Журнал реєстрації актів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки

Акт-допуск на виконання робіт підвищеної небезпеки потрібно зареєструвати у журналі реєстрації актів-допусків. Якщо не знаєте, як оформити такий журнал та як його вести, — стаття вам у поміч.

 

Перш ніж розпочати ремонтні, будівельні і монтажні роботи на території діючого підприємства або цеху замовник та генеральний підрядник за участю субпідрядних організацій оформляє акт-допуск за встановленою суб’єктом господарювання формою (за наявності виділеної території).

Акт-допуск на виконання робіт підвищеної небезпеки на території підприємства (структурного підрозділу, дільниці) — це документ, складений за встановленою формою, за яким передають об’єкт підряднику для виконання робіт на території підприємства.

Як оформити наряд-допуск на виконання робіт із підвищеною небезпекою

Акт-допуск складають у двох примірниках. Його підписують представники структурного підрозділу — замовника компанії і підрядника. Після оформлення акта-допуску посадові особи підрядника забезпечують безпечне виконання робіт на об’єктах, прийнятих за актом-допуском.

Зазвичай єдиним документом, у якому вказують особливості виконання та процедуру оформлення небезпечних видів робіт, є Положення про застосування нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки. Акт-допуск оформляють як один із додатків до цього Положення.

Для реєстрації актів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки у структурному підрозділі підприємства, де видають такі акти-допуски, заводять Журнал реєстрації актів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки. Записи вносить особа, призначена керівником структурного підрозділу підприємства.

Як вести журнал реєстрації актів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки

Журнал реєстрації актів-допусків та нарядів-допусків ведуть розбірливим почерком без виправлень. Якщо під час оформлення запису припустилися помилки, такий запис перекреслюють і роблять інший.

Сторінки журналів реєстрації актів-допусків і нарядів-допусків мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені підписом керівника структурного підрозділу.

Строк зберігання журналів реєстрації актів-допусків та нарядів-допусків після останнього внесеного до них запису — три місяці.зміст

Центральна частина статичний блок 2