Як організувати роботу з питань охорони праці у закладах дошкільної освіти

Зі статті ви дізнаєтеся: які інструктажі мають проходити працівники закладів дошкільної освіти під час прийняття на роботу, які документи потрібно оформляти, як створити безпечні умови праці та отримаєте комплексне уявлення про те, як має бути належним чином організована охорона праці у закладах дошкільної освіти.

МОН розробило рекомендації щодо організації охорони праці у закладах дошкільної освіти (далі — ЗДО). Скористайтеся цими рекомендаціями, аби не припуститися помилок при створенні безпечних умов у ЗДО та оформленні відповідної документації.

Нормативна база

Питання охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі дошкільної освіти регламентують такі закони:

 • Про освіту»;
 • «Про дошкільну освіту»;
 • «Про охорону дитинства»,
 • «Про охорону праці».
 • Кодекс законів про працю України.
 • Кодекс цивільного захисту України.

Скачайте орієнтовний перелік документів, що регулюють організацію роботи з питань охорони праці та від яких залежить безпека життєдіяльності в закладах дошкільної освіти.

Скачатиперелік нормативно-правових актів

Думка експерта

Як організувати роботу з питань охорони праці у закладах дошкільної освіти
Микола ФедоренкоГоловний державний інспектор Головного управління Держпраці у Київській області
Детальніше про те, як має бути налагоджена охорона праці у закладах дошкільної освіти, — у статті з Довідника

Обов’язки керівника закладу дошкільної освіти

Керівник ЗДО несе відповідальність за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі дошкільної освіти. Така особа повинна забезпечити:

 • планування заходів з охорони праці та безпеки життєдіяльності;
 • складання звітності за встановленими формами;
 • організацію контролю за дотриманням вимог законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці та безпеки життєдіяльності;
 • проведення профілактичної роботи щодо запобігання травматизму серед учасників освітнього процесу;
 • проведення інструктажів з охорони праці;
 • організацію навчання працівників закладу дошкільної освіти та перевірку знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, цивільного захисту тощо.

Керівник ЗДО разом із відповідними службами або відповідальними особами повинен здійснювати контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм, правил протипожежної і особистої безпеки, правил цивільного захисту у всіх приміщеннях закладу.

Крім того, він організовує роботу з розробки програми вступного інструктажу та забезпечує проведення всіх видів інструктажів, затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників закладу дошкільної освіти.

Накази керівника закладу дошкільної освіти

Керівник ЗДО видає такі накази:

1) про призначення відповідальних осіб за:

 • організацію роботи з охорони праці в закладі освіти та в окремих приміщеннях (спортивна зала, музична зала, кабінети тощо);
 • експлуатацію енергогосподарства;
 • експлуатацію бойлерів, котлів, інших посудин, що працюють під тиском.

Ви маєте це знати!

Електрогосподарство в ЗДО забезпечують відповідно до Правил улаштування електроустановок, затверджених наказом Міненерговугілля від 21.07.2017 № 476.

2) про призначення комісії для перевірки знань з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Протипожежний режим у закладі керівник затверджує наказом, що містить порядок:

 • утримання шляхів евакуації (план евакуації оформлюється на кожен поверх будинку окремо);
 • проїзду та стоянки транспортних засобів;
 • відключення від мережі електроживлення обладнання та вентиляційних систем у разі пожежі;
 • огляду приміщень, будівель після закінчення занять і роботи закладу освіти;
 • проходження посадовими особами навчання та перевірки знань з питань пожежної безпеки, а також проведення з працівниками протипожежних інструктажів і занять з пожежно-технічного мінімуму;
 • організації експлуатації й обслуговування наявних засобів протипожежного захисту;
 • проведення планово-попереджувальних оглядів електроустановок, опалювального, вентиляційного, технологічного, а також навчального обладнання;
 • скликання у разі виникнення пожежі членів пожежно-рятувального підрозділу добровільної пожежної охорони, посадових осіб, відповідальних за пожежну безпеку, виклику вночі, у вихідні та святкові дні;
 • дій у разі виникнення пожежі: порядок і спосіб оповіщення учасників освітнього процесу, послідовність їх евакуації, виклику пожежно-рятувальних підрозділів, зупинки технологічного та навчального устаткування, вимкнення електроустановок, застосування засобів пожежогасіння тощо.

Скачайте перелік документів, що регулюють питання охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі дошкільної освіти.

Скачатиповний перелік

Навчання та перевірка знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності

Охорона праці у закладах дошкільної освіти неможлива без проходження працівниками відповідного навчання. Під час прийняття на роботу і в процесі роботи посадові особи та інші працівники закладу дошкільної освіти проходять інструктаж, навчання та перевірку знань з питань охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також правил поведінки в разі виникнення аварій і надзвичайних ситуацій.

СкачатиІнструкція з надання домедичної допомоги

Навчанню і перевірці знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності підлягають усі без винятку працівники закладу дошкільної освіти з урахуванням умов праці та їх діяльності (педагогічної, обслуговуючої тощо). Вони зобов’язані проходити таке навчання один раз на три роки.

Посадові особи та працівники закладу дошкільної освіти проходять навчання і перевірку знань з охорони праці, безпеки життєдіяльності безпосередньо в закладі освіти за місцем роботи обсягом не менше 20 годин.

Як організувати роботу з питань охорони праці у закладах дошкільної освіти Ви маєте це знати!

Якщо працівники закладу дошкільної освіти, безпосередньо зайняті на роботах, зазначених у Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженому наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15, та Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі, затвердженому наказом МОЗ, Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 23.09.1994 № 263/121, вони проходять щороку спеціальне навчання і перевірку знань відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15.

Проведення інструктажів з охорони праці

Працівники закладів дошкільної освіти під час прийняття на роботу та під час роботи мають проходити такі інструктажі з питань охорони праці:

1. Вступний інструктаж

Його проводять з усіма працівниками, яких приймають на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади.

Запис про проведення вступного інструктажу для осіб, яких приймають на роботу відповідно до наказу керівника закладу дошкільної освіти, роблять у журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, а також у наказі про прийняття працівника на роботу.

2. Первинний інструктаж

Проводять до початку роботи безпосередньо на робочому місці з працівником.

3. Повторний інструктаж

Такий інструктаж проводять на робочому місці індивідуально з окремим працівником або групою працівників, які виконують однотипні роботи, за обсягом і змістом переліку питань первинного інструктажу. Для працівників, залучених до робіт з підвищеною небезпекою, його проводять 1 раз на 3 місяці, для інших працівників — 1 раз на 6 місяців.

Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі завершуються перевіркою знань у вигляді усного опитування або за допомогою технічних засобів, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці, особою, яка проводила інструктаж.

4. Позаплановий інструктаж

Проводять з працівниками у таких випадках:

 • при введенні в дію нових або переглянутих нормативно-правових актів з охорони праці, а також при внесенні змін і доповнень до них;
 • при порушеннях працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що призвели до травм, аварій, пожеж тощо;
 • при перерві в роботі виконавця робіт більш ніж на 30 календарних днів — для робіт підвищеної небезпеки, а для решти робіт — понад 60 днів.

5. Цільовий інструктаж

Проводять з працівниками при:

 • ліквідації аварії або стихійного лиха;
 • проведенні робіт, на які відповідно до законодавства оформлюють наряд-допуск, наказ.

Всі інструктажі, крім вступного, завершуються перевіркою знань у вигляді усного опитування або за допомогою технічних засобів, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці, особою, яка проводила інструктаж.

Про проведення первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів та їх допуск до роботи, особа, яка проводила інструктаж, вносить запис до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

А які вимоги до інструкцій з охорони праці?

Створення безпечних умов у закладі дошкільної освіти

Безпека життєдіяльності у закладі дошкільної освіти напряму залежить від рівня забезпечення пожежної безпеки і електробезпеки в ЗДО.

Пожежна безпека у ЗДО

Пожежну безпеку в закладі дошкільної освіти забезпечують завдяки організаційним і практичним заходам, які проводять щорічно на початку навчального року.

Під час перевірки закладу освіти з питань пожежної безпеки мають бути такі документи:

1) акти про укомплектованість внутрішніх пожежних кранів;

2) акти про технічне обслуговування і перевірку працездатності внутрішніх пожежних кранів;

3) акт про наявність покажчиків пожежних гідрантів (для тих закладів освіти, що мають такі гідранти);

4) акти про своєчасність перевірки й перезарядження вогнегасників;

5) акти про технічне обслуговування систем протипожежного захисту (СПЗ);

6) акти про стан евакуаційних проходів, виходів, коридорів, тамбурів і сходів;

7) акти про стан горищ;

8) акти (за потреби) про стан зберігання фарб, лаків, розчинників й інших легкозаймистих рідин.

Електробезпека у ЗДО

У закладі дошкільної освіти не має бути нестандартних (саморобних) електронагрівальних приладів, повітряних ліній електропередачі й зовнішніх електропроводок, прокладених територією над горючими покрівлями, навісами й відкритими складами горючих матеріалів.

На електроустановки необхідно мати паспорти.

Усі електричні щити мають бути постійно замкнені. На зовнішній стороні дверцят електрощитів наносять порядковий номер щита, напругу, яка подається на щит, і попереджувальний знак «Обережно! Електрична напруга».

Як організувати роботу з питань охорони праці у закладах дошкільної освіти Читайте також, як часто перевіряти обладнання і захисні засоби

Підготовка закладу дошкільної освіти до нового навчального року

Питання охорони праці та безпеки життєдіяльності передбачають у плані роботи закладу дошкільної освіти на навчальний рік й систематично розглядають на засіданнях педагогічних рад і виробничих нарадах.

До початку навчального року має бути створена постійно діюча технічна комісія з обстеження приміщень, інженерно-технічних комунікацій закладу освіти. Наказ про створення постійно діючої технічної комісії з обстеження приміщень і споруд видає керівник ЗДО (щоб скачати орієнтовний наказ, натисніть на зображення).

Як організувати роботу з питань охорони праці у закладах дошкільної освіти

Комісія проводить огляд будівель, приміщень, комунікацій, устаткування, обладнання, аби привести у відповідність до чинних стандартів, правил, норм з охорони праці, визначає готовність групових кімнат, навчальних кабінетів, спортивних та музичних залів, ігрових і спортивних майданчиків, інших приміщень до нового навчального року і складає акти-дозволи на введення їх в експлуатацію.

Після огляду постійно діючою технічною комісією ЗДО приймає в експлуатацію комісія, створена за наказом відповідного органу управління освітою (залежно від підпорядкування).

Коли завершуються підготовчі заходи, керівник видає наказ, в якому призначає відповідальних осіб за охорону праці та безпеку життєдіяльності в закладі дошкільної освіти і окремих структурних підрозділах (за наявності), а також за безпеку будівель та споруд, електробезпеку, пожежну безпеку, газове господарство (за наявності), тепломережу та інші питання діяльності закладу освіти.

Перед початком навчального року працівники проходять щорічний медогляд відповідно до наказу МОЗ «Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб» від 23.07.2002 № 280.

Під час укладання трудового договору з працівником керівник закладу дошкільної освіти повинен поінформувати його про умови праці, наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів і про права на пільги та компенсації за роботу в таких умовах. Працівникові не можна пропонувати роботу, яка за медичним висновком протипоказана йому за станом здоров’я.

Вебінар ОП

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді