Огляд Трудового кодексу: службова кар’єра, атестація, нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства

Теми:
22 березня 2016 року Робоча група з доопрацювання проекту Трудового кодексу при Комітеті Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення розглянула питання професійної (службової) кар’єри, соціального діалогу, нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства

22 березня 2016 року Робоча група (далі — РГ) з доопрацювання проекту Трудового кодексу (далі —проект ТК) при Комітеті Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення розглянула питання професійної (службової) кар’єри, соціального діалогу, нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства.

Коментує Сергій УКРАЇНЕЦЬ — заступник голови Укрнафтогазпрофспілки, заступник керівника робочої групи з доопрацювання проекту Трудового кодексу.

Право на службове зростання

За ініціативою Мінсоцполітики до проекту ТК додатково включено Книгу 5 «Професійне службове зростання».

Норми глави регулюють засоби здійснення службової кар’єри, умови, які враховуються під час службового зростання, а також врегульовано застосування роботодавцем заохочень, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівника, визначено їх права під час цих заходів.

Встановлено, що роботодавець забезпечує не рідше ніж раз на 5 років підготовку, перепідготовку працівника без припинення трудових відносин на умовах, що визначено колективним договором чи угодою, а також умови оплати праці при цьому. Можна визначати умови перепідготовки або навчання під час укладення трудового договору.

Також роботодавець може направляти працівників до навчальних закладів або до інших юридичних осіб, де використовують новітні технології.

Атестація працівників

Окремий розділ регулює атестацію працівників — не частіше ніж раз на 3 роки. Роботодавець і відповідна комісія будуть проводити таку атестацію з метою оцінювання (у редакції першого читання було «Перевірки відповідності займаній посаді») професійного рівня та кваліфікації працівника. РГ вирішила, що результати атестації не можуть бути підставою для звільнення працівника з роботи.

РГ не підтримала пропозиції проводити атестацію кожні 2 роки або щороку. Утім, підтримала поправку народного депутата, що вагітні, працівники із сімейними обов’язками протягом одного року після виходу на роботу з відпустки для догляду за дитиною можуть проходити атестацію за бажанням.

Для більш об’єктивної оцінки рівня кваліфікації атестаційна комісія може залучати сторонніх експертів-фахівців.

Соціальний діалог

Без зауважень підтримано Книгу 6 «Колективні трудові відносини», яка передбачає соціальний діалог, колективні переговори і колективний трудовий спір.

Проект ТК дає своєрідний сигнал, що такі відносини належать до системи трудового законодавства, але будуть регулюватися окремими законами: про соціальний діалог, про колективні договори та угоди, про порядок вирішення колективних трудових спорів, конфліктів.

Нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства

Роботодавці намагалися в цілому змінити зміст Книги 7, що призвело б до ослаблення норм і можливостей державного нагляду. Ця книга дуже важлива, тому що вона виписана відповідно до Конвенцій МОП про інспекцію праці. Саме ці норми дозволяють в умовах дерегуляції реалізувати потенціал державних інспекції і запобігти спробам припинити здійснювати їх повноваження.

Стаття 344 проекту ТК регулює сферу державного нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства. РГ не підтримала пропозиції виключити слово «державного», тому що має діяти система саме державного нагляду й органів, які його здійснюють з відповідними владними повноваженнями.

РГ також не підтримала пропозицію виключити норми статті 344 проекту ТК, якими передбачається, що органи виконавчої влади і місцевого самоврядування різних рівнів мають контролювати стан дотримання роботодавцями вимог проекту ТК та інших актів трудового законодавства.

Частиною 4 статті 345 проекту ТК визначено, що органи державного нагляду публікують щорічні доповіді, які мають містити інформацію про їхню діяльність, тому що така робота має публічний характер, чого вимагає і Конвенція МОП № 81.

Як наслідок у проекті ТК передбачено два базових принципи державного нагляду: можливість для раптової перевірки у будь-який час і без перешкоджань та автономія самого інспектора приймати рішення щодо проведення перевірки, не звертаючись за дозволом до вищих інстанцій.

Статтею 120 Конституції України передбачено, що повноваження органів виконавчої влади мають визначатися законами. Тож вперше встановлюються повноваження органу державного нагляду у повній відповідності до Конституції. Цей орган — Державна служба України з питань праці, яка здійснює нагляд за дотриманням законодавства про працю, про охорону праці і про гігієну праці. Правом на громадський контроль за дотриманням трудового законодавства наділені профспілки та їх об’єднання.

Підтримано пропозицію профспілок про те, що під час здійснення перевірки державного органу у ній має право брати участь представник профспілки.

Вебінар ОП

Статті за темою

Усі статті за темою

Інструкція з охорони праці для вантажника

Інструкція з охорони праці для вантажника є інструкцією за професією, що встановлює вимоги безпеки під час виконання вантажних робіт. Скачайте примірну інструкцію та за потреби адаптуйте її до умов вашого підприємства.
10728

Добровільна пожежна дружина на підприємстві

З метою залучення працівників до проведення заходів щодо запобігання пожежам та організації їх гасіння на підприємствах можуть створюватись добровільні пожежні дружини. Який порядок їх створення? Як це питання регулюється законодавством?
22675

Порядок розслідування нещасних випадків невиробничого характеру

Розслідування нещасних випадків невиробничого характеру не завжди відбувається відповідно до вимог законодавства. Чому небезпечно так робити та до яких наслідків це може призвести — розповідає експерт.
62114

Як організувати адміністративно-громадський контроль за станом охорони праці

Одним із основних видів контролю за станом охорони праці на підприємстві є триступеневий адміністративно-громадський контроль. Хто та як має його організувати? Чи обов’язково всім підприємствам дотримуватись триступеневої схеми контролю, — роз'яснюємо у статті.
20391

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді