Доплати і надбавки інженеру із охорони праці закладу охорони здоров’я

Автор
експерт з питань оплати праці та планування
Чи можна інженеру з охорони праці закладу охорони здоров’я встановити доплату за суміщення посади економіста та надбавку за складність і напруженість у роботі? Як при цьому нараховуватимуть заробітну плату? Відповідає експерт.

Виплату працівникам закладів охорони здоров’я доплати за суміщення посад і надбавки за складність та напруженість у роботі передбачають Умови оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення (затверджені наказом Мінпраці та МОЗ від 05.10.2005 № 308/519; далі — Умови).

Ці виплати за своєю сутністю та характером не залежать одна від одної.

Додаткові фактори для розрахунку доплат

Доплата за суміщення посад

Суміщення посад — виконання працівником на тому самому підприємстві поряд зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткової роботи за іншою посадою у межах установленої тривалості робочого часу. При цьому не потрібно укладати з працівником окремий трудовий договір.

Виконувати додаткові обов’язки за суміщенням можна лише за наявності вакантної посади.

Професіоналам, фахівцям, технічним службовцям і працівникам закладів охорони здоров’я за суміщення посад установлюють доплату розміром до 50% посадового окладу за основною посадою (п. 3.1.1 Умов). Розмір доплати за суміщення вказують у наказі або розпорядженні керівника закладу охорони здоров’я. Конкретний розмір доплати керівник установлює залежно від кваліфікації працівника, обсягу, складності виконуваної роботи.

У табелі обліку робочого часу суміщення відображати не потрібно. Для нарахування доплати достатньо наказу, де вказують розмір цієї виплати.

Доплати і надбавки інженеру із охорони праці закладу охорони здоров’я
Ірина Шкарівськаадвокат, Київ

Надбавка за складність і напруженість у роботі

Надбавки за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність і напруженість у роботі передбачає пункт 4.4 Умов.

Надбавки установлюють у межах затвердженого фонду оплати праці розміром до 50% посадового окладу.

Як установлювати доплати і надбавки, в якому розмірі, підприємство визначає у колективному договорі. Його положення не мають суперечити нормам і гарантіям, які передбачає законодавство (ст. 15 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95‑ВР; ст. 97, 105 Кодексу законів про працю України).

Таку надбавку, як правило, встановлюють працівнику, якому доручають завдання підвищеної складності, що збільшує інтенсивність його праці.

Працівнику, якому здійснюють доплату за суміщення, можна одночасно встановити надбавку за високі досягнення у праці або за особливо важливу роботу чи складність, напруженість у роботі.

Оскільки за Бюджетним кодексом України тривалість бюджетного періоду становить один календарний рік, доплату за суміщення посад та інші доплати, надбавки установлюють на цей самий період.

За яких умов такі надбавки можна зменшити або скасувати?

Це допустимо, якщо змінився склад виконуваних функцій або працівник:

  • виконує завдання несвоєчасно;
  • погіршив якість роботи;
  • порушує трудову дисципліну.

Розрахунок заробітної плати інженера з ОП з урахуванням доплат

При суміщенні посад час роботи за посадою економіста не табелюють. Підставою, щоб нарахувати заробітну плату, послуговує табель робочого часу за посадою інженера з охорони праці.

Як розрахувати заробітну плату інженера з охорони праці, якщо йому встановили доплату за суміщення посади економіста та надбавку за складність і напруженість у роботі, розглянемо на прикладі.

За суміщення посади економіста інженеру з охорони праці встановили доплату розміром 50% посадового окладу. Також за наказом керівника йому встановили надбавку за складність і напруженість у роботі розміром 40% посадового окладу. Посадовий оклад інженера з охорони праці відповідає 9-му тарифному розряду за єдиною тарифною сіткою (далі — ЄТС) і станом на 01.01.2020 становить 3 646 грн.

У таблиці показано, як потрібно здійснювати розрахунок.

розрахунок доплат інженеру з ОП

Отже, попри те, що інженер із охорони праці суміщає посаду економіста, за що отримує відповідну доплату, він також має право на надбавку за складність і напруженість у роботі. Розмір надбавки розраховують у відсотках до посадового окладу за основною посадою.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді