Експлуатуємо атракціонну техніку безпечно

Перед початком роботи атракціонних комплексів потрібно впевнитись у справності обладнання та компетентності персоналу щодо попередження нещасних випадків. Стаття допоможе розібратися, як організувати монтаж, техогляд і безпечну експлуатацію атракціонів, які дозвільні документи оформити, зокрема під час воєнного стану, і як забезпечити безпеку відвідувачів

Атракціон — це пристрій або комбінація пристроїв, які пересувають або спрямовують відвідувача (відвідувачів) заданою траєкторією або в певній зоні з метою розваги, або інші пристрої, використовувані в місцях дозвілля населення для розваги й активного відпочинку.

За справний стан і безпечну експлуатацію атракціонної техніки несе відповідальність роботодавець. Для цього він організовує обслуговування, технічний огляд і ремонт власними силами або укладає договір зі спеціалізованою організацією.

Перед початком роботи атракціонних комплексів власник повинен впевнитись у справності обладнання та компетентності персоналу щодо попередження нещасних випадків і аварій.

Вимоги до безпечної експлуатації атракціонної техніки

Правила безпечної експлуатації атракціонної техніки

Вимоги до будови, виготовлення, установлення, монтажу, безпечної експлуатації, ремонту та реконструкції атракціонної техніки встановлюють Правила будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки від 01.03.2006 № 110 (далі — Правила № 110).

Дія Правил поширюється на суб’єктів господарювання, які здійснюють виготовлення, монтаж, ремонт, реконструкцію, налагодження і забезпечення безпечної експлуатації стаціонарних, пересувних і мобільних атракціонів таких типів:

 • катальні механізовані  та  немеханізовані, зокрема каруселі, гойдалки, качалки, катальні гори, гірки, колеса огляду, вежі, дороги, автодроми, катапульти тощо;
 • атракціони з  еластичними  елементами (катапульти, стрибки з висоти на еластичному тросі тощо);
 • водні, зокрема гірки, спуски тощо;
 • спортивні, зокрема силові, тренажери, тири, батути тощо;
 • обладнання дитячих ігрових майданчиків, зокрема каруселі, гойдалки, качалки, гірки тощо.

Дія Правил не поширюється на видові та ігрові атракціони, надувні атракціони, зокрема водні, атракціони, в яких використовуються тварини та лабіринти, кімнати сміху.

Атракціони підвищеної небезпеки

Роботодавець повинен одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. Так скеровує ст. 21 закону «Про охорону праці». Строк дії дозволу становить 5 років. Видає його Держпраці на підставі позитивного висновку експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання. 

Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки отримується відповідно до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою КМУ від 26.10.2011 № 1107 (далі — Порядок № 1107).

Атракціони підвищеної небезпеки (стаціонарні, пересувні та мобільні) входять до групи А Переліку машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою КМУ від 03.02.2021 № 77.

Залежно від видів небезпек, що виникають під час користування, експлуатації та обслуговування, до обладнання підвищеної небезпеки для життя відвідувачів і обслуговувального персоналу належать:

 • атракціони з механізованим приводом з підійманням посадкових місць (відвідувачів) від рівня посадкової площадки на висоту:
  • понад 2 м — для дитячих атракціонів;
  • понад 3 м — для дорослих незалежно від швидкості обертання;
 • каруселі з механізованим приводом: вертикальні, горизонтальні, нахилені, зі складною траєкторією руху — з лінійною швидкістю посадкових місць більше ніж 0,5 м/с незалежно від висоти підіймання;
 • автомобілі, що зіштовхуються, швидкісні автомобілі, картинг із вільною траєкторією руху самохідних засобів (електромобілів) без підіймання, швидкість руху яких більше ніж 4 м/с;
 • атракціони будь-якої конструкції з лінійною швидкістю руху посадкових місць (відвідувачів) більше ніж 5 м/с;
 • гойдалки механізовані та немеханізовані, які обертаються або з кутом відхилу посадкових місць на величину більше ніж 45° і підійманням кабін (посадкових місць) більше ніж 1,5 м;
 • атракціони механізовані з гідравлічним або пневматичним приводом посадкових місць (кабін, платформ);
 • вежі вільного падіння;
 • атракціони з еластичними елементами (катапульти, стрибки з висоти на еластичному канаті тощо).

Монтаж (демонтаж), налагодження і технічне обслуговування атракціонів, віднесених до атракціонів підвищеної небезпеки, мають виконувати організації, що отримали дозвіл Держпраці.

Експлуатація устатковання підвищеної небезпеки під час воєнного стану

Машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені у пунктах 2—9 групи А Переліку машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, на період дії воєнного стану експлуатуються (застосовуються) на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці. Підстава — постанова КМУ від 24.03.2022 № 357.

Суб’єкти господарювання, які набули право на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та/або виконання робіт підвищеної небезпеки на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, не пізніше одного місяця після припинення чи скасування воєнного стану повинні отримати відповідні дозвільні документи в порядку, строки та на умовах, що передбачені законодавством.

Строк дії документів дозвільного характеру на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та на виконання робіт підвищеної небезпеки, який закінчився в період дії воєнного стану, автоматично продовжується на період дії воєнного стану і протягом одного місяця після його припинення чи скасування. 

Воєнний стан: як організувати роботу працівників

Небезпека, пов’язана з експлуатацією атракціонів

Незважаючи на те, що атракціони створені для розваг, не можна забувати про небезпеку, яка може виникнути під час їх експлуатації. Нижче наведено основні фактори, ситуації та події, що становлять небезпеку для відвідувачів атракціонів і обслуговувального персоналу:

 • падіння відвідувачів;
 • вплив об’єктів, які падають;
 • вплив механізмів, що рухаються;
 • порушення стану конструкцій атракціону;
 • порушення механічного стану матеріалів атракціону
 • електричні та електромагнітні впливи;
 • поява полум’я, диму та термічних впливів;
 • шумові впливи;
 • несприятливі умови навколишнього середовища;
 • небезпека, пов’язана з використанням водного середовища;
 • небезпека, пов’язана з особливостями евакуації відвідувачів за аварійних обставин;
 • небезпека, пов’язана зі станом підвищеної тривожності за медичними показниками (наприклад, хвороби серця);
 • небезпека, пов’язана із загрозою та виникненням надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
 • інші.

Відповідальні особи повинні мінімізувати або унеможливити ризики від впливу наведених вище небезпек на відвідувачів та обслуговувальний персонал.

На місці, де встановлена атракціонна техніка, повинна бути проведена ідентифікація прогнозованої небезпеки, небезпечних подій і ситуацій, породжуваних механічним, електричним, хімічним (від сировини, матеріалів і інших речовин), термічним (тепловим) впливом, випромінюванням, водним середовищем, а також порушенням вимог ергономіки та іншими причинами.

Додатково для зменшення ризику небезпечних впливів і ситуацій необхідно:

 • проаналізувати загрозу виникнення аварій та надзвичайних ситуацій, розробити способи евакуації відвідувачів і обслуговувального персоналу, визначити шляхи евакуації та забезпечити постійне утримання їх у справному стані;
 • передбачити пристрої для аварійної зупинки атракціонів, якщо це необхідно;
 • забезпечити можливість ручного переміщення окремих частин обладнання;
 • поліпшити огляд з робочого місця оператора;
 • забезпечити доступність вузлів і деталей для огляду та ремонту тощо.

Монтаж (демонтаж) і налагодження атракціонів

Монтаж (демонтаж) і налагодження атракціонів, що належать до атракціонів підвищеної небезпеки, мають виконувати організації, які отримали дозвіл Держпраці на виконання робіт з монтажу (демонтажу) і налагодження атракціонів.

Монтаж (демонтаж) і налагодження атракціонів, що не зараховані до атракціонів підвищеної небезпеки, а також атракціонів пересувних містечок дозволяється здійснювати технічними службами власника атракціонів із залученням, за необхідності, інших організацій.

Перед проведенням монтажу атракціонів організація, що виконує монтаж, має провести огляд металевих конструкцій і обладнання атракціону з метою оцінки їх стану та комплектності. 

Усі деталі та складові частини перед монтажем мають бути перевірені на предмет виявлення неприпустимого спрацювання, деформацій тощо. Елементи кріплення та стопоріння мають використовуватися відповідно до проектної документації і замінюватись, якщо буде потреба, на відповідні.

У разі виявлення неприпустимого спрацювання або пошкоджень ушкоджені частини мають бути замінені на відповідні вимогам виробника.

Експлуатуємо атракціонну техніку безпечно  Зверніть увагу! Відповідальність за організацію безпечних робіт у зоні монтажу, зокрема  в нічний час і у неробочі дні, має зазначатися в договорі між замовником (власником атракціону) та монтажною організацією.

Після монтажу атракціону організація, що його проводила, складає акт про допуск атракціону до експлуатації, яким має підтверджуватися проведення монтажних робіт відповідно до вимог інструкції з монтажу, пуску, регулювання та обкатки. В акті має зазначатися повна назва монтажної організації, номер і дата видачі їй дозволу органу з нагляду за охороною праці.

Кожен атракціон після монтажу на новому місці установлення має піддаватися технічному огляду відповідно до вимог п. 10.3 Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки. Аналогічні перевірки та випробування необхідно провести, якщо атракціон був частково розібраний, а потім знову зібраний.

Дізнайтеся більше про Інформаційні ресурси з охорони праці_Система

Дізнайтеся більше про Інформаційні ресурси з охорони праці_Система

Перейти до відео

Допуск атракціонів до експлуатації

Атракціони допускають до експлуатації на початку кожного сезону та після:

 • монтажу;
 • реконструкції атракціону;
 • ремонту атракціону;
 • перерви в експлуатації більше ніж на 12 місяців;
 • проведення експертного обстеження атракціону;
 • заборони експлуатації посадовою особою Держпраці, яка виявила дефекти, пошкодження і порушення Правил, що впливають на безпечну експлуатацію атракціонів.

Підстава — пункт 10.2.1 Правил.

Допуск атракціонів до експлуатації на початку кожного сезону, а також після перерви в експлуатації більше ніж на 12 місяців і після проведення ремонту здійснюється працівником, відповідальним за безпечну експлуатацію атракціонів, на підставі результатів технічного огляду.

Допуск до експлуатації атракціонів пересувних містечок після демонтажу і встановлення на новому місці експлуатації здійснюється працівником, відповідальним за безпечну експлуатацію атракціонів, на підставі результатів технічного огляду.

Під час вибору місця встановлення атракціонного комплексу (окремого атракціону) враховують забруднення навколишнього середовища, зокрема хімічними й біологічними речовинами.

Атракціонні комплекси дозволяється розміщувати у місцях, де забруднення атмосферного повітря хімічними і біологічними речовинами не перевищує гранично допустимих концентрацій величин, зазначених у Державних санітарних правилах охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами), затверджених наказом МОЗ від 09.07.1997 № 201 (п. 4.27 Правил).

Атракціонні комплекси й пересувні містечка атракціонів не розташовують на територіях, які піддаються впливу несприятливих:

 • природних і геологічних процесів — селі, лавини, зсуви, обвали, заболоченість, підтоплення, просідання тощо;
 • техногенних явищ — зони можливого хімічного, радіаційного, біологічного, гідродинамічного ураження, пожежі.

Підстава — пункт 4.4 Правил.

Атракціонні комплекси, шумові характеристики яких у робочому режимі перевищують гігієнічні нормативи шуму, розміщують від адміністративних будівель і житлових будинків на відстані, що забезпечує зменшення шуму до нормативних величин.

Безпечна експлуатація атракціонної техніки Що потрібно знати про типові порушення під час земляних робіт і спорудження об’єктів

Технічний огляд атракціонів

Атракціони, що перебувають в експлуатації, повинні підлягати повному технічному огляду після міжсезонного зберігання, але не рідше одного разу на 12 місяців. Технічний огляд атракціонів має на меті встановити, що:

 • атракціон перебуває у справному стані, який забезпечує його безпечну експлуатацію;
 • організація нагляду та обслуговування атракціонів відповідає вимогам Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки.

