Задачи аттестации рабочих мест по условиям труда

228

Запитання

Какие задачи решает проведение аттестации рабочих мест по условиям труда?

Відповідь

Согласно требованиям Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, утвержденного постановлением КМУ от 01.08.1992 № 442, аттестация предусматривает выполнение следующих задач:

  • определение факторов и причин возникновения неблагоприятных условий труда;
  • санитарно-гигиеническое исследование факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса на рабочем месте;
  • комплексную оценку факторов производственной среды и характера труда на их соответствие характеристикам стандартов безопасности труда, строительным и санитарным нормам и правилам;
  • определение уровня вредности и опасности труда и его характера по гигиенической классификации;
  • обоснование определения рабочего места к категории с вредными, тяжелыми условиями труда;
  • установление или подтверждение права персонала на льготное пенсионное обеспечение за работу в неблагоприятных условиях;
  • составление перечня рабочих мест, производств, профессий и должностей с льготным пенсионным обеспечением работников;
  • аналитика реализации технических и организационных мероприятий, направленных на оптимизацию уровня гигиены, характера и безопасности труда.

Довідник спеціаліста з охорони праці

Статті за темою

Усі статті за темою

Атестація робочих місць за умовами праці: важливі нюанси, які потрібно знати роботодавцеві

Зі статті ви дізнаєтеся, який алгоритм проведення атестації робочих місць за умовами праці, як до неї підготуватися, яку відповідальність нестиме роботодавець, якщо він не провів атестацію, та чи потрібно проводити атестацію під час війни.
42755

Протокол засідання атестаційної комісії

Кожне засідання атестаційної комісії оформлюють відповідними протоколами. Щоб зекономити свій час, скачайте наведені у статті зразки протоколів та скористайтеся ними, коли проводитимете на підприємстві атестацію робочих місць.
12102

Наказ про результати атестації робочих місць

За результатами атестації робочих місць за умовами праці видається наказ про її результати. Скачайте готовий зразок наказу про результати атестації робочих місць та за потреби адаптуйте його до особливостей вашого підприємства.
19732

Як оформити графік проведення атестації

Перед проведенням атестації керівник підприємства видає відповідний наказ. Як додаток до нього оформлюють графік проведення атестації робочих місць за умовами праці. У статті ви знайдете зразок оформлення такого графіка.
10448

Комісія з атестації робочих місць за умовами праці

Атестаційна комісія — це колегіальний орган, створений для вирішення всіх питань, які стосуються атестації робочих місць на підприємстві. Зі статті ви дізнаєтеся, як створюють атестаційну комісію, хто входить до її складу, які функціональні обов’язки вона виконує.
9149