Вимоги щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Під час роботи з екранними пристроями на здоров’я і працездатність працівників можуть впливати небезпечні та шкідливі виробничі чинники. Як уберегти працівників від можливих виробничих травм або професійних захворювань, спричинених негативним впливом екранних пристроїв, — далі у статті.

Нормативна база

Екранні пристрої — це електронні засоби, які відтворюють будь-яку графічну або алфавітно-цифрову інформацію (на основі електронно-променевої трубки, рідкокристалічні, плазмові, проекційні, органічні світлодіодні монітори й інші новітні розробки у сфері інформаційних технологій).

Під час роботи з екранними пристроями на працівників впливають чинники важкості й напруженості трудового процесу, фізичні, хімічні та біологічні чинники. Ризики від впливу основних видів небезпеки необхідно усунути або мінімізувати. Для цього вживають запобіжних заходів, щоб запобігти прогнозованим ризикам і забезпечити безпеку під час експлуатації екранних пристроїв.

Мінімальні вимоги безпеки та захисту здоров’я під час роботи з екранними пристроями всіх типів і моделей установлюють Вимоги щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями, затверджені наказом Мінсоцполітики від 14.02.2018 № 207 (далі — Вимоги).

На кого поширюються Вимоги до роботи з екранними пристроями

Вимоги поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності, організаційно-правової форми і видів діяльності. Вони встановлюють мінімальні вимоги безпеки та захисту здоров’я під час здійснення роботи, яка пов’язана з використанням екранних пристроїв незалежно від їхнього типу та моделі.

Водночас Вимоги не обмежують права роботодавця встановлювати більш жорсткі та/або спеціальні вимоги безпеки і захисту здоров’я та життя працівників під час роботи з екранними пристроями. Головне, щоб це це не суперечило чинному законодавству.

Роботодавцям потрібно ознайомитися з переліком робочих місць та пристроїв, на які Вимоги не поширюються. Це, зокрема:

  • робочі місця здобувачів освіти у комп’ютерних класах (кабінетах, аудиторіях тощо) закладів освіти;
  • робочі місця пілотів, водіїв або операторів транспортних засобів, обладнані екранними пристроями у системах оброблення даних на борту засобів сполучення, екранні пристрої у складі машин і обладнання, що переміщуються в процесі роботи;
  • робочі місця працівників, які займаються обслуговуванням, ремонтом і налагодженням екранних пристроїв;
  • портативні системи оброблення даних, якщо вони не постійно використовуються на робочому місці;
  • обчислювальні машинки (калькулятори), касові апарати та прилади з невеликими пристроями індикації даних або результатів вимірювання;
  • цифрові друкувальні машини, обладнані візуальними дисплейними терміналами (дисплейні друкувальні машини);
  • планшети, смартфони, мобільні телефони.

Скачайте Інструкцію з охорони праці при роботі на ПК

Обов’язки роботодавців щодо створення безпечних умов праці під час роботи з екранними пристроями

Відповідно до вимог ст. 5 Закону України «Про охорону праці» працівників потрібно під розписку поінформувати про умови праці та наявність на їх робочих місцях небезпечних та шкідливих виробничих факторів (фізичних, хімічних, біологічних, психофізіологічних), які виникають під час роботи з екранними пристроями та ще не усунуто, а також про можливі наслідки їх впливу на здоров’я працівників.

Також роботодавець повинен забезпечити навчання і перевірку знань працівників з питань охорони праці та безпечного використання екранних пристроїв до початку роботи з ними. Такий обов’язок передбачений і у випадках модифікації та організації роботи обладнання.

Під час облаштування робочого місця працівника з екранними пристроями необхідно обирати таке устаткування, яке не створює зайвого шуму та не виділяє надлишкового тепла.

Зверніть увагу!

Рівні шуму на робочих місцях осіб, які працюють з екранними пристроями, мають відповідати вимогам ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку», затвердженим постановою МОЗ і Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.1999 № 37.

Роботодавець повинен за рахунок тривалості робочої зміни організувати внутрішні регламентовані перерви для відпочинку. Це передбачено Державними санітарними правилами і нормами роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин ДСанПІН 3.3.2.007-98 (затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 10.12.1998 № 7).

Також власник підприємства має забезпечити за свій рахунок проведення медичних оглядів працівників відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом МОЗ від 21.05.2007 № 246.

Головне, про що має пам’ятати роботодавець, — екранні пристрої не мають становити небезпеку для працівників.

Облік робочого часу за комп’ютером

Основні вимоги безпеки під час роботи з екранними пристроями

Робочі місця працівників, які працюють з екранними пристроями, мають відповідати ергономічним, антропологічним, психофізіологічним вимогам, а також характеру виконуваних робіт. Вони повинні бути спроектовані так і мати такі розміри, щоб працівники мали простір для зміни робочого положення і рухів.

Освітлення робочого місця має створювати відповідний контраст між екраном і навколишнім середовищем з урахуванням виду роботи та відповідати ДСанПіН 3.3.2.007-98.

Мікроклімат виробничих приміщень з робочими місцями працівників з екранними пристроями потрібно підтримувати на постійному рівні відповідно до ДСН 3.3.6.042-99 «Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень», затверджених постановою МОЗ і Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.1999 № 42.

Робочі місця працівників з екранними пристроями не повинні обмежувати рухів персоналу. Робочий стіл або робоча поверхня повинні бути достатнього розміру та мати поверхню з низькою відбивною здатністю, допускати гнучкість під час розміщення екрана, клавіатури, документів і відповідного устаткування.

Робоче крісло має бути стійким і дозволяти працівнику з екранними пристроями легко рухатися та займати зручне положення. Сидіння має регулюватися по висоті, спинка сидіння — як по висоті, так і по нахилу. Слід передбачати підніжку для тих, кому це необхідно для зручності.

Щоб не зашкодити здоров’ю і життю працівників, на підприємстві мають дотримуватися таких правил:

  • не обслуговувати, ремонтувати, налагоджувати екранні пристрої безпосередньо на робочому місці працівника, коли він працює з ними;
  • не вимикати захисні пристрої, не змінювати самочинно конструкцію та склад екранних пристроїв або їх технічне налагодження;
  • не працювати з екранними пристроями, у яких під час роботи виникають нехарактерні сигнали, нестабільне зображення на екрані й інші несправності.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді