Загальні вимоги Технічного регламенту рухомого обладнання, що працює під тиском

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Які вимоги до рухомого обладнання, що працює під тиском, встановлені у законодавстві, на яке обладнання вони поширюються, що потрібно знати про введення в обіг, використання, маркування та вилучення з обігу рухомого обладнання, що працює під тиском.

 

 

 

Нормативне регулювання

Технічний регламент рухомого обладнання, що працює під тиском (далі — Технічний регламент) затверджено постановою Кабміну № 536 від 04.07.2018. Останні зміни до нього внесені постановою КМУ від 18.08.2021 № 875.

Документ визначає вимоги до рухомого обладнання, що працює під тиском, з метою забезпечення безпечності та обігу такого обладнання на ринку України.

Під рухомим обладнанням, що працює під тиском, слід розуміти обладнання, яке включає газові балони (UN 2037) та не включає аерозолі (UN 1950), відкриті кріогенні посудини, газові балони дихальних апаратів, вогнегасники (UN 1044), рухоме обладнання, що працює під тиском, яке зазначене у п. 1.1.3.2 додатка до Угоди про дорожнє перевезення вантажів, додатка до Угоди про перевезення вантажів водними шляхами та додатка С до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення, а також рухоме обладнання, що працює під тиском, на яке не поширюються правила виготовлення та випробування пакування згідно з положеннями глави 3.3 додатка до Угоди про дорожнє перевезення вантажів, Угоди про перевезення вантажів водними шляхами та додатка С до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення.

Які документи потрібні, щоб організувати роботу обладнання, що працює під тиском

Технічний регламент рухомого обладнання, що працює під тиском. Загальні вимоги

Дія Технічного регламенту поширюється на:

 • нове рухоме обладнання, що працює під тиском, визначене в пп. 18 п. 5 Технічного регламенту, яке не було введено в обіг, для надання його на ринку;
 • рухоме обладнання, що працює під тиском, визначене в пп. 18 п. 5 Технічного регламенту, яке має маркування знаком відповідності Технічному регламенту або Технічному регламенту пересувного обладнання, що працює під тиском, затвердженому постановою Кабміну від 5.11.2008 № 967, для проведення періодичного інспектування, проміжного інспектування, виняткових перевірок і використання;
 • рухоме обладнання, що працює під тиском, визначене в пп. 18 п. 5  Технічного регламенту, яке не має маркування знаком відповідності Технічному регламенту пересувного обладнання, що працює під тиском, затвердженому постановою Кабміну від 5.11.2008 № 967, для проведення переоцінки відповідності.

Якщо рухоме обладнання, що працює під тиском, введено в обіг до набрання чинності постановою КМУ від 5.11.2008 № 967 «Про затвердження Технічного регламенту пересувного обладнання, що працює під тиском» і не могло бути предметом переоцінки відповідності, дія Технічного регламенту на таке обладнання не поширюється.

Також дія Технічного регламенту не поширюється на рухоме обладнання, що працює під тиском, яке використовується виключно для перевезення небезпечних вантажів між Україною та третіми країнами автомобільними, залізничними або внутрішніми водними шляхами відповідно до вимог:

 • Європейської угоди про міжнародне перевезення небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами (ВОПНВ), до якої Україна приєдналася згідно із Законом України від 17.11.2009 № 1727-VI;
 • Європейської Угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ), до якої України приєдналася згідно із Законом України від 2.03.2000 № 1511-III;
 • додатка C до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ), до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України від 5.06.2003 № 943-IV, якщо інше не передбачено у додатках до зазначених угод.

 

 

Обов’язки виробників рухомого обладнання, що працює під тиском

Виробник — це будь-яка фізична чи юридична особа, яка виготовляє рухоме обладнання, що працює під тиском, або доручає його розроблення чи виготовлення та реалізує його під своїм найменуванням або торговельною маркою.

Під час введення в обіг рухомого обладнання, що працює під тиском, виробники забезпечують, щоб обладнання було розроблене, виготовлене та документально оформлене відповідно до вимог, визначених у:

 • додатку до Угоди про дорожнє перевезення вантажів;
 • додатку до Угоди про перевезення вантажів водними шляхами;
 • додатку С до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення та у Технічному регламенті.

Якщо відповідність рухомого обладнання, що працює під тиском, застосовним вимогам була продемонстрована в процесі оцінки відповідності, визначеної у наведених вище додатках та у Технічному регламенті, виробники зобов’язані нанести на таке обладнання знак Пі згідно з п.п. 49–56 Техрегламенту.

Якщо рухоме обладнання, що працює під тиском, становить ризик, виробники зобов’язані негайно поінформувати про це відповідний орган ринкового нагляду та подати йому детальні відомості, зокрема про невідповідність такого рухомого обладнання, що працює під тиском, вимогам Технічного регламенту, та вжиті коригувальні заходи.

Загальні принципи маркування знаком Пі

Знак Пі наноситься тільки на рухоме обладнання, яке:

 • відповідає вимогам, що стосуються оцінки відповідності, визначеним у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажів, Угоди про перевезення вантажів водними шляхами, додатку С до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення та у Технічному регламенті; або
 • відповідає вимогам, що стосуються переоцінки відповідності, визначеним у п. 41 Технічного регламенту.

Затверджено Технічний регламент рухомого обладнання, що працює під тискомЗнак Пі не наноситься на будь-яке інше рухоме обладнання, що працює під тиском.

Нанесення на обладнання знака Пі засвідчує, що виробник бере на себе відповідальність за відповідність рухомого обладнання, що працює під тиском, усім наведеним вище вимогам.

Маркування знаком Пі є єдиним маркуванням, яке підтверджує відповідність рухомого обладнання, що працює під тиском, застосовним вимогам, визначеним в додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажів, Угоди про перевезення вантажів водними шляхами, додатку С до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення та у Технічному регламенті.

Маркування знаком Пі передбачає нанесення символу такої форми:

Затверджено Технічний регламент рухомого обладнання, що працює під тиском

Мінімальна висота знака Пі становить 5 мм. Для рухомого обладнання, що працює під тиском, з діаметром, який менше або дорівнює 140 мм, мінімальна висота знака Пі становить 2,5 мм.

Увага!

Маркування знаком Пі наноситься на рухоме обладнання, що працює під тиском, або на табличку з технічними даними, щоб воно було видимим, розбірливим і незмивним, а також на знімні частини рухомого обладнання, що працює під тиском, багаторазового використання, які забезпечують його безпеку.

Знак Пі наносять перед введенням в обіг нового рухомого обладнання, що працює під тиском, або знімних частин рухомого обладнання, що працює під тиском, багаторазового використання, які забезпечують його безпеку.

Маркування знаком Пі повинно супроводжуватися ідентифікаційним номером призначеного органу з оцінки відповідності, залученого до перших перевірок і випробувань. При цьому такий номер наноситься самим органом або виробником за вказівкою органу з оцінки відповідності.

 

Обов’язки власників рухомого обладнання, що працює під тиском

Якщо власник вважає або має підстави вважати, що рухоме обладнання, що працює під тиском, не відповідає вимогам, визначеним у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажів, Угоди про перевезення вантажів водними шляхами, додатку С до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення (зокрема вимогам щодо періодичної перевірки) та у Технічному регламенті, він не надає таке обладнання на ринку або не використовує до приведення його у відповідність із зазначеними вимогами. Якщо рухоме обладнання, що працює під тиском, становить ризик, власник повідомляє про це виробнику, імпортеру або розповсюджувачу, а також відповідному органу ринкового нагляду.

Власники документально оформлюють випадки про невідповідність такого рухомого обладнання, що працює під тиском, вимогам Технічного регламенту та вжиті коригувальні заходи.

Крім того, власники забезпечують, щоб під час перебування рухомого обладнання, що працює під тиском, під їх відповідальністю умови зберігання чи транспортування такого обладнання не ставили під загрозу його відповідність вимогам, визначеним у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажів, Угоди про перевезення вантажів водними шляхами, додатку С до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення.

 

 

Оцінка відповідності рухомого обладнання, що працює під тиском

Рухоме обладнання, що працює під тиском, зазначене в абз. 2 п. 2 Технічного регламенту, повинно відповідати застосовним вимогам щодо оцінки відповідності, періодичного інспектування, проміжного інспектування та виняткових перевірок, установлених у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажів, Угоди про перевезення вантажів водними шляхами, додатку С до Конвенції та у п.п. 39–65 Технічного регламенту.

Рухоме обладнання, що працює під тиском, зазначене в абз. 3 п. 2 Технічного регламенту, повинно відповідати вимогам документації, відповідно до яких це обладнання було виготовлено. Таке обладнання підлягає періодичному інспектуванню, проміжному інспектуванню та винятковим перевіркам згідно з додатками до Угоди про дорожнє перевезення вантажів, Угоди про перевезення вантажів водними шляхами, додатком С до Конвенції та пунктами 40–65 Технічного регламенту.

Для знімних частин рухомого обладнання, що працює під тиском, багаторазового використання може проводитися окрема оцінка відповідності.

Технічний регламент рухомого обладнання, що працює під тиском  Вас також може зацікавити стаття: Технічний контроль транспортних засобів

Формальна невідповідність

Орган ринкового нагляду невідкладно вимагає від відповідного суб’єкта господарювання вжиття протягом визначеного строку заходів до усунення формальної невідповідності, якщо цей орган встановить будь-яку таку невідповідність:

 • маркування знаком Пі було нанесено на рухоме обладнання, що працює під тиском, з порушеннями;
 • не було нанесено маркування знаком Пі;
 • органу ринкового нагляду не надано доступу до технічної документації або вона є неповною;
 • не виконано вимоги, визначені у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажів, Угоди про перевезення вантажів водними шляхами, додатку С до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення, та у Технічному регламенті.

Якщо зберігається формальна невідповідність рухомого обладнання, що працює під тиском, органи ринкового нагляду повинні вжити всіх необхідних заходів до обмеження чи заборони надання відповідного обладнання на ринку або переконатися, що воно вилучено з обігу або відкликано.

Пам’ятайте! На території України не повинно заборонятися, обмежуватися чи перешкоджатися наданню на ринку або використанню рухомого обладнання, що працює під тиском, яке відповідає вимогам Технічного регламенту.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді