Класифікація газонебезпечних місць у металургійній промисловості

801

Запитання

Як визначити, до якої групи за характером та ступенем забрудненості відносять газонебезпечні місця?

Відповідь

Як оформити наряд-допуск на виконання робіт із підвищеною небезпекою

Газонебезпечні місця (залежно від характеру та ступеня забрудненості повітря шкідливими речовинами) розподіляються на чотири групи:

  1. До I групи належать місця, де короткочасне перебування працівників без газозахисної апаратури може призвести до тяжкого або смертельного отруєння, а також задухи.
  2. До II групи належать місця, де вміст токсичних газів (пари чи пилу) у повітрі перебільшує гранично допустиму концентрацію або спостерігається зменшення концентрації кисню менше ніж 19% і де тривале перебування працівників без газозахисної апаратури смертельно небезпечне.
  3. До III групи належать місця, де можуть з’явитися токсичні гази (пара або пил) у кількостях, що перевищують ГДК.
  4. До IV групи належать місця, де є або можливі виділення природного, попутного або зрідженого газів.

Вимоги до проведення робіт у газонебезпечних місцях залежать від від ступеня забрудненості повітря.

Роботи, що належать до I групи, проводяться в ізолювальних кисневих респіраторах, апаратах зі стисненим повітрям або в шлангових апаратах під наглядом газорятувальника або члена добровільної газорятувальної дружини (ДГРД). Роботи повинні проводитися за нарядом-допуском працівниками цехів.

Роботи, що належать до II групи, повинні проводитися за нарядом-допуском працівниками цехів, які навчені роботі в ізолювальних кисневих респіраторах, апаратах з повітрям або в шлангових апаратах. за наявності газозахисної апаратури під наглядом газорятувальника або члена ДГРД. Необхідність застосування газозахисної апаратури при цьому визначає виконавець газонебезпечних робіт залежно від вмісту шкідливих речовин у повітрі.

Роботи, що належать до III групи, за відсутності газовиділення повинні проводитися постійним обслуговувальним персоналом без наряду-допуску. Водночас у місцях перебування постійних обслуговувальних працівників, де можливе виділення газу гостронаправленої дії (оксид вуглецю чи азоту, сірководень), повинні бути встановлені прилади постійного газового контролю.

Одночасні роботи в місцях, де не встановлені прилади постійного газового контролю, і роботи, які виконуються за участю сторонніх організацій або працівників інших цехів, повинні проводитися за нарядом-допуском після перевірки газорятувальником або членом ДГРД вмісту у повітрі шкідливих речовин.

У газонебезпечних місцях ІІІ групи, де здійснюється експлуатація газового обладнання постійним обслуговувальним персоналом, повинні бути встановлені спеціальні шафи для зберігання газозахисних апаратів, що використовуються у випадках, якщо вміст шкідливих речовин у повітрі перевищує ГДК.

Роботи, що належать до IV групи, повинні проводитися за нарядом-допуском під наглядом газорятувальника або члена ДГРД. Роботи цієї групи за умови, якщо газовиділення немає (вміст кисню в повітрі не менше ніж 19%), проводяться постійним обслуговувальним працівником без наряду-допуску.

Роботи, що виконуються одночасно в цих місцях за участю сторонніх організацій або працівниками інших цехів, повинні проводитися за нарядом-допуском під наглядом газорятувальника або члена ДГРД, які споряджені газорятувальною апаратурою.

Шафи для зберігання газозахисних апаратів встановлюються тільки в тому разі, якщо можливе зниження вмісту кисню в повітрі до менш ніж 19%. Необхідність застосування газозахисної апаратури визначається виконавцем робіт залежно від вмісту кисню в повітрі.

Джерело: Державна служба України з питань праці

Довідник спеціаліста з охорони праці

Статті за темою

Усі статті за темою

Як оформити акт-допуск на виконання робіт підвищеної небезпеки

У статті наводимо приклад Акта-допуску на виконання робіт підвищеної небезпеки на території підприємства (структурного підрозділу, дільниці), який ви можете адаптувати до умов вашого підприємства.
3620

Вимоги безпеки під час робіт на висоті

Роботи на висоті — це роботи з підвищеною небезпекою, які потребують обов’язкових заходів безпеки. Наша стаття допоможе організувати роботи на висоті безпечно, правильно оформити наряд-допуск, провести інструктажі працівникам, уникнути помилок при виборі засобів захисту.
80769

Журнал реєстрації нарядів допусків на виконання робіт з підвищеною небезпекою

Роботодавець зобов’язаний вести журнал реєстрації нарядів-допусків на проведення робіт з підвищеною небезпекою. У статті ви знайдете інформацію про ведення такого журналу та зможете скачати відповідну форму.
4232

Перевезення небезпечних вантажів

Небезпечні вантажі становлять потенційну загрозу для людини й навколишнього середовища. У статті ви знайдете відповіді на такі питання: що таке небезпечний вантаж, чим укомплектувати транспортні засоби, що перевозять такий вантаж, які документи оформити та які вимоги до виробничого персоналу
11247

Наряд-допуск на виконання робіт підвищеної небезпеки

Що таке наряд-допуск на виконання робіт підвищеної небезпеки? Хто його видає і коли він потрібен? Яку форму бланка обрати та як правильно оформити? Відповіді на ці та інші питання — у статті. А також скачуйте розроблений експертом бланк наряду допуску.
113739