Акт про неможливість проведення інспекційного відвідування

1337

Запитання

В яких випадках складається акт про неможливість проведення інспекційного відвідування?

Відповідь

Відповідно до положень пункту 16 Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою КМУ від 26.04.2017 № 295 (далі – Порядок № 295) акт про неможливість проведення інспекційного відвідування або невиїзного інспектування із зазначенням відповідних причин складається:

  1. У разі створення об’єктом відвідування перешкод у діяльності інспектора праці. Відмова у допуску до проведення відвідування:
  • ненадання інформації, необхідної для проведення перевірки або невиїзного інспектування;
  • перешкода в реалізації інших прав, передбачених п. 11 Порядку № 295.
  1. У випадку відсутності об’єкта відвідування або уповноваженої ним особи за місцезнаходженням:
  • адресою, зазначеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців та громадських формувань,
  • інших документах, що стали підставою для проведення відвідування.
  1. При відсутності документів, ведення яких передбачено законодавством про працю.

За можливості цей акт підписується керівником об’єкта відвідування або іншою уповноваженою особою.

Копія акта, зазначеного у пункті 16 Порядку № 295, надсилається органам, яким підпорядкований об’єкт відвідування (за наявності), для вжиття заходів з усунення перешкод і забезпечення присутності об’єкта відвідування за своїм місцезнаходженням.

У випадку відсутності документів, ведення яких передбачено законодавством про працю, об’єкту відвідування надсилається копія акта про неможливість проведення інспекційного відвідування або невиїзного інспектування та письмова вимога із зазначенням строку поновлення документів. На час виконання такої вимоги строк проведення інспекційного відвідування або невиїзного інспектування зупиняється.

Статичний блок для запитань-відповідей

Останні новини

Усі новини

Статті за темою

Усі статті за темою

Перелік питань для перевірки знань з охорони праці працівників

Ефективна робота з профілактики виробничого травматизму на виробництві залежить від належної підготовки, навчання та підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці. Провести перевірку знань допоможе орієнтовний перелік питань для перевірки знань з охорони праці працівників підприємства, підготовлений експертом
45941

Інструкція з охорони праці для оператора АЗС

Інструкція з охорони праці для оператора АЗС є нормативним документом, що містить обов’язкові вимоги з охорони праці для заправника при виконанні робіт згідно з його обов’язками. Скачайте інструкцію та за потреби адаптуйте до умов вашого підприємства.
18471

Контроль за станом охорони праці на підприємстві

Контроль за станом охорони праці на підприємстві є одним із складових елементів системи управління охороною праці підприємства. Контроль спрямований на виявлення відхилень від норм в умовах праці та перевірку виконання працівниками своїх обов’язків у сфері охорони праці. Дізнайтеся, які бувають основні види контролю за станом охорони праці на підприємстві, з якою періодичністю їх проводять, та якими документами супроводжується контроль.
57751

Всесвітній день охорони праці

Щорічно 28 квітня в Україні відзначають День охорони праці, який збігається зі Всесвітнім днем охорони праці. Так само збігається і девіз, який визначає МОП. Дізнайтеся, як звучить тема Дня охорони праці — 2024 та як організувати День охорони праці на підприємстві.
102418

Як організувати адміністративно-громадський контроль за станом охорони праці

Одним із основних видів контролю за станом охорони праці на підприємстві є триступеневий адміністративно-громадський контроль. Хто та як має його організувати? Чи обов’язково всім підприємствам дотримуватись триступеневої схеми контролю, — роз'яснюємо у статті.
22201