Медогляди для працівників, що виконують роботи у шкідливих умовах

UA RU
Відтепер Держпраці бере участь в організації медоглядів: зміни у законодавстві щодо порядку організації медоглядів працівників зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці тощо.

Нормативне регулювання

Постановою від 18.08.2017 № 630, Кабінетом Міністрів України внесено зміни до Положення про Державну службу України з питань праці та зобов’язано Держпраці брати участь в організації медичних оглядів працівників зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічному обов’язковому медогляді працівників віком до 21 року.

Відповідно до ст. 13 ЗУ «Про охорону праці», роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі належні умови праці, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

Обов’язки роботодавця щодо проведення лабораторних досліджень умов праці

Роботодавець повинен провести лабораторні дослідження умов праці на робочих місцях та визначити шкідливі і небезпечні фактори виробничого середовища і трудового процесу на конкретних робочих місцях працівників.

Такі дослідження проводяться відповідно до гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості і напруженості трудового процесу умов праці (п. 3.1. Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій затвердженого Наказом МОЗ України від 21.05.2007 № 246; далі – Порядок № 246).

Результати досліджень необхідно відправляти до територіального органу Держпраці.

Отримавши від підприємства дослідження та заявку з проханням визначити категорію працівників, що працюють у шкідливих умовах праці, Держпраці, за участі представника первинної профспілкової організації (або уповноваженої працівниками особи), визначає категорії працівників цього підприємства, які підлягають попередньому (періодичному) медогляду, про що складає відповідний Акт (форма зазначена у Додатку 1 Порядку № 246 СКАЧАТИ).

Зверніть увагу!

Таку процедуру роботодавцю необхідно проводити щорічно до 1 грудня.

Складання списків працівників, які підлягають періодичним медоглядам

На підставі отриманого Акту, роботодавець повинен впродовж місяця скласти поіменні списки працівників підприємства, які підлягають періодичним медичним оглядам за формою, зазначеною у додатку 2 Порядку № 246 СКАЧАТИ.

Списки робляться у 4 примірниках на паперовому та електронному носіях:

  • для підприємства;
  • для закладу охорони здоров’я;
  • для робочого органу виконавчої дирекції Фонду;
  • для Держпраці.

Попередньо Список необхідно погодити у територіальному органі Держпраці.

Право на пільгову пенсію працівників, які не зайняті повний робочий день на роботах із шкідливими умовами праці Дізнайтеся також, як здійснюється доплата за шкідливі умови праці

Проведення медоглядів працівників

Для проведення попереднього (періодичних) медогляду працівників роботодавцю необхідно укласти (або вчасно поновити) договір з закладом охорони здоров’я та надати йому список працівників, які підлягають таким оглядам.

За результатами проведення медичних оглядів, комісія (впродовж місяця після їх закінчення) оформляє Заключний акт (форма зазначена у додатку 9 Порядку № 246 СКАЧАТИ), який складається у 6-ти примірниках:

  • для закладу охорони;
  • роботодавцю;
  • представнику профспілкової організації;
  • профпатологу;
  • робочому органу виконавчої дирекції Фонду;
  • один примірник необхідно надіслати в Управління Держпраці.

Картка працівника та Медична довідка про проходження медогляду

Якщо роботодавець приймає працівника на роботу із шкідливими виробничими факторами (а також у випадку переведення працівника на іншу важку роботу), він повинен видати направлення на обов’язковий попередній медогляд для цього працівника (форма зазначена у додатку 3 Порядку № 246 СКАЧАТИ). Результати цього медогляду і висновок Комісії про стан здоров’я заносяться до Картки працівника, на підставі якої видається Медична довідка про проходження медичного огляду (форма зазначена у додатку 8 Порядку № 246 СКАЧАТИ).

У разі зміни місця роботи, Картка працівника разом з трудовою книжкою видається працівнику під підпис, для подальшого пред’явлення її на новому місці роботи.

За матеріалами ГУ Держпраці Львівської області

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді