Порядок проведення перевірки суб'єктів господарювання

Автор
адвокат
Перевірка підприємства контролюючими органами — завжди привід для хвилювання. У статті розповімо, як підготуватися до візиту контролерів Держпраці та як перевіряють підприємства щодо працеохоронних заходів.

 

 

 

Що потрібно знати до початку перевірки

Повноваження Держпраці визначені у Положенні про Державну службу України з питань праці, затвердженому постановою КМУ від 11.02.2015 № 96. Інспектори відомства здійснюють заходи контролю, зокрема:

 • у сфері гігієни праці; діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки та потенційно небезпечними об’єктами, з питань проведення ідентифікації та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки;
 • за дотриманням законодавства у сфері охорони праці щодо безпечного ведення робіт, промислової безпеки; якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці.

Перевірте свій професійний рівень із охорони праці

Працеохоронні перевірки бувають плановими та позаплановими. Планові перевірки суб’єктів господарювання здійснюють за заздалегідь оприлюдненими графіками. Держпраці має письмово повідомити керівництву підприємства про планову перевірку не пізніше ніж за 10 днів до її початку. Підприємство має право не допускати контролерів до перевірки, якщо воно не отримало відповідного повідомлення.

Позапланові перевірки проводять з підстав, передбачених у ст. 6  Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 № 877-V (далі — Закон № 877).

Планові та позапланові заходи здійснюються в робочий час суб’єкта господарювання, встановлений його правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Як скеровує ч. 5 ст. 7 Закону № 877, до початку перевірки контролери Держпраці повинні пред’явити керівнику підприємства або уповноваженій ним особі:

 • посвідчення (направлення) на перевірку (копію документа надають суб’єкту господарювання);
 • службове посвідчення.

Суб’єкт господарювання має право не допускати контролерів до перевірки, а розпочату перевірку припинити, якщо не отримав повідомлення про планову перевірку відповідно до закону або якщо порушено вимоги щодо періодичності перевірок чи їх тривалість перевищує граничні строки.

Зверніть увагу!

Ви можете зателефонувати до органу контролю та перевірити наявність відповідних повноважень особи, яка проводить перевірку. Якщо перевірка є позаплановою, перевіряльники мають ознайомити підприємство з її підставами.

Контролер має внести запис про перевірку до журналу реєстрації заходів державного нагляду (контролю) за його наявності на підприємстві. Якщо він відмовляється це зробити, ви також можете не допустити його до перевірки.

 

Перелік питань, на які звертають увагу контролери під час перевірки

Щоб підтвердити роботу підприємства в галузі безпеки та гігієни праці, слід мати документацію з таких основних питань: атестація робочих місць за умовами праці, гігієна праці та безпечне ведення робіт, промислова безпека.

Зазвичай контролери перевіряють, чи у суб’єкта господарювання:

 • функціонує система управління охороною праці;
 • проводять навчання, інструктажі та перевірку знань із питань охорони праці;
 • правильно укладають трудові та колективні договори;
 • інформують працівників про умови праці, наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих чинників;
 • виконують працеохоронні нормативи при організації робочих місць працівників;
 • дотримуються законодавства щодо медичних оглядів окремих категорій працівників;
 • забезпечують працівників спецодягом, іншими засобами індивідуального захисту, мийними і знезаражувальними засобами, лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або іншими рівноцінними харчовими продуктами, газованою солоною водою;
 • надають пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці;
 • дотримуються законодавства щодо окремих категорій працівників — жінок, вагітних, неповнолітніх, осіб з інвалідністю тощо;
 • проводять атестацію робочих місць за умовами праці згідно з законодавством;
 • правильно розслідують нещасні випадки, професійні захворювання та аварії;
 • дотримуються строків періодичних технічних оглядів і випробувань машин, механізмів, устаткування, контрольно-вимірювальних приладів тощо; ведуть записи в паспортах відповідно до нормативно-правових актів та роблять позначки на самому обладнанні;
 • вживають заходів для захисту персоналу від ураження електричним струмом, а також від виникнення статичної електрики при використанні легкозаймистих речовин;
 • застосовують засоби механізації під час виконання важких, травмонебезпечних робіт;
 • дотримуються технологічних норм розміщення обладнання, ширини проходів та проїздів, щоб забезпечити безпеку під час обслуговування обладнання;
 • дотримуються вимог щодо витрат на охорону праці. Вони мають бути не менше ніж 0,5% від фонду оплати праці за попередній рік.

Службі охороні праці потрібно звернути особливу увагу на те, чи всі нещасні випадки на виробництві розслідували та взяли на облік, а також на наявність актів розслідування і відміток у них про виконання запланованих заходів.

Упевніться, що у виробничих структурних підрозділах є в наявності:

 • журнали обліку видачі нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки;
 • плакати, знаки безпеки, плани евакуації, засоби пожежогасіння, інформаційні стенди з охорони праці;
 • сигнальні кольори, нанесені на обладнання та трубопроводи.

Як відбувається перевірка підприємств Для того, аби перед перевіркою бути певним, що стан проведеної роботи в галузі охорони праці відповідає законодавству, роботодавцю доцільно провести аудит охорони праці.

 

 

Робота у вихідні та святкові дні
Валерій Бунчукінженер з охорони праці ТОВ «Лайф», Київ
Контроль за станом охорони мають здійснювати керівники та відповідальні особи всіх рівнів управління виробництвом. Допоможуть його належним чином організувати п’ять унікальних додатків, які розробив фахівець у сфері охорони праці Вам у поміч

 

Права суб’єктів господарювання під час перевірки

Керівникам підприємств потрібно знати про свої права, передбачені законодавством. Це, зокрема, право:

 • бути поінформованим про свої права й обов’язки;
 • вимагати від контролерів дотримуватися законодавства;
 • перевіряти наявність у перевіряльників службового посвідчення і посвідчення (направлення) на перевірку та отримувати копію останнього документа;
 • не допускати контролерів до перевірки, а розпочату перевірку вимагати припинити у випадках, передбачених ст. 10 Закону № 877.

Водночас права зазвичай ідуть у комплексі з обов’язками. Зокрема суб’єкт господарювання зобов’язаний:

 • допускати перевіряльників до перевірки за умови, якщо вони дотримуються порядку її проведення;
 • виконувати вимоги органу контролю щодо усунення виявлених порушень законодавства;
 • надавати документи, зразки продукції, пояснення в обсязі, який підприємство вважає необхідним, довідки, відомості, матеріали, що стосуються предмета перевірки;
 • отримувати примірник акта та/або припису за результатами перевірки.

Яку документацію оформлюють за результатами перевірки

За результатами перевірки контролер складає акт, який повинен містити такі відомості:

 • дата складення акта;
 • тип заходу — плановий або позаплановий;
 • форма заходу — перевірка, ревізія, обстеження, огляд тощо;
 • предмет державного нагляду (контролю);
 • найменування органу державного нагляду (контролю), а також посада, ПІБ посадової особи, яка провела захід;
 • найменування юридичної особи або ПІБ фізичної особи — підприємця, щодо діяльності яких проводили захід.

Що краще: не підписувати акт чи підписувати його із зауваженнями?

В акті контролер зазначає стан виконання вимог законодавства, а якщо підприємство їх не виконує — детальний опис порушення з посиланням на відповідну законодавчу норму.

Два примірники акта підписують посадові особи органу контролю, які проводили захід, та керівник підприємства або уповноважена ним особа. Якщо суб’єкт господарювання не погоджується з актом, він підписує цей документ із зауваженнями. Такі зауваження є обов’язковою частиною акта.

Один примірник акта надають підприємству в останній день перевірки, а другий — зберігає орган контролю.

Відповідно до акта, складеного за результатами перевірки, під час якої виявили порушення законодавства, орган контролю за наявності підстав, щоб повністю або частково зупинити виробництво, реалізацію продукції, виконання робіт, надання послуг, звертається з відповідним позовом до адміністративного суду.

За потреби вжити інших заходів реагування орган контролю протягом п’яти робочих днів з дня закінчення перевірки складає припис, розпорядження, інший розпорядчий документ про усунення виявлених порушень.

Як відбувається перевірка підприємствПам’ятайте! Згідно з ч. 11 ст. 7 Закону № 877, якщо підприємство виконає у повному обсязі та в установлений строк припис, розпорядження, рішення, інший розпорядчий документ про усунення порушень, виявлених під час перевірки, фінансові й адміністративні санкції, заходи реагування до нього, його посадових осіб не застосовують.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді