виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 30.01.1998 № 16 (далі — Порядок), у розрахунок часу, що дає право працівнику на таку відпустку, зараховуються дні, коли він фактично був зайнятий на роботах з особливим характером праці (у конкретному випадку безпосереднім обслуговуванням хворих) не менше половини тривалості робочого дня, встановленого для працівників цих виробництв, робіт, професій і посад.

Отже, для того, щоб отримати додаткову відпустку зазначеної у позиціях 23, 28, 29 тривалості (11 чи 25 к. д.) працівники, про яких йдеться у запитанні (фельдшер-лаборант, молодша медична сестра лабораторії) повинні бути зайняті безпосереднім обслуговуванням хворих не менше половини тривалості робочого дня. Тобто фельдшер-лаборант повинен здійснювати забір безпосередньо у хворих матеріалу для обстеження протягом не менш як половини тривалості робочого дня, а молодша медична сестра — супроводжувати хворих не менше половини тривалості робочого дня. Тільки ті дні, у які вони були зайняті не менше половини тривалості робочого дня безпосереднім обслуговуванням хворих, будуть зараховані до стажу, що дає право на додаткову відпустку такої тривалості.

Оскільки, як правило, зазначені працівники безпосереднім обслуговуванням хворих протягом не менше половини тривалості робочого дня не зайняті, при визначенні їх права на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці можливо застосовувати позиції 133, 134 розділу ХVІІ «Охорона здоров’я, освіта та соціальна допомога» Списку (підрозділ «Загальні професії медичних працівників закладів та установ охорони здоров’я, соціального захисту населення та освіти»), згідно з якими молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри з догляду за хворими, молодші медичні сестри закладів і установ охорони здоров’я мають право на щорічну додаткову відпустку тривалістю до 7 к. д.

Конкретна тривалість відпусток за особливий характер праці встановлюється колективним або трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах (ст. 8 Закону про відпустки). Облік часу, відпрацьованого у зазначених умовах, здійснюється власником або уповноваженим ним органом (п. 5 Порядку).зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді