Лікувально-профілактичне харчування водолазам аварійно-технічного центру

Як підтвердити право на лікувально-профілактичне харчування водолазів, які працюють в аварійно-технічному центрі

Питання видачі працівникам лікувально-профілактичного харчування регулюється такими нормативними актами, затвердженими постановою Держкомпраці СРСР, Президії ВЦРПС від 07.01.1977 № 4/П-1:

  • Перелік виробництв, професій і посад, робота на яких дає право на безплатне отримання лікувально-профілактичного харчування у зв’язку з особливо шкідливими умовами праці (далі — Перелік);
  • Раціони лікувально-профілактичного харчування і норми безплатної видачі вітамінних препаратів (далі — Раціони);
  • Правила безплатної видачі лікувально-профілактичного харчування.

Роботодавець приймає рішення про видачу працівникам лікувально-профілактичного харчування у зв’язку з особливо шкідливими умовами праці на основі зазначеного Переліку і результатів атестації робочих місць, проведеної відповідно до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою КМУ від 01.08.1992 № 442.

Відповідно до розділу VІІ Переліку право на безплатне лікувально-профілактичне харчування мають:

  • всі робітники, інженерно-технічні працівники та службовці, які безпосередньо працюють на роботах в кесонах;
  • водолази, які працюють на підводно-технічних, будівельно-монтажних та ремонтних роботах, крім водолазів легкого спорядження;
  • водолази, зайняті на роботах з добування морепродуктів;
  • лікарі, середній медичний персонал та інженерно-технічні працівники, що безпосередньо працюють у лікувальних барокамерах.

Зазначені категорії працівників мають право на лікувально-профілактичне харчування відповідно до раціону № 4 Раціонів.

Під час проведення атестації робочих місць водолазів та інших працівників, зайнятих під водою, зокрема в умовах підвищеного тиску, у зв’язку з неможливістю проведення санітарно-гігієнічних досліджень виробничого середовища через відсутність відповідних засобів вимірювальної техніки та методик, заповнення Карти умов праці не вимагається. Право на пільги та компенсації за роботу із шкідливими умовами праці цих працівників визначаються на підставі облікових документів, в яких зазначається тривалість зайнятості працівника відповідною роботою або часу його перебування під водою.

Лікувально-профілактичне харчування видається працівникам у дні фактичної зайнятості виконанням ними робіт у виробництвах, за професіями та посадами, передбаченими у відповідному розділі Переліку, а також у дні тимчасової втрати працездатності, якщо захворювання за своїм характером є професійним і хворого не госпіталізовано.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді