Щодо дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки

Держгірпромнагляд у листі від 19.12.2014 № 9172/0/11-06/6/14 повідомив, що роз’яснення стосовно питання, пов’язаного із внесенням змін до частини 3 статті 21 Закону України «Про охорону праці» на підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру» від 09.04.2014 № 1193-VII, містяться в листі Держгірпромнагляду України від 03.06.2014 № 4326/0/8.1-04/6/14

Держгірпромнагляд у листі від 19.12.2014 № 9172/0/11-06/6/14 повідомив, що роз’яснення стосовно питання, пов’язаного із внесенням змін до частини 3 статті 21 Закону України «Про охорону праці» на підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру» від 09.04.2014 № 1193-VII, містяться в листі Держгірпромнагляду України від 03.06.2014 № 4326/0/8.1-04/6/14, який розміщено на офіційному веб-сайті Держгірпромнагляду України у розділі «Нормативна база», підрозділ «Роз’яснення законодавства» в документі «Про надання роз’яснень № 4326» за електронною адресою: http://dnop.gov.ua/index.php/uk/normativna-baza/roz-yasnennya-zakonodavstva/10445-pro-nadannya-rozyasnen-4326.

Правові та організаційні засади функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності та порядок діяльності дозвільних органів визначено вимогами Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

Відповідно до частини 1 статті 4 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» виключно законами, які регулюють відносини, пов’язані з одержанням документів дозвільного характеру, встановлюються, зокрема:

• необхідність одержання документів дозвільного характеру та їх види;

• строк дії документа дозвільного характеру або необмеженість строку дії такого документа.

У свою чергу питання видачі дозволу, що належать до компетенції Держгірпромнагляду України, визначено вимогами статті 21 Закону України «Про охорону праці» (далі — Закон), частиною 3 якої визначено, що роботодавець повинен одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (далі — дозвіл). Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, видає дозволи на безоплатній основі на підставі висновку експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання, проведеної експертно-технічними центрами, які належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, або незалежними експертними організаціями, які забезпечують науково-технічну підтримку державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці.

Відповідно до частини 5 статті 21 Закону строк дії дозволу становить:

• на виконання робіт або на експлуатацію машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки — п’ять років (з подальшим його продовженням);

• на застосування машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки — безстроково.

Відповідно до частини 4 статті 21 Закону порядок видачі дозволів або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, переліки видів робіт, машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки, проведення або експлуатація (застосування) яких потребує отримання дозволу, та граничні розміри тарифів на проведення експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання, висновок якої є підставою для видачі дозволів, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Постановою КМУ від 26.10.2011 № 1107 (далі — Постанова № 1107) затверджено новий Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (далі — Порядок).

Відповідно до пункту 2 Постанови № 1107 втратила чинність постанова КМУ «Про затвердження Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами» від 15.10.2003 № 1631 (далі — Постанова № 1631).

Порядок видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами, затверджений Постановою № 1631, не передбачав строку дії дозволів.

Відповідно до пункту 15 Порядку строк дії дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки або на експлуатацію машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки становить п’ять років.

Строк дії дозволу продовжується органом, що його видав.

У разі коли під час строку дії дозволу роботодавцем не порушено його умов, строк дії такого дозволу продовжується на наступні п’ять років на підставі заяви роботодавця, поданої за формою згідно з додатком 5, оригіналу дозволу.

Якщо під час строку дії дозволу роботодавцем порушено його умови, зокрема не дотримано вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання робіт підвищеної небезпеки, що зазначені у пункті 1 додатка 2, чи допущено виникнення аварій та/або нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, із смертельними або тяжкими наслідками, строк дії дозволу продовжується на підставі зазначеної заяви, оригіналу дозволу і нового позитивного висновку експертизи щодо додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання зазначених у дозволі робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Можливість продовження основного п’ятирічного строку дії дозволу є новою правовою нормою у чинному законодавстві. Така норма введена в дію 01.11.2011 разом з набуттям чинності в цілому Порядку. Її застосування можливе лише для дозволів, отриманих згідно з Порядком.

Ураховуючи зазначене, продовження строку дії дозволів, виданих на підставі Постанови № 1631, Порядком не передбачено.

Водночас слід зазначити, що відповідно до вимог пункту 6 Порядку дозвіл видається роботодавцеві на виконання робіт підвищеної небезпеки, перелік яких зазначено в додатку 2 до Порядку, та на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, перелік яких зазначено в додатку 3 до Порядку.

У разі якщо суб’єкт господарювання виконує роботи підвищеної небезпеки, що зазначені в додатку 2 до Порядку, та/або експлуатує машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки, що зазначені в додатку 3 до Порядку, то йому необхідно отримати дозвіл на їх виконання та/або експлуатацію відповідно до вимог Порядку.

Разом з тим відповідно до вимог пункту 21 Порядку виконання робіт підвищеної небезпеки, що зазначені в додатку 6 до Порядку, експлуатація (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що зазначені в додатку 7 до Порядку, здійснюється роботодавцем на підставі декларації відповідності його матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

Статичний блок для новин

Статті за темою

Усі статті за темою

Положення про розробку інструкцій з охорони праці

Для чого потрібне Положення про розробку інструкцій з охорони праці, які розділи воно має містити та який їх зміст? У статті ви знайдете відповіді не лише на ці та інші питання, а й зможете завантажити зразок Положення про розробку інструкцій з охорони праці.
5216

Електробезпека

Важливо не лише дотримуватися правил електробезпеки, а й знати про причини виникнення електротравм, яка дія електричного струму на організм людини, про умови ураження людини електричним струмом. Електробезпека на виробництві — докладно розповідаємо про всі нюанси у нашій статті.
66191

Положення про навчання з питань охорони праці на підприємстві

Одним з основних документів з навчання і перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві є Положення про навчання з питань охорони праці. Які вимоги до цього документа, хто його затверджує й узгоджує — дізнайтеся зі статті.
40309

Як безпечно експлуатувати генератори електричної енергії

Минулого року масове використання генераторів стало новою українською реальністю. На жаль, влітку 2024 року ситуація може повторитися. У статті розповідаємо про переваги різних видів генераторів, як організувати їх безпечну роботу й подбати про пожежну безпеку та які вимоги до обслуговувального персоналу
8750

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді