Газополум’яні роботи: вимоги до персоналу

1500

Запитання

Які вимоги до виконавців та керівників газополум’яних робіт — паяння фреонових магістралей промислових холодильних установок із використанням пропан-бутану?

Відповідь

Роботи, пов’язані з обслуговуванням, експлуатацією та ремонтом компресорних і холодильних установок, які працюють на вибухонебезпечних та токсичних газах, і монтаж, демонтаж й обслуговування компресорного, холодильного обладнання належать до робіт із підвищеною небезпекою. На це вказують пункти 27 та 105 Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15.

Вимоги безпеки під час технічного обслуговування фреонових холодильних установок визначають Правила будови і безпечної експлуатації фреонових холодильних установок, затверджені Держагропромом СРСР від 27.02.1988 (НПАОП 0.00-1.51-88).

Під дією полум’я хладони (фреони) розкладаються та утворюють токсичні продукти. Хладони 12, 13, 13В1, 22, 115, 502 за високих концентрацій спричиняють задуху через нестачу кисню. Про це йдеться у додатку 1 НПАОП 0.00-1.51-88.

Механічне очищення від водяного каменя трубок кожухотрубних апаратів, зварювальні, паяльні й інші ремонтні роботи проводять за нарядом-допуском після того, як видалили хладон. Підстава — розділ 11 НПАОП 0.00-1.51-88.

Заходи безпеки під час витоку хладону

Обслуговувати холодильні установки допускають особу, не молодшу 18 років, яка пройшла медичний огляд і спеціальне навчання з:

  • експлуатації холодильних установок — для машиністів;
  • автоматизації холодильних установок — для монтажників;
  • експлуатації й автоматизації холодильних установок — для електромеханіків.

Оскільки утримання холодильних установок відносять до робіт із підвищеною небезпекою, працівникам цієї категорії потрібно проводити щорічне навчання та перевірку знань із питань охорони праці. Періодичність навчання та перевірки знань відповідальних осіб — не рідше разу на три роки.

Отже, обслуговувальний персонал повинен пройти додаткове спеціальне навчання за документацією з експлуатації холодильних установок, а відповідальні особи — за НПАОП 0.00-1.51-88.

На кожному підприємстві мають бути інструкції з експлуатації обладнання, що входить до складу холодильної установки, а також розроблено інструкції з охорони праці та пожежної безпеки для обслуговувального персоналу. На це вказує розділ 2 та додаток 2 НПАОП 0.00-1.51-88.


Європейські кваліфікаційні вимоги до персоналу, якого залучають до роботи з холодильними установками, визначає ДСТУ EN 13313:2009 «Установки холодильні та теплові насоси. Компетентність персоналу».

Довідник спеціаліста з охорони праці

Статті за темою

Усі статті за темою

Вимоги безпеки під час робіт на висоті

Роботи на висоті — це роботи з підвищеною небезпекою, які потребують обов’язкових заходів безпеки. Наша стаття допоможе організувати роботи на висоті безпечно, правильно оформити наряд-допуск, провести інструктажі працівникам, уникнути помилок при виборі засобів захисту.
79953

Журнал реєстрації нарядів допусків на виконання робіт з підвищеною небезпекою

Роботодавець зобов’язаний вести журнал реєстрації нарядів-допусків на проведення робіт з підвищеною небезпекою. У статті ви знайдете інформацію про ведення такого журналу та зможете скачати відповідну форму.
4188

Перевезення небезпечних вантажів

Небезпечні вантажі становлять потенційну загрозу для людини й навколишнього середовища. У статті ви знайдете відповіді на такі питання: що таке небезпечний вантаж, чим укомплектувати транспортні засоби, що перевозять такий вантаж, які документи оформити та які вимоги до виробничого персоналу
11136

Наряд-допуск на виконання робіт підвищеної небезпеки

Що таке наряд-допуск на виконання робіт підвищеної небезпеки? Хто його видає і коли він потрібен? Яку форму бланка обрати та як правильно оформити? Відповіді на ці та інші питання — у статті. А також скачуйте розроблений експертом бланк наряду допуску.
112851