Експлуатуємо атракціонну техніку безпечно

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
До початку роботи атракціонної техніки потрібно підготуватися заздалегідь. Перед початком роботи атракціонних комплексів, потрібно впевнитись у справності обладнання та компетентності персоналу щодо попередження нещасних випадків.

 

 

Атракціон — це пристрій або комбінація пристроїв, які пересувають або спрямовують відвідувача (відвідувачів) заданою траєкторією або в певній зоні з метою розваги, або інші пристрої, використовувані в місцях дозвілля населення для розваги й активного відпочинку.

За справний стан і безпечну експлуатацію атракціонної техніки несе відповідальність роботодавець.

Вимоги до безпечної експлуатації атракціонної техніки

Правила безпечної експлуатації атракціонної техніки

Вимоги до будови, виготовлення, установлення, монтажу, безпечної експлуатації, ремонту та реконструкції атракціонної техніки встановлюють Правила будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки від 01.03.2006 № 110 (далі — Правила № 110).

Дія Правил поширюється на суб’єктів господарювання, які здійснюють виготовлення, монтаж, ремонт, реконструкцію, налагодження і забезпечення безпечної експлуатації стаціонарних, пересувних і мобільних атракціонів таких типів:

 • катальні механізовані  та  немеханізовані, зокрема каруселі, гойдалки, качалки, катальні гори, гірки, колеса огляду, вежі, дороги, автодроми, катапульти тощо;
 • атракціони з  еластичними  елементами (катапульти, стрибки з висоти на еластичному тросі тощо);
 • водні, зокрема гірки, спуски тощо;
 • спортивні, зокрема силові, тренажери, тири, батути тощо;
 • обладнання дитячих ігрових майданчиків, зокрема каруселі, гойдалки, качалки, гірки тощо.

Дія цих Правил не поширюється на:

 • видові та ігрові атракціони;
 • надувні атракціони, зокрема водні;
 • атракціони, в яких використовуються тварини;
 • лабіринти, кімнати сміху.

Атракціони підвищеної небезпеки

Відповідно до ст. 21 закону «Про охорону праці» роботодавець повинен одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. Строк дії дозволу становить 5 років. Видає його Держпраці на підставі позитивного висновку експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання.

Атракціони підвищеної небезпеки (стаціонарні, пересувні та мобільні) входять до групи А Переліку машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою КМУ від 03.02.2021 № 77.

Залежно від видів небезпек, що виникають під час користування, експлуатації та обслуговування, до обладнання підвищеної небезпеки для життя відвідувачів і обслуговувального персоналу належать:

 • атракціони з механізованим приводом з підійманням посадкових місць (відвідувачів) від рівня посадкової площадки на висоту:
  • понад 2 м — для дитячих атракціонів;
  • понад 3 м — для дорослих незалежно від швидкості обертання;
 • каруселі з механізованим приводом: вертикальні, горизонтальні, нахилені, зі складною траєкторією руху — з лінійною швидкістю посадкових місць більше ніж 0,5 м/с незалежно від висоти підіймання;
 • автомобілі, що зіштовхуються, швидкісні автомобілі, картинг із вільною траєкторією руху самохідних засобів (електромобілів) без підіймання, швидкість руху яких більше ніж 4 м/с;
 • атракціони будь-якої конструкції з лінійною швидкістю руху посадкових місць (відвідувачів) більше ніж 5 м/с;
 • гойдалки механізовані та немеханізовані, які обертаються або з кутом відхилу посадкових місць на величину більше ніж 45° і підійманням кабін (посадкових місць) більше ніж 1,5 м;
 • атракціони механізовані з гідравлічним або пневматичним приводом посадкових місць (кабін, платформ);
 • вежі вільного падіння;
 • атракціони з еластичними елементами (катапульти, стрибки з висоти на еластичному канаті тощо).

Реконструкцію атракціонів і ремонт несучих металевих конструкцій атракціонів, віднесених до атракціонів підвищеної небезпеки, мають виконувати організації, що отримали дозвіл територіального органу з нагляду за охороною праці на виконання цих робіт.

Небезпека, пов’язана з експлуатацією атракціонів

Незважаючи на те, що атракціони створені для розваг, не можна забувати про небезпеку, яка може виникнути під час їх експлуатації. Нижче наведено основні фактори, ситуації та події, що становлять небезпеку для відвідувачів атракціонів і обслуговувального персоналу:

 • падіння відвідувачів;
 • вплив об’єктів, які падають;
 • вплив механізмів, що рухаються;
 • порушення стану конструкцій атракціону;
 • порушення механічного стану матеріалів атракціону
 • електричні та електромагнітні впливи;
 • поява полум’я, диму та термічних впливів;
 • шумові впливи;
 • несприятливі умови навколишнього середовища;
 • небезпека, пов’язана з використанням водного середовища;
 • небезпека, пов’язана з особливостями евакуації відвідувачів за аварійних обставин;
 • небезпека, пов’язана зі станом підвищеної тривожності за медичними показниками (наприклад, хвороби серця);
 • небезпека, пов’язана із загрозою та виникненням надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
 • інші.

Відповідальні особи повинні мінімізувати або унеможливити ризики від впливу наведених вище небезпек на відвідувачів та обслуговувальний персонал.

На місці, де встановлена атракціонна техніка, повинна бути проведена ідентифікація прогнозованої небезпеки, небезпечних подій і ситуацій, породжуваних механічним, електричним, хімічним (від сировини, матеріалів і інших речовин), термічним (тепловим) впливом, випромінюванням, водним середовищем, а також порушенням вимог ергономіки та іншими причинами.

Додатково для зменшення ризику небезпечних впливів і ситуацій необхідно:

 • проаналізувати загрозу виникнення аварій та надзвичайних ситуацій, розробити способи евакуації відвідувачів і обслуговувального персоналу, визначити шляхи евакуації та забезпечити постійне утримання їх у справному стані;
 • передбачити пристрої для аварійної зупинки атракціонів, якщо це необхідно;
 • забезпечити можливість ручного переміщення окремих частин обладнання;
 • поліпшити огляд з робочого місця оператора;
 • забезпечити доступність вузлів і деталей для огляду та ремонту тощо.

Скористайтеся новим сервісом, який допоможе скласти План евакуації

Монтаж (демонтаж) і налагодження атракціонів

Монтаж (демонтаж) і налагодження атракціонів, що належать до атракціонів підвищеної небезпеки, мають виконувати організації, які отримали дозвіл Держпраці на виконання робіт з монтажу (демонтажу) і налагодження атракціонів.

Монтаж (демонтаж) і налагодження атракціонів, що не зараховані до атракціонів підвищеної небезпеки, а також атракціонів пересувних містечок дозволяється здійснювати технічними службами власника атракціонів із залученням, за необхідності, інших організацій.

Перед проведенням монтажу атракціонів організація, що виконує монтаж, має провести огляд металевих конструкцій і обладнання атракціону з метою оцінки їх стану та комплектності.

 

Усі деталі та складові частини перед монтажем мають бути перевірені на предмет виявлення неприпустимого спрацювання, деформацій тощо. Елементи кріплення та стопоріння мають використовуватися відповідно до проектної документації і замінюватись, якщо буде потреба, на відповідні.

У разі виявлення неприпустимого спрацювання або пошкоджень ушкоджені частини мають бути замінені на відповідні вимогам виробника.

Зверніть увагу!

Відповідальність за організацію безпечних робіт у зоні монтажу, зокрема  в нічний час і у неробочі дні, має зазначатися в договорі між замовником (власником атракціону) та монтажною організацією.

Після монтажу атракціону організація, що його проводила, складає акт про допуск атракціону до експлуатації, яким має підтверджуватися проведення монтажних робіт відповідно до вимог інструкції з монтажу, пуску, регулювання та обкатки. В акті має зазначатися повна назва монтажної організації, номер і дата видачі їй дозволу органу з нагляду за охороною праці.

Кожен атракціон після монтажу на новому місці установлення має піддаватися технічному огляду відповідно до вимог п. 10.3 Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки. Аналогічні перевірки та випробування необхідно провести, якщо атракціон був частково розібраний, а потім знову зібраний.

Допуск атракціонів до експлуатації

Допуск атракціонів до експлуатації здійснюється в таких випадках:

 • після монтажу;
 • після реконструкції атракціону;
 • на початку кожного сезону; після ремонту атракціону;
 • після перерви в експлуатації більше ніж на 12 місяців;
 • після проведення експертного обстеження атракціону;
 • після заборони експлуатації посадовою особою територіального органу з нагляду за охороною праці у разі виявлення дефектів, пошкоджень і порушень Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки, що впливають на їх безпечну експлуатацію.

Допуск атракціонів до експлуатації на початку кожного сезону, а також після перерви в експлуатації більше ніж на 12 місяців і після проведення ремонту здійснюється працівником, відповідальним за безпечну експлуатацію атракціонів, на підставі результатів технічного огляду.

Допуск до експлуатації атракціонів пересувних містечок після демонтажу і встановлення на новому місці експлуатації здійснюється працівником, відповідальним за безпечну експлуатацію атракціонів, на підставі результатів технічного огляду.

Технічний огляд атракціонів

Атракціони, що перебувають в експлуатації, повинні підлягати повному технічному огляду після міжсезонного зберігання, але не рідше одного разу на 12 місяців. Технічний огляд атракціонів має на меті встановити, що:

 • атракціон перебуває у справному стані, який забезпечує його безпечну експлуатацію;
 • організація нагляду та обслуговування атракціонів відповідає вимогам Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки.

Під час технічного огляду мають бути оглянуті та перевірені в роботі всі механізми та їх гальма, прилади та пристрої безпеки, гідропристрої та електрообладнання, сигналізація тощо.

Безпечна експлуатація атракціонної техніки Що потрібно знати про організацію пожежної безпеки на території ринків

Організація безпечної експлуатації та обслуговування атракціонів

Суб’єкт господарювання, який експлуатує атракціони, забезпечує їх утримання в справному стані та безпечну експлуатацію шляхом організації належного обслуговування, технічного огляду та ремонту власними силами або укладає договір із спеціалізованою організацією на виконання зазначених робіт.

Експлуатація атракціонів має здійснюватися відповідно до вимог настанови з експлуатації атракціонів і Правил № 110.

Для забезпечення належної експлуатації атракціонів суб’єкт господарювання:

 • призначає працівника, відповідального за безпечну експлуатацію атракціонів;
 • призначає працівника, відповідального за утримання атракціонів у справному стані;
 • призначає обслуговувальний і ремонтний персонал (операторів, контролерів, електриків, слюсарів-ремонтників, налагоджувальників, монтажників тощо);
 • створює ремонтну службу;
 • установлює порядок проведення періодичного технічного обслуговування і ремонту;
 • забезпечує в установлений термін і у випадках, зазначених у проведення технічних оглядів;
 • забезпечує умови для виконання відповідальними працівниками, обслуговувальним персоналом своїх обов’язків;
 • на основі Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15, організовує розроблення Положення про навчання з питань охорони праці, яке затверджує наказом, що діє в межах підприємства, та забезпечує його виконання;
 • організовує розроблення та затверджує інструкції з охорони праці для обслуговувального і ремонтного персоналу відповідно до вимог Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.98 № 9.

Частина атракціону або територія біля нього, де відвідувачам перебувати небезпечно, має бути або відгороджена, або її межі мають бути чітко позначені так, щоб унеможливити проникнення відвідувачів у небезпечну зону.

Де варто встановити захисні огородження

На атракціоні повинна бути така кількість працівників, яка необхідна для забезпечення його безпечної роботи. Кожен оператор може керувати одночасно тільки одним діючим атракціоном, що перевозить відвідувачів.

Інформація для відвідувачів повинна бути представлена у вигляді правил поведінки й користування цим видом атракціону або інших табличок, які потрібно викладати в ясній і зрозумілій формі, що унеможливлює різне тлумачення.

Таблички, написи, піктограми тощо, які розташовують на обладнанні, повинні бути добре помітними і легко читатися відвідувачами та обслуговувальним персоналом.

Правила поведінки й користування атракціоном мають бути вивішені також у кабіні чи на робочому місці оператора.

Роботодавцям потрібно суворо і принципово дотримуватися вимог безпеки при експлуатації атракціонної техніки, не допускати порушень з охорони праці, а у разі виявлення — вчасно їх усувати у повному обсязі. За експлуатацію обладнання з порушеннями вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів з охорони праці персональну відповідальність несе керівник підприємства. Запобігти загрозам і травмуванню відвідувачів атракціонів та створити належні умови — пріоритетне завдання для керівників та інженерно-технічних працівників, які обслуговують атракціонну техніку.

Вебінар ОП

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді