Інструктаж водія на автотранспорті іншого структурного підрозділу

389

Запитання

Водій виконує роботу на автотранспорті іншого структурного підрозділу. Хто має проводити йому інструктаж на робочому місці?

Відповідь

10 правил охорони праці водіїв автотранспортних засобів

Первинний інструктаж з охорони праці проводять до початку роботи безпосередньо на робочому місці з працівником:

  • новоприйнятим (постійно чи тимчасово) на підприємство або до фізичної особи, яка використовує найману працю;
  • якого переводять з одного структурного підрозділу підприємства до іншого;
  • який виконуватиме нову для нього роботу;
  • відрядженим з іншого підприємства, який бере безпосередню участь у виробничому процесі на підприємстві.


Інструктаж проводять на робочому місці індивідуально або з групою осіб одного фаху за діючими на підприємстві інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних робіт.

Первинний інструктаж проводить безпосередній керівник робіт, начальник структурного підрозділу, майстер або фізична особа, яка використовує найману працю. Підстава — пункти 6.4, 6.8 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15 (НПАОП 0.00-4.12-05).

Безпосередній керівник робіт, який дає завдання працівнику щодо виконання робіт, здійснює особистий контроль за ходом їх виконання і дотриманням заходів безпеки на робочих місцях. На це вказує пункт 3 Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженого постановою КМУ від 17.04.2019 № 337.

Уряд змінив порядок надання гірничих відводів
Георгій Лесенкоексперт з охорони праці, Київ
Не допускайте до роботи працівників, які не пройшли вступний інструктаж з охорони праці. Правильно його організувати допоможуть зразки необхідних документів.

Довідник спеціаліста з охорони праці

Статті за темою

Усі статті за темою

Позаплановий інструктаж з охорони праці

В яких випадках з працівниками потрібно проводити позаплановий інструктаж з охорони праці та хто має право вимагати його проведення? З яких частин складається позаплановий інструктаж? Що буде, якщо працівник не пройде його? Відповіді — далі.
75941

Організація вступного інструктажу з питань охорони праці на підприємстві

Вступний інструктаж з охорони праці є обов’язковим для кожного, без винятку, працівника. Приступати до роботи, не прослухавши цей інструктаж, — заборонено. Про які особливості проведення вступного інструктажу з охорони праці на робочому місці потрібно знати — розповідає експерт.
131317

Відмітка про проходження вступного інструктажу

Відмітка про проходження вступного інструктажу з питань охорони праці на наказі про прийняття на роботу допоможе зафіксувати факт, що новоприйнятий працівник пройшов вступний інструктаж.
536

Заповнюємо журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці

Зі статті ви дізнаєтеся, як вести журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці у 2023 / 2024 роках та які існують вимоги до заповнення журналу реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці. Також ви зможете скачати бланк журналу та зразок його заповнення.
177805

Інструктажі з електробезпеки

Роботодавець зо­бо­в’я­заний регулярно вживати заходів безпеки, щоб унеможливити або мінімізувати ризики виникнення пожежі й ураження працівників електричним струмом. Один із головних заходів — проводити інструктажі, навчання та перевірку знань працівників із питань електробезпеки. Більше про інструктажі з електробезпеки — дізнайтеся зі статті.
12736