Допуск підрядників на територію замовника

До робіт на своїй території підприємства можуть залучати працівників сторонніх організацій — підрядників. Таке залучення відбувається на договірних умовах. Які документи має отримати підрядник, як правильно оформити допуск на територію підприємства? Відповідь на ці та інші запитання дає експерт.

Підрядниками можуть бути як організації, так і окремі громадяни. При цьому чинне законодавство не встановлює обмежень щодо кількості підрядників. Однак існують певні вимоги до допуску сторонніх організацій або осіб на територію підприємства.

Документи для підрядника

Підрядник має отримати документ дозвільного характеру, ліцензію або декларацію на роботи, якщо це передбачає чинне законодавство. Зокрема йдеться про:

  • дозвіл на виконання будівельних робіт, виданий Державною архітектурно-будівельною інспекцією України;
  • дозвіл або декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.

Допуск підрядників на територію замовника Зверніть увагу, це не повний перелік документів.

Вимоги до допуску підрядника на територію підприємства доцільно розглядати на конкретному прикладі. Пропонуємо розглянути ситуацію з допуском підрядника на об’єкт будівництва.

СКАЧАТИ Правила внутрішньооб’єктового режиму об’єкта будівництва

На будівельному майданчику має бути координатор з питань охорони праці. Він зобов’язаний визначити порядок допуску працівників на будівельний майданчик, як їм використовувати засоби колективного й індивідуального захисту, вантажопідіймальні механізми, а також умови підключення до мереж електропостачання та ін.

Ви маєте це знати!

Замовник або керівник будівництва призначає координатора з питань охорони праці, якщо до робіт на будівельному майданчику залучають два і більше підрядників, зокрема генерального підрядника, або підрядника і фізичну (-их) особу (осіб), або фізичних осіб.

Координатор із охорони праці або інша уповноважена особа має поінформувати працівників або їх довірених осіб про всі заходи, які проводитимуть на будівельному майданчику щодо охорони праці.

Допуск підрядників на територію замовника Детальніше про охорону праці на будівельному майданчику — у новій статті з Довідника.

Відповідальний за допуск підрядника

У документі, який допускає підрядника на територію підприємства, визначають відповідальну особу підприємства й організаційно-технічні заходи. Серед таких заходів можуть бути, наприклад:

  • об’єктовий режим роботи;
  • небезпечні та шкідливі чинники у прилеглих до робіт зонах;
  • гранично допустимі норми шкідливих речовин у повітрі та шуму під час робіт;
  • додаткові вимоги до професійного добору залучених підрядником осіб;
  • умови захисту від пошкоджень прилеглих до робочої зони будівель і споруд;
  • організація руху осіб і транспортних засобів, які використовує підрядник
  • та інші.

Відповідальна особа підприємства (допускач) погоджує ці заходи, адже має найбільш повну інформацію про специфіку розташованих на території підприємства будівель та споруд. Чи потрібен при цьому журнал з обліку документів, які визначають допуск підрядника на територію підприємства? Читайте далі >>.

Допускач повинен підписати акт-допуск, а також наряд-допуск підрядника, якщо його оформлюють. Сам по собі наряд-допуск не належить до документів, що допускають підрядника на територію замовника.

Допуск підрядників на територію замовника А що робити, якщо допускача не визначили: хто в такому випадку відповідає за допуск підрядника на територію підприємства. Знає експерт з охорони праці.

Як інструктувати підрядників

Нормативні документи однозначно не визначають вид інструктажу та назву журналу, де потрібно реєструвати цей інструктаж. Тож, який інструктаж проводити?

Все залежить від того, чи беруть працівники підрядних організацій безпосередню участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для підприємства.

У будь-якому випадку працівників підрядника, які виконуватимуть роботи на території замовника, потрібно ознайомити з об’єктовим режимом, що діє в робочій зоні.

Допуск підрядників на територію замовника Хто розслідує і бере на облік нещасний випадок, який стався на виділеній території, об’єкті, дільниці іншого підприємства? Чи повинен замовник вимагати розслідування нещасного випадку, що стався з особою, яку залучили до робіт у робочій зоні підрядника? Дізнайтеся зі статті з Довідника.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді