Як правильно залучати працівників до надурочних робіт

Автор

Лідньов Анатолій

юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Перш ніж навантажити працівників додатковою роботою, потрібно звіритися із законодавством, яке визначає порядок застосування надурочних робіт. Що змінилося під час воєнного стану — дізнайтеся зі статті.

 

 

Загалом роботодавцю потрібно пам’ятати, що надурочні роботи, як правило, не допускаються. Власник або уповноважений ним орган може застосовувати їх лише у виняткових випадках. 

Робочий час : тривалість та особливості

Що таке надурочна робота

Правові відносини, які визначають тривалість, режим і порядок обліку робочого часу, врегульовано Кодексом законів про працю України (далі — КЗпПУ) та іншими актами законодавства. Зокрема, статтею 50 КЗпПУ встановлено, що нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень.

Проте інколи роботодавці з власної ініціативи залучають працівників до надурочних робіт, тобто до робіт понад встановлену законодавством нормальну тривалість робочого часу.

Згідно зі ст. 62 КЗпПУ надурочною є робота понад установлену тривалість робочого дня, зокрема:

 • понад установлену тривалість щоденної роботи — ст. 52 КЗпПУ;
 • понад нормальну кількість робочих годин за обліковий період при підсумованому обліку робочого часу — ст. 61 КЗпПУ.

Надурочною також вважається робота понад установлену ст. 53 КЗпПУ скорочену тривалість робочого часу напередодні вихідних, святкових та неробочих днів.

Години перепрацювання за особливим режимом — ненормованим робочим днем — не вважають надурочними.

Також не будуть вважатися надурочними і не будуть оплачуватися години, витрачені працівником за власною ініціативою після закінчення робочого дня на завершення справ. Ключова підстава для додаткової оплати — ініціатива перепрацювання виходить від роботодавця.

Порядок залучення до надурочних робіт

Перелік виняткових випадків, за яких роботодавець може залучати працівників до надурочної роботи, наведено у частині 3 ст. 62 КЗпПУ, це:

 • проведення робіт, необхідних для оборони країни, а також відвернення стихійного лиха, виробничої аварії і негайного усунення їх наслідків;
 • проведення громадсько необхідних робіт по водопостачанню, газопостачанню, опаленню, освітленню, каналізації, транспорту, зв'язку — для усунення випадкових або несподіваних обставин, які порушують правильне їх функціонування;
 • необхідність закінчення початої роботи, яка внаслідок непередбачених обставин чи випадкової затримки з технічних умов виробництва не могла бути закінчена в нормальний робочий час, якщо її припинення може призвести до псування або знищення майна, а також у разі необхідності невідкладного ремонту машин, іншого обладнання або устаткування, якщо їх несправність викликає зупинення робіт для значної кількості працівників;
 • необхідність виконання вантажно-розвантажувальних робіт з метою недопущення або усунення простою рухомого складу чи скупчення вантажів у пунктах відправлення і призначення;
 • необхідність продовження роботи при нез'явленні працівника, який заступає, коли робота не допускає перерви, що передбачає негайне вжиття роботодавецем заходів до заміни змінника іншим працівником.

Хто визначає необхідність надурочних робіт

Доповідну записку про необхідність залучення працівників до надурочних робіт подають директору підприємства. Це може зробити як керівник підрозділу, так і будь-хто інший із працівників підприємства, який бачить у цьому потребу. Вивчивши документ, директор вирішує, чи потрібні надурочні роботи на підприємстві та кого саме до них залучати. У доповідній записці зазначають:

 • через які обставини має бути застосована надурочна робота;
 • які працівники мають продовжити роботу після закінчення робочого дня або зміни;
 • яка тривалість надурочної роботи.

У статтях 63, 176, 177, 1861 КЗпПУ наведено перелік працівників, яких можна залучати до надурочних робіт і яких заборонено.

Як правильно залучати працівників до надурочних робіт  Чи вважати прогулом відмову працівника від надурочної роботи

Кого не можна залучати до надурочних робіт

Заборонено навіть за згодою 

Дозволено у разі згоди

вагітних і жінок, які мають дітей/дитину віком до 3 років

жінок, які мають дітей/дитину віком 3-14 років або дитину з інвалідністю до 18 років

батьків, які виховують дітей віком до 3 років без матері,
у т. ч. у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі

батьків, які виховують дітей віком 3-14 років без матері, у т. ч. у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі

опікунів/піклувальників, одного з прийомних батьків, одного з батьків-вихователів дитини віком до 3 років

опікунів/піклувальників, одного з прийомних батьків, одного з батьків-вихователів дитини віком 3-14 років

працівників, які навчаються в загальноосвітніх школах і ПТУ без відриву від виробництва, — в дні занять

осіб з інвалідністю — якщо це не суперечить медичним рекомендаціям

осіб, молодших за 18 років

громадян похилого віку — якщо це не протипоказано за станом здоров’я

 

Перелік у таблиці не є вичерпним, адже законодавство може встановлювати додаткові обмеження (ч. 2 ст. 63 КЗпПУ). Наприклад, залучати громадян похилого віку до надурочної роботи можна тільки за їхньою згодою і коли це не протипоказано їм за станом здоров’я.

Власник або уповноважений ним орган повинен вести облік надурочних робіт щодо кожного працівника, оскільки статтею 65 КЗпПУ встановлено, що надурочні роботи не повинні перевищувати для працівника чотири години протягом двох днів підряд і 120 годин на рік. Якщо цей ліміт використано, доведеться знайти інших працівників для термінової роботи.

Також роботодавець має попередньо отримати дозвіл виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) підприємства на залучення працівника до надурочних робіт. За відсутності на підприємстві профспілки дозвіл надає уповноважений представник трудового колективу.

Якщо профспілка погодилася, у резолюції на доповідній записці роботодавець визначає особу, що підготує проект наказу про залучення до надурочних робіт, та термін його підготовки. Виконавець готує проект наказу.

 

Як оплачуються надурочні роботи 

Відповідно до ст. 106 КЗпПУ за надурочні години передбачено винагороду. Оплата залежить від системи оплати праці, запровадженої на підприємстві:

 • за погодинної — надурочні години оплачуються у подвійному розмірі годинної ставки;
 • за відрядною системою оплати праці виплачується доплата у розмірі 100 відсотків тарифної ставки працівника відповідної кваліфікації, оплата праці якого здійснюється за погодинною системою, — за всі відпрацьовані надурочні години.

У разі підсумованого обліку робочого часу оплачуються як надурочні всі години, відпрацьовані понад встановлений робочий час в обліковому періоді, у порядку, передбаченому частинами першою і другою ст. 106 КЗпПУ

Ви маєте це знати!

Компенсація надурочних робіт шляхом відгулу не допускається!

Особливості залучення працівників до надурочних робіт в період дії воєнного стану в Україні

Законом України від 15.03.2022 № 2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», із змінами, внесеними згідно з Законом № 2352-IX від 01.07.2022, встановлено, що на період дії воєнного стану вводяться обмеження конституційних прав і свобод громадян, визначених статтями 43 і 44 Конституції України. Зокрема на період дії воєнного стану не діють норми КЗпПУ щодо:

 • скорочення роботи на одну годину як при п'ятиденному, так і при шестиденному робочому тижні напередодні святкових і неробочих днів;
 • тривалості робочого дня напередодні вихідних днів при шестиденному робочому тижні не більше 5 годин;
 • обмеження граничних норм надурочних робіт, встановлених статтею 65 КЗпПУ.

Закон діє у період дії воєнного стану, введеного відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану», та втрачає чинність з дня припинення або скасування воєнного стану.

Адамович Вікторія головний редактор системи «Експертус Охорона праці», Київ
У консультації знайдете відповіді на актуальні запитання працівників і роботодавців про те, як безпечно працювати під час воєнного стану, які зміни в законодавстві врахувати, які

Центральна частина статичний блок 2