Як розрахувати стаж роботи зі шкідливими умовами праці з урахуванням відпустки

1429

Запитання

Чи потрібно виключати з періоду роботи із шкідливими умовами праці відпустки без збереження заробітної плати та як правильно скласти довідку про підтвердження стажу роботи за Списком № 2 згідно з проведеною атестацією робочих місць?

Відповідь

Скачайте наказ про перенесення відпустки з виробничих потреб

Основним документом про трудову діяльність працівника є трудова книжка. Це визначає п 1.1 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту від 29.07.1993 № 58 (далі — Інструкція № 58). За записами у трудовій книжці визначають як загальний стаж роботи, так і стаж роботи, який дає право на пільгову пенсію.

Щоб підтвердити стаж роботи із шкідливими і важкими умовами праці, потрібно подати, згідно п. 10 Порядку застосування Списків № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженого наказом Мінпраці від 18.11.2005 № 383 наступні документи:

  • трудову книжку з належно оформленими записами про займану посаду і період виконуваної роботи;
  • виписку (витяг) із наказу по підприємству про проведення атестації на відповідному робочому місці;
  • уточнювальну довідку, якщо у трудовій книжці немає відомостей, що визначають право на пенсію за віком на пільгових умовах.

Форму довідки наведено у додатку 5 до Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою КМУ від 12.08.1993 № 637 (далі — Порядок № 637).

Інструкція № 58 не передбачає, щоб до трудової книжки вносили відомості, що мають значення для обчислення стажу роботи із шкідливими і важкими умовами праці, — відпустки без збереження заробітної плати, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного (шестирічного) віку тощо. Тому довідку, передбачену п. 20 Порядку № 637, подають незалежно від факту наявності (відсутності) трудової книжки.

У довідці вказують:

  • періоди роботи, які зараховують до спеціального стажу;
  • професію (посаду) працівника;
  • характер виконуваної роботи;
  • розділ, підрозділ, пункт, найменування Списків або їх номер, куди включають конкретний період роботи;
  • первинні документи за час роботи, на підставі яких видають цю довідку.

Компенсація за невикористану частину відпустки суміснику

До стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, період перебування у відпустці без збереження заробітної плати не зараховують.

Форма уточнювальної довідки не передбачає графи, у якій мають відображатися періоди, що не зараховують до спеціального стажу. Тому на практиці відповідний запис необхідно зробити у примітці до довідки. Наприклад, так:

«Були надані відпустки без збереження заробітної плати: 12.12.2015 (наказ від ___ № __ ); з 07.04.2016 по 08.04.2016 (наказ від ___ № __ ); з 20.02.2017 по 21.02.2017 (наказ від ___ № __ ) та з 24.02.2017 по 28.02.2017 (наказ від ___ № __ )».

Уточнювальну довідку видає підприємство, установа, організація або їх правонаступники.

Довідник спеціаліста з охорони праці

Статті за темою

Усі статті за темою

Пенсія за віком на пільгових умовах

Законодавством України у галузі пенсійного забезпечення передбачається можливість отримання особами пільгових пенсій за віком. Таке право виникає у працівників, зайнятих на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці. Що потрібно знати про пільгові пенсії у 2023 році — розповідає експерт.
48562

На які пільги та компенсації мають право медичні працівники

Держава забезпечує право медпрацівників на пільги та компенсації. Однак не завжди заклад охорони здоров’я надає їх своїм працівникам у повному обсязі. Стаття допоможе реалізувати право медичних працівників на пільги й компенсації і не заплутатися в законодавстві.
10633

Особливості призначення пільгової пенсії працівникам, зайнятим на підземних роботах

Працівники, які були зайняті повний робочий день на підземних і відкритих гірничих роботах, мають право на пільгову пенсію. На яких умовах вона призначається та які документи потрібно подати — читайте далі.
2284

Хто з 2018 року отримав право на пільгову пенсію

У 2016 році Уряд скоротив Списки № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, а в липні 2017 року увів нові позиції та уточнив наявні. Змінені редакції Списків чинні з 01.01.2018. Хто з першого січня здобув право на пільгову пенсію? Як зараховують до пільгового стажу роботу у шкідливих і важких умовах до 01.01.2018 – читайте про це далі.
899