Виведення сигналів від приймально-контрольних приладів охоронно-пожежної сигналізації на пункт централізованого спостерігання

Підприємство обладнано охоронно-пожежною сигналізацією. Приймально-контрольні прилади встановлені у приміщені з цілодобовим чергуванням персоналу. Чи обов’язково виводити сигнали приймально-контрольних приладів на пункт централізованого спостерігання пожежної охорони МНС, що знаходиться в обласному пункті за 200 км, або до приватної пожежно-охоронної фірми?

Відповідно до пункту 4.1 ДБН В.2.5-56-2010 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту» необхідність обладнання об’єктів системами протипожежного захисту або галузь їх застосування визначається цими Нормами, а також відомчими (галузевими) переліками, нормами та іншими нормативно-правовими актами з питань пожежної безпеки.

Вимоги ДБН В.2.5-56-2010 є обов’язковими для фізичних та юридичних осіб, незалежно від їхніх форм власності та належності, які здійснюють будівельну діяльність на території України та поширюються на проектування, монтування, уведення до експлуатування і технічне обслуговування систем протипожежного захисту (СПЗ), а саме: автоматичних систем пожежогасіння (АСПГ); систем пожежної сигналізації (СПС); систем оповіщування про пожежу та управління евакуюванням людей (СО); систем димо- та тепловидалення та підпору повітря (СДТ); систем централізованого пожежного спостерігання (СПТС); диспетчеризації СПЗ.

Сповіщення від приладів приймально-контрольних пожежних автоматичних систем протипожежного захисту будинків та споруд виводяться на пульти пожежного спостерігання із урахуванням вимог пункту 4.6 та таблиці В.1 додатка В до цих будівельних норм (п. 4.9 ДБН В.2.5-56-2010). У додатку В наведено перелік однотипних за призначенням об’єктів, які підлягають обладнанню автоматичними системами пожежної сигналізації та пожежогасіння, і тип системи передавання тривожних сповіщень.

Вимоги пункту 4.6 ДБН В.2.5-56-2010, у свою чергу, свідчать про те, що не підлягають обладнанню системами пожежної сигналізації окремо розташовані застраховані одноповерхові наземні об’єкти торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування населення, площа яких незалежно від їх ступеня вогнестійкості не перевищує 100 м2.

Якщо площа цих об’єктів становить 150 м2 і більше, то сигнал про спрацювання АУПС має виводитись на пульт пожежного спостерігання.

Необхідність обладнання АСПГ та СПС будинків і приміщень, що не вказані в цих будівельних нормах, має визначатися на підставі науково-технічного обґрунтування, індивідуальних технічних вимог, концепції протипожежного захисту об’єкта. 

Вебінар ОП

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді