Про розроблення інструкцій з питань охорони праці

Держгірпромнагляд у листі від 20.01.2015 № 343/0/8-9.1-9/6/15 зазначив, що розроблення інструкцій з питань охорони праці здійснюється на кожний певний вид робіт або за певною професією на робочих місцях для працівників, які виконують ці роботи

Держгірпромнагляд у листі від 20.01.2015 № 343/0/8-9.1-9/6/15 зазначив, що розроблення інструкцій з питань охорони праці здійснюється на кожний певний вид робіт або за певною професією на робочих місцях для працівників, які виконують ці роботи.

У листі зазначено, що роботодавець, зокрема:

  • забезпечує функціонування системи управління охороною праці, у т. ч. створює відповідні служби і призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці;
  • затверджує інструкції про їхні обов’язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій, а також контролює їх додержання;
  • розробляє і затверджує положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства (далі — акти підприємства) та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці;
  • забезпечує безоплатно працівників нормативно-правовими актами підприємства з охорони праці.

Положенням про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9, встановлено вимоги до змісту, побудови і викладу інструкцій з охорони праці (далі — Інструкції), визначено порядок опрацювання та введення в дію нових, перегляду та скасування чинних інструкцій.

Відповідно до пункту 1.2 Інструкція є нормативним актом, що містить обов’язкові для дотримання працівниками вимоги з охорони праці при виконанні ними робіт певного виду або за певною професією на робочих місцях, у виробничих приміщеннях, на території підприємства і будівельних майданчиках або в інших місцях, де за дорученням власника чи уповноваженого ним органу (далі — роботодавець) виконуються ці роботи, трудові чи службові обов’язки.

Інструкції поділяють на:

  • інструкції, що належать до державних міжгалузевих нормативних актів з охорони праці; примірні інструкції;
  •  інструкції, що діють на підприємстві.

Так, згідно з пунктом 4.3.2 інструкції, що діють на підприємстві, розробляють відповідно до переліку інструкцій, який складається службою охорони праці підприємства за участю керівників підрозділів, служб головних спеціалістів (головного технолога, головного механіка, головного енергетика, головного металурга тощо), служби організації праці та заробітної плати.

Перелік необхідних інструкцій розробляють на підставі затвердженого на підприємстві штатного розпису відповідно до Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій». Цей перелік, а також зміни чи доповнення до нього у разі зміни назви професії, впровадження нових видів робіт чи професій затверджуються роботодавцем і розсилаються в усі структурні підрозділи (служби) підприємства.

Враховуючи зазначене, розроблення інструкцій з охорони праці здійснюється на кожний певний вид робіт або за певною професією на робочих місцях для працівників, які виконують ці роботи.

Статичний блок для новин

Статті за темою

Усі статті за темою

Склад автомобільної аптечки

Правильно укомплектована автомобільна аптечка може врятувати чиєсь життя. У статті розповідаємо, які види автомобільних аптечок існують, яким має бути вміст аптечки для транспортних засобів, де її зберігати та яка відповідальність за відсутність аптечки.
64457

Положення про розробку інструкцій з охорони праці

Для чого потрібне Положення про розробку інструкцій з охорони праці, які розділи воно має містити та який їх зміст? У статті ви знайдете відповіді не лише на ці та інші питання, а й зможете завантажити зразок Положення про розробку інструкцій з охорони праці.
5310

Електробезпека

Важливо не лише дотримуватися правил електробезпеки, а й знати про причини виникнення електротравм, яка дія електричного струму на організм людини, про умови ураження людини електричним струмом. Електробезпека на виробництві — докладно розповідаємо про всі нюанси у нашій статті.
67180

Положення про навчання з питань охорони праці на підприємстві

Одним з основних документів з навчання і перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві є Положення про навчання з питань охорони праці. Які вимоги до цього документа, хто його затверджує й узгоджує — дізнайтеся зі статті.
40409

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді