СОП vs роботодавець. Як бути у разі конфлікту інтересів

Автор
експерт з охорони праці
Які причини суперечок між роботодавцем і службою охорони праці? Як показати роботодавцю реальний обсяг роботи СОП і уникнути звинувачення фахівця з охорони праці у тому, що він не виконує своїх обов’язків? Про це та багато іншого у статті.

Скачайте Положення про систему управління охороною праці

Положення про службу охорони праці

Здебільшого роботодавець оцінює роботу служби охорони праці (СОП) з огляду на нещасні випадки. А їх на підприємстві може й не бути. З іншого боку, одне із завдань СОП — здійснювати профілактику нещасних випадків, які трапляються. Така профілактична робота на підприємстві буде ефективною завдяки не лише діям служби, а й підтримці роботодавця.

Як розслідувати нещасний випадок з роботодавцемскористайтесь алгоритмом від експерта

Відповідно до глави 4 Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004 № 255 (НПАОП 0.00-4.35-04), СОП може видавати приписи щодо усунення наявних недоліків керівникам структурних підрозділів підприємства, а також зупиняти роботу виробництв, дільниці, машин, механізмів, устатковання й інших засобів виробництва, якщо наявні порушення, які загрожують життю або здоров’ю працівників.

Тоді як СОП у країнах ЄС зупиняти виробництво права не має. Вона лише в письмовому вигляді повідомляє роботодавцю, безпосереднім керівникам робіт про імовірні ризики на робочих місцях, аби ті змогли вжити необхідних заходів. Також СОП інформує про це працівників. Чи призупиняти роботи, вирішує роботодавець.

Однак на практиці в Україні адміністрація підприємства може не реагувати на зауваження СОП щодо охорони праці та не підписувати приписи про усунення недоліків. Що робити, якщо керівник не реагує на ваші приписи?

Зупиняти чи конфліктувати

Через те, що СОП має право зупиняти роботу обладнання та окремих дільниць, між службою та роботодавцем може виникати конфлікт інтересів. Роботодавець прагне, щоб підприємство працювало без збоїв і приносило прибуток. Тоді як СОП має запобігати порушенням норм охорони праці, які можуть стати причиною нещасного випадку чи професійного захворювання.

Роботодавцю нелегко спостерігати, як без погодження з ним призупиняється виробництво. Якщо ж на підприємстві створені такі умови праці, що не відповідають чинним нормативно-правовим актам, а СОП цього вчасно не виправила, то в разі нещасного випадку фахівці служби можуть понести адміністративну або кримінальну відповідальність.

Адміністративна та кримінальна відповідальність у сфері охорони праці

Звісно, неприємно опинитися в такій ситуації. І все ж — без паніки. У ваших силах зробити так, аби її не допустити. Скористайтеся підказками від експерта щодо того, як організувати роботу СОП, щоб уникнути суперечок із роботодавцем.

Для того, щоб роботодавець сприймав СОП як підпорядковану йому службу контролю за станом безпеки та гігієни праці, а не як виробничий підрозділ, забезпечте таке функціонування системи управління охороною праці (СУОП), щоб повноваження усіх посадових осіб були чітко прописані.

Зверніть увагу, на всіх підприємствах мають бути розроблені Положення про СУОП Вони містять розділ «Обов’язки з охорони праці», де вказані обов’язки для всього персоналу — від директора до працівника. Усе, що записано у Положенні про СУОП щодо обов’язків з охорони праці, має бути також зазначено у посадовій інструкції. Особливу увагу потрібно приділити розділу «Повинен знати».

Обсяги роботи СОП

Основні документи, які вказують на обсяги роботи інженера з охорони праці, — НПАОП 0.00-4.35-04, його посадова інструкція та плани робіт на поточний період (місяць, квартал, рік).

Плани робіт потрібно складати таким чином, щоб було видно обсяги роботи СОП. Щоб показати роботодавцю реальний обсяг роботи СОП і уникнути звинувачення у невиконні своїх обов’язків потрібно хоча б щоквартально готувати інформаційний лист про стан умов та безпеки праці. Крім того, можна надсилати роботодавцю подання про притягнення до відповідальності посадових осіб і працівників, які порушують норми охорони праці та вносити пропозиції про заохочення працівників за активну працю.

І наостанок. Аби уникнути звинувачень у невиконанні своїх функцій і завдань та невикористанні наданих законодавством прав, упорядкуйте документи, які мають бути в СОП.

Який перелік документів з ОП обов’язково має бути на підприємствізміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді