Спеціальне об’єктове навчання і тренування з цивільного захисту на підприємстві

Автор
спеціаліст із питань охорони праці та цивільного захисту, Київ
Дізнайтеся, як правильно організувати та провести спеціальне об’єктове навчання і тренування із цивільного захисту та які документи для цього потрібні

Для того щоб навчити працівників ефективним діям у надзвичайних ситуаціях, на підприємстві проводять спеціальні об’єктові навчання і тренування з питань цивільного захисту.

Спеціальні об’єктові навчання і тренування з питань цивільного захисту — форма практичної підготовки працівників до реалізації планів реагування на надзвичайні ситуації / інструкцій щодо дій персоналу суб’­єкта господарювання в разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій, локалізації і ліквідації наслідків аварій на об’єктах підвищеної небезпеки, цивільного захисту на особливий період.

Як провести спеціальне об’єктове навчання і тренування з цивільного захисту

Нормативне регулювання

Порядок організації та проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту затверджений наказом МВС від 28.11.2019 № 991 (далі — Порядок № 991). Він поширюється на підприємства, установи, організації та заклади вищої освіти всіх форм власності й підпорядкування та визначає структуру й послідовність проведення спеціальних нав­чань/тренувань, а також принцип документального оформлення таких форм практичного навчання.

Мета спеціальних навчань / тренувань — надати можливість працівникам застосувати теоретичні знання в умовах тієї чи іншої змодельованої надзвичайної ситуації та набути практичних навичок поведінки в надзвичайній ситуації. Йдеться, зокрема, про такі ситуації:

 • як евакуюватися з будівлі/споруди підприємства;
 • як застосовувати засоби індивідуального захисту;
 • як користуватися засобами пожежогасіння;
 • як надати домедичну допомогу потерпілим тощо.

Якщо кількість працівників на підприємстві понад 50 — розробляють план реагування на надзвичайні ситуації. А якщо працівників менше ніж 50 — інструкцію щодо дій персоналу в разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій.

Які існують види навчань та тренувань

За своїм призначенням спеціальні об’єктові навчання і тренування з питань цивільного захисту можуть бути плановими, показовими та експериментальними.

Планові спеціальні навчання/тренування проводять у робочий час коштом роботодавця. Ними завершують період об’єктової підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях.

Показові спеціальні об’єктові навчання і тренування проводять з метою досягнення єдності поглядів на організацію і методику проведення навчань, показу зразкових і найбільш доцільних дій його учасників під час вирішення покладених на них завдань.

Експериментальні спеціальні об’єктові навчання і тренування передбачають пошук або випробування і освоєння найбільш ефективних способів захисту персоналу, підвищення стійкості функціонування об’єкта в умовах надзвичайних ситуацій, прийомів проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.

Показові та експериментальні спеціальні об’єктові навчання і тренування проводять за потреби. Терміни проведення таких навчань і тренувань визначаються планами основних заходів цивільного захисту на рік, що розробляються та затверджуються відповідно до Порядку розроблення планів діяльності єдиної державної системи цивільного захисту, затвердженого постановою КМУ від 09.08.2017 № 626.

Залежно від цілей, завдань та складу тих, хто навчається, про­водять:

 • спеціальні навчання підприємств, установ, організацій — раз на три роки;
 • спеціальні тренування спеціалізованих служб та формувань цивільного захисту — не рідше ніж раз на рік;
 • об’єктові тренування закладів вищої освіти — раз на рік.

За результатами спеціальних навчань / тренувань оцінюють готовність працівників та особового складу формувань і служб цивільного захисту до адекватних дій в умовах реальної надзвичайної ситуації. За потреби, з огляду на отримані результати, коригують:

 • плани реагування на надзвичайні ситуації або інструкції щодо дій персоналу суб’­єкта господарювання в разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій;
 • плани ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, локалізації і ліквідації наслідків аварій на об’єктах підвищеної небезпеки, цивільного захисту на особливий період.

Допомогу підприємствам у підготовці та проведенні спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту надають навчально-методичні центри сфери цивільного захисту.

Підготовка до навчання і тренування

За планування, організацію та проведення навчань і тренувань відповідає керівник підприємства. Для того, щоб організувати спеціальне навчання та тренування на підприємстві, складають графік за формою, наведеною в додатку 1 до Порядку № 991. 

Графіки проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту затверджують щороку керівники підприємств, установ, організацій та відповідно до Порядку узгоджують з:

 • місцевими органами виконавчої влади;
 • органами місцевого самоврядування;
 • територіальними органами ДСНС.

Перед початком заходу визначають тему підготовки, зміст і склад учасників та призначають керівництво спеціального навчання / тренування, категорії працівників і сил цивільного захисту, які братимуть участь у заході, а також їхніх посередників.

Для того щоб ефективно провести спеціальне навчання / тренування, керівництво й посередники проходять підготовку в навчально-методичних центрах цивільного захисту та безпеки життєдіяльності:

 • для суб’­єктів господарювання, віднесених до однієї з категорій цивільного захисту або тих, хто продовжує виробничу діяльність в особливий період чи має в користуванні хоча б один об’єкт підвищеної небезпеки, — у формі інструктивно-методичних занять або цільових інструктажів;
 • для інших суб’­єктів господарювання — надають інформацію, консультації та інші послуги з проведення заходу відповідно до їхніх запитів.

Протягом 10 днів після спеціального навчання / тренування до територіального органу ДСНС надають звіт про організацію підготовки та проведення спеціального об’єктового навчання (тренування) з питань цивільного захисту за формою, наведеною в додатку 2 до Порядку № 991. До нього також додають протокол засідання комісії з надзвичайних ситуацій за результатами навчання/тренування.

Чи може один фахівець відповідати одночасно за охорону праці, пожежну безпеку, цивільний захист

Як провести спеціальне об’єктові навчання і тренування

Спеціальні навчання проводять на завершальному етапі трирічного періоду об’єктової підготовки з цивільного захисту після опанування працівниками теоретичного матеріалу програми загальної підготовки до дій у надзвичайних ситуаціях.

Заняття за програмою загальної підготовки до дій у надзвичайних ситуаціях організовуються безпосередньо у роботодавця. Для проведення занять всі працівники розподіляються за навчальними групами, які утворюються за структурними підрозділами підприємства. Заняття проводять керівники навчальних груп, які призначаються наказом керівника підприємства. 

Тривалість навчань/тренувань становить:

 • для спеціального навчання — від 4 до 8 год, а для суб’­єктів господарювання, віднесених до однієї з категорій цивільного захисту або тих, хто продовжує виробничу діяльність в особливий період чи має в користуванні хоча б один об’єкт підвищеної небезпеки, — до двох діб;
 • для спеціального тренування — до 8 год;
 • для тренування закладів вищої освіти — до 8 год.

До проведення спеціальних навчань залучаються:

 • об’єктові комісії з питань надзвичайних ситуацій;
 • органи з евакуації;
 • штатні або позаштатні підрозділи (особи) з питань цивільного захисту підприємств, установ, організацій;
 • особи, на яких у разі виникнення надзвичайної ситуації покладаються функції керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та працівників штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації об’єктового рівня;
 • об’єктові спеціалізовані служби цивільного захисту;
 • об’єктові добровільні пожежні дружини (команди);
 • працівники підприємства, установи, організації, яких планується залучити до проведення практичних заходів.

Також у разі утворення до них можуть залучатися об’єктові аварійно-рятувальні служби, чергові (диспетчерські) служби та об’єктові формування цивільного захисту. Підстава — пункт 4 розділу 2 Порядку № 991.

Дізнайтеся більше про Інформаційні ресурси з охорони праці_Система

Дізнайтеся більше про Інформаційні ресурси з охорони праці_Система

Перейти до відео

Оцінку готовності (допуск) персоналу до проведення спеціального навчання здійснює комісія підприємства, до складу якої включаються:

 • посадові особи, які виконують обов’язки, пов’язані із забезпеченням цивільного захисту, охорони праці;
 • представник пожежно-рятувального підрозділу (територіального органу ДСНС), що обслуговує відповідну територію, підприємство.

Очолює комісію заступник керівника підприємства відповідно до затвердженого розподілу обов’язків.

Під час допуску проводять:

 • перевірку документів та особисту підготовленість працівників штабу керівництва спеціальним навчанням та посередників;
 • вибіркову перевірку знань з питань цивільного захисту в обсязі загальної програми підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях;
 • перевірку знання заходів безпеки працівниками, які залучаються до відпрацювання практичних питань спеціального навчання;
 • огляд спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту з визначенням їх готовності до проведення спеціального навчання.

За результатами роботи комісія складає акт, який затверджує керівник підприємства, установи, організації.

Які документи скласти для проведення навчання і тренування з цивільного захистузміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді