Хто має переважне право на залишення на роботі при скороченні штату

943

Запитання

Чи має переважне право на залишення на роботі при скороченні штату працівниця (57 років), яка має 35 років стажу і сама доглядає матір 85 років?

Відповідь

Перевірте свої знання з охорони праці

Згідно з вимогами ст. 42 КЗпП України при скороченні чисельності або штату працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці переважне право залишитися на роботі надається працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці.

Однак законодавством не передбачені критерії і порядок визначення працівників із більш високою кваліфікацією та продуктивністю праці.

У зв’язку з цим Мінсоцполітики своїм листом № 80/06/187-12 від 21.05.2012 «Про переважне право на залишення на роботі» зробило практичний аналіз виявлення таких працівників, яким необхідно керуватися роботодавцю під час застосування процедури скорочення. Зокрема необхідно враховувати такі обставини:

  • наявність відповідної освіти, післядипломної освіти, документів про підвищення кваліфікації;
  • відсутність дисциплінарних стягнень;
  • наявність заохочень за успіхи у роботі, отримання премій за виконання особливо важливих робіт;
  • відсутність прогулів, відпусток без збереження заробітної плати, тривалого перебування на лікарняних листках;
  • відсутність зауважень з боку адміністрації щодо строків і якості виконуваних завдань, обсяги виконуваних робіт тощо.
Хто має переважне право на залишення на роботі при скороченні штату
Микола Федоренкоголовний державний інспектор Головного управління Державної служби України з питань праці у Київській області
На підприємствах розробляють різні правила, однак не всі знають, яке їх значення відповідно до законодавства.

Відповідно, ч. 1 ст. 42 КЗпП України має найважливіше значення при відборі працівників для залишення на роботі.

За однакових умов продуктивності праці і кваліфікації працівників перевага в залишенні на роботі надається тим, хто має більше (за своєю посадою чи професією) переваг, визначених ч. 2 ст. 42 КЗпП України, а саме:

1) сімейним — за наявності двох і більше утриманців;

2) особам, у сім’ї яких немає інших працівників із самостійним заробітком;

3) працівникам з тривалим безперервним стажем роботи на підприємстві, в установі, організації;

4) працівникам, які навчаються у вищих і середніх спеціальних учбових закладах без відриву від виробництва;

5) учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності, особам з інвалідністю внаслідок війни та особам, на яких поширюється чинність закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», а також особам, реабілітованим відповідно до закону «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років», із переліку тих, кого було піддано репресіям у формі (формах) позбавлення волі (ув’язнення) або обмеження волі чи примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням позасудового або іншого репресивного органу;

6) авторам винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій;

7) працівникам, які дістали на цьому підприємстві, в установі, організації трудове каліцтво або професійне захворювання;

8) особам, які були депортовані з України, протягом п’яти років з часу повернення на постійне місце проживання до України;

9) працівникам з числа колишніх військовослужбовців строкової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу та осіб, які проходили альтернативну (невійськову) службу, — протягом двох років з дня звільнення їх зі служби.

10) працівникам, яким залишилося менше трьох років до настання пенсійного віку, при досягненні якого особа має право на отримання пенсійних виплат.

Наведений перелік не є вичерпним. Зокрема, іншими нормативно-правовими актами встановлені переваги для першочергового права залишення на роботі таких категорій працівників, як учасники бойових дій, інваліди війни, особи, котрі постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інваліди, ветерани праці, молодь з першим робочим місцем тощо.

Якщо посада, що підлягає виключенню зі штатного розпису, єдина, то, відповідно, і конкурувати працівникові на умовах, визначених ст. 42 КЗпП України, нема з ким.

Джерело: Управління Держпраці у Рівненській області

Довідник спеціаліста з охорони праці

Статті за темою

Усі статті за темою

Доплата за шкідливі умови праці

Чинним законодавством передбачені пільги та компенсації за роботу у важких і шкідливих умовах праці. Зі статті ви дізнаєтеся, як нараховується доплата за шкідливі умови праці, якими нормативно-правовими актами це регулюється та яка відповідальність чекає на тих, хто порушує вимоги щодо призначення доплат.
24003

Які пільги передбачені для працівників, зайнятих на покрівельних роботах

Окремі види покрівельних робіт належать до робіт із шкідливими та важкими умовами праці. Щоб забезпечити соціальні гарантії працівникам, зайнятим у шкідливих і важких умовах праці, держава гарантує їм право на пільги й компенсації. Дізнайтеся, на які пільги можуть розраховувати працівники, зайняті на покрівельних роботах.
2046

Особливості використання праці жінок у нічний час

В Україні проголошено рівність чоловіків та жінок у їхньому праві на працю та винагороду за неї . Утім закон обмежує, а подекуди й забороняє роботу жінок у нічний час. Детальніше про обмеження праці жінок на роботах у нічний час та відповідальність за їх недотримання — у статті.
7720

Охорона праці жінок в Україні

Якими нормами законодавства урегульована охорона праці жінок на підприємстві у мирний та воєнний час? Що потрібно знати про особливості роботи жінок з вантажами, роботу жінок у нічний час, про нюанси працевлаштування та звільнення жінок? Детально про трудові права жінок — у статті.
28688