Під час технічного огляду мають бути оглянуті та перевірені в роботі всі механізми та їх гальма, прилади та пристрої безпеки, гідропристрої та електрообладнання, сигналізація тощо.

Організація безпечної експлуатації та обслуговування атракціонів

Суб’єкт господарювання, який експлуатує атракціони, забезпечує їх утримання в справному стані та безпечну експлуатацію шляхом організації належного обслуговування, технічного огляду та ремонту власними силами або укладає договір із спеціалізованою організацією на виконання зазначених робіт.

Експлуатація атракціонів має здійснюватися відповідно до вимог настанови з експлуатації атракціонів і Правил № 110.

Для забезпечення належної експлуатації атракціонів суб’єкт господарювання:

 • призначає працівника, відповідального за безпечну експлуатацію атракціонів;
 • призначає працівника, відповідального за утримання атракціонів у справному стані;
 • призначає обслуговувальний і ремонтний персонал (операторів, контролерів, електриків, слюсарів-ремонтників, налагоджувальників, монтажників тощо);
 • створює ремонтну службу;
 • установлює порядок проведення періодичного технічного обслуговування і ремонту;
 • забезпечує в установлений термін і у випадках, зазначених у проведення технічних оглядів;
 • забезпечує умови для виконання відповідальними працівниками, обслуговувальним персоналом своїх обов’язків;
 • на основі Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15, організовує розроблення Положення про навчання з питань охорони праці, яке затверджує наказом, що діє в межах підприємства, та забезпечує його виконання;
 • організовує розроблення та затверджує інструкції з охорони праці для обслуговувального і ремонтного персоналу відповідно до вимог Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.98 № 9.

Частина атракціону або територія біля нього, де відвідувачам перебувати небезпечно, має бути або відгороджена, або її межі мають бути чітко позначені так, щоб унеможливити проникнення відвідувачів у небезпечну зону.

Де варто встановити захисні огородження

На атракціоні повинна бути така кількість працівників, яка необхідна для забезпечення його безпечної роботи. Кожен оператор може керувати одночасно тільки одним діючим атракціоном, що перевозить відвідувачів.

Інформація для відвідувачів повинна бути представлена у вигляді правил поведінки й користування цим видом атракціону або інших табличок, які потрібно викладати в ясній і зрозумілій формі, що унеможливлює різне тлумачення.

Таблички, написи, піктограми тощо, які розташовують на обладнанні, повинні бути добре помітними і легко читатися відвідувачами та обслуговувальним персоналом.

Правила поведінки й користування атракціоном мають бути вивішені також у кабіні чи на робочому місці оператора

Відповідальність за порушення правил експлуатації атракціонної техніки

Суб’єкт господарювання (роботодавець) несе відповідальність за справний стан і безпечну експлуатацію атракціонної техніки згідно зі статтею 13 Закону про охорону праці.

Запобігати загрозам і травмуванню відвідувачів атракціонів та створити належні умови —завдання для керівників та інженерно-технічних працівників, які обслуговують атракціонну техніку.

Цивільний захист у сфері техногенної безпеки на об'єктах і в місцях атракціонів забезпечують:

 • керівники (власники) цих об'єктів;
 • організатори проведення таких заходів;
 • особи, відповідальні за оренду цих приміщень (територій).

Підстава — пункт 11.1 Правил.

Відповідальними за порушення Правил, за безпечність конструкції, правильність вибору матеріалів, якість виготовлення, установлення, налагодження, реконструкції, ремонту, обслуговування, технічного огляду, експертного обстеження та експлуатації є підприємство, установа, організація (незалежно від форми власності та відомчої належності), що виконали відповідні роботи.

Роботодавцям потрібно суворо і принципово дотримуватися вимог безпеки при експлуатації атракціонної техніки, не допускати порушень з охорони праці, а у разі виявлення — вчасно їх усувати у повному обсязі. За експлуатацію обладнання з порушеннями вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів з охорони праці персональну відповідальність несе керівник підприємства. зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді