Додаткові перерви для відпочинку працівників

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Під час роботи з екранними пристроями на здоров’я і працездатність працівників можуть впливати небезпечні та шкідливі виробничі чинники. Щоб уберегти таких працівників від можливих професійних захворювань потрібно ввести додаткові внутрішньозмінні регламентовані перерви для відпочинку.

Основні вимоги до роботи з екранними пристроями

Серед найнебезпечніших чинників важкості та напруженості трудового процесу, що мають негативний вплив на стан здоров’я працівників, які виконують роботи з екранними пристроями, — малорухливий характер праці. Більшу частину робочого часу такі працівники перебувають на робочому місці в положенні сидячи, виконують однотипну роботу. Також тривала робота за комп’ютером спричиняє перенапруження зорового аналізатора.

Саме тому законодавство зобов’язує роботодавця запровадити додаткові внутрішньозмінні перерви для відпочинку працівників, які працюють з екранними пристроями.

Екранні пристрої — електронні засоби, які відтворюють будь-яку графічну або алфавітно-цифрову інформацію (на основі електронно-променевої трубки, рідкокристалічні, плазмові, проекційні, органічні світлодіодні монітори й інші новітні розробки у сфері інформаційних технологій).

Організація додаткових перерв для відпочинку працівників

Мінімальні вимоги безпеки та захисту здоров’я під час роботи з екранними пристроями всіх типів і моделей установлюють Вимоги щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями, затверджені наказом Мінсоцполітики від 14.02.2018 № 207 (далі — Вимоги).

Організація внутрішніх регламентованих перерв для відпочинку працівників, які виконують роботи з екранними пристроями, передбачена п. 5 розділу ІІ Вимог. Зокрема, в документі вказано, що роботодавці за рахунок тривалості робочої зміни мають організувати внутрішні регламентовані перерви для відпочинку згідно з ДСанПіН 3.3.2.007-98 «Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин», затвердженими постановою Головного державного санітарного лікаря України від 10.12.1998 № 7.

Крім того, працівникам, які виконують роботи з екранними пристроями, для зниження нервово-емоційного напруження, стомлення зорового аналізатора, поліпшення мозкового кровообігу рекомендовано деякі із перерв використовувати для виконання комплексу вправ, зазначених у додатку 8 до ДСанПіН 3.3.2-007-98.

Додаткові внутрішньозмінні перерви для відпочинку працівників, які працюють з екранними пристроями, запроваджують наказом керівника підприємства. У ньому також визначають осіб, які контролюють дотримання встановленого внутрішньозмінного режиму праці та відпочинку на підприємстві.зміст

Довідник спеціаліста з охорони праці

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді