Інструкція з охорони праці при роботі зі склом

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Інструкція з охорони праці при роботі зі склом розроблена відповідно до вимог чинних нормативних актів України. Вона є внутрішнім документом підприємства, обов’язковим для виконання особою, яка працює зі склом.

Більше інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки у Довіднику

________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ _____________________

(посада керівника підприємства)

__________________________(ПІБ, підпис)

____________№ __________

(число, місяць, рік)

ІНСТРУКЦІЯ
З ОХОРОНИ ПРАЦІ № ___
ПІД ЧАС РОБОТИ ЗІ СКЛОМ

1. Загальні положення

1.1. Ця інструкція є документом, що містить обов’язкові вимоги з охорони праці для працівника при роботі зі склом (далі — скляр).

1.2. Інструкція з охорони праці при роботі зі склом розроблена відповідно до:

 • Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9;
 • Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15.

1.3. Склярем може працювати особа, яка досягла 18-річного віку, має професійно-технічну освіту відповідного напряму, освоїла навички безпечного ведення робіт, пройшла вступний інструктаж з питань охорони праці та первинний інструктаж на робочому місці й не має протипоказань до виконання обов’язків за станом здоров’я.

Як правильно оформити витрати на охорону праці

1.4. Скляр виконує роботи відповідно до організаційно-технологічного завдання з різання, обточування та вставляння вітринного і дзеркального скла та скла спеціальних марок у круглі, овальні та інші рами, а також займається склінням ліфтових шахт, сходів, балконів тощо.

1.5. Скляр повинен:

 • знати правила виконання робіт;
 • керуватися вимогами правил внутрішнього трудового розпорядку, інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки та електробезпеки;
 • дотримуватись правил особистої гігієни та санітарних правил;
 • знати кваліфікаційні вимоги відповідно до наданого розряду;
 • не приступати і не виконувати роботу у стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп’яніння, у хворобливому або стомленому стані;
 • не допускати на своє робоче місце сторонніх осіб;
 • користуватися спецодягом та засобами індивідуального захисту;
 • знати місця розташування аптечки та первинних засобів пожежогасіння і вміти користуватися ними.

1.6. Під час роботи на скляра можуть впливати такі шкідливі виробничі фактори, як: травмування рухомими частинами виробничого обладнання, недостатнє освітлення робочої зони, падіння з висоти, підвищена чи знижена температура повітря робочої зони, ураження електричним струмом, інші негативні фактори.

1.7. При роботі на висоті скляр повинен використовувати запобіжний пояс, кріплення якого здійснюється за елементи конструкцій у місцях, зазначених керівником робіт.

1.8. Скляр забезпечується засобами індивідуального захисту з урахуванням вимог законодавства та галузевих норм.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи скляр повинен ознайомитися з проектом провадження робіт та отримати завдання від безпосереднього керівника про порядок і безпечні прийоми виконання роботи.

2.2. Упевнитися в наявності й справності технологічного оснащення та засобів захисту.

2.3. Одягнути спецодяг, спецвзуття та інші запобіжні засоби.

2.4. Оглянути робоче місце, прибрати непотрібні предмети і матеріали, забрати все зайве зі столу розкрою скла.

2.5. Перевірити наявність і справність інструменту та інвентарних пристосувань (ліси, помости, драбини, містки тощо).

2.6. Приготувати для різання скло і ємності для відходів.

2.7. Пересвідчитися у наявності заземлення електрифікованого обладнання.

2.8. Про всі несправності електропроводки, обладнання та інвентарю тощо скляр повинен повідомити майстра (виконроба) або іншого працівника, відповідального за провадження цього виду робіт для їх усунення.

Перевірте свої знання з охорони праці

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Скляр повинен виконувати тільки ту роботу, до якої допущений та щодо якої він проінструктований.

3.2. Для постійної роботи скляреві виділяється окреме приміщення, обладнане: спеціальним верстаком з направляючими лінійками, ємностями для зберігання відходів скла, укомплектоване совком, щіткою, захисними окулярами, шкіряними напальчниками та інструментом (склорізом, вимірювальною лінійкою, дерев’яним молотком тощо).

3.3. Для зменшення ймовірності пошкодження рук об гострі краї роботу зі склом потрібно виконувати в рукавицях.

3.4. Для перенесення скла застосовують спеціальні накладки з м’якого матеріалу, при цьому лист скла при переміщенні необхідно тримати однією рукою знизу, а іншою – зверху.

3.5. Скло вирізається на спеціальних столах для розкрою. При роботі на висоті скло вирізається на столі розкрою і подається на місце заскління безпосередньо перед початком роботи.

3.6. Під час різання скла необхідно застосовувати склоріз або алмаз відповідного розміру залежно від товщини скла.

3.7. Уламки скла зі столу прибирають за допомогою щітки й совка.

3.8. Щоб скло не тріснуло при набряканні дерева від вологи, вирізати його слід таким чином, щоб воно покривало ширину фальца не менше ніж на третину площі, не доходячи до країв кромки на 2 — 3 мм.

3.9. Під час роботи з приставних пристроїв потрібно застосовувати драбини, що мають врізні сходинки.

3.10. Роботи з підвісних колисок повинні виконуватись згідно з нарядом-допуском, із зазначенням вимог щодо безпечного їх проведення.

3.11. Роботи на висоті, за відсутності тимчасових огороджень, необхідно виконувати з використанням запобіжних поясів і страхувальних канатів.

3.12. При роботі на висоті інструмент потрібно зберігати в спеціальній сумці.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Переконатися, що всі засклені елементи конструкцій надійно закріплені.

4.2. Слід упорядкувати робоче місце, прибрати залишки скла і сторонні предмети.

4.3. Використовуване електрообладнання необхідно від’єднати від електромережі.

4.4. Інструменти і пристрої слід помістити у відповідне місце зберігання.

4.5. Зняти спецодяг і взуття, очистити їх від бруду, помістити у відведене місце. Умитися (сполоснутися), переодягнутися.

4.6. Повідомити безпосереднього керівника про всі надзвичайні події, які відбулися під час роботи, та вжиті заходи щодо їх усунення.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі виявлення несправностей устаткування, пристосувань, інструментів та інших небезпечних ситуацій на робочому місці скляр повинен негайно повідомити про них керівнику робіт. Відновити роботу можна лише з його дозволу після усунення пошкоджень.

5.2. У разі виявлення загоряння необхідно припинити роботи та:

 • негайно викликати пожежну службу, а також сповістити про подію керівництво підприємства;
 • вжити заходів щодо можливої евакуації людей з будівлі відповідно до плану евакуації;
 • приступити до ліквідації загоряння відповідно до інструкції з пожежної безпеки наявними засобами пожежогасіння.

5.3. Якщо стався нещасний випадок, а також при раптовому захворюванні необхідно:

 • усунути дію на організм потерпілого небезпечних та шкідливих факторів, які загрожують його здоров’ю і життю;
 • надати потерпілому домедичну допомогу, а в разі потреби викликати швидку медичну допомогу.

5.4. В усіх випадках необхідно виконувати вказівки керівництва щодо усунення наслідків аварійної ситуації.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді