Перевірка знань з охорони праці за допомогою автоекзаментора

359

Запитання

Чи правомірно проводити навчання працівників, що виконують роботи підвищеної небезпеки, дистанційно, а перевірку знань — за допомогою автоекзаменатора? Протокол підписують члени комісії, які пройшли відповідне навчання в навчальному центрі.

Відповідь

Спеціальне навчання з питань охорони праці на підприємстві проводить роботодавець за навчальними планами та програмами, розробленими з урахуванням конкретних видів робіт, виробничих умов, функціональних обов’язків працівників і затвердженими наказом (розпорядженням) роботодавця (п. 4.3 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15; НПАОП 0.00-4.12-05).

Які документи зазначати у протоколі з перевірки знань з питань охорони праці

Навчання з питань охорони праці можна проводити дистанційно, з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема шляхом відеозв’язку (ст. 13 Закону про охорону праці).

Форма перевірки знань з питань охорони праці працівників — тестування, залік або іспит. Тестування проводить комісія за допомогою технічних засобів (автоекзаменатори, модульні тести тощо), залік або іспит — за екзаменаційними білетами у вигляді усного або письмового опитування (п. 3.12 НПАОП 0.00-4.12-05).

Отже, проводити навчання і перевірку знань з питань охорони праці з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема автоекзаменатора, правомірно.

Довідник спеціаліста з охорони праці

Статті за темою

Усі статті за темою

План-графік навчання з охорони праці у 2024 році

На підприємстві необхідно скласти план-графік проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці. План-графік навчання з охорони праці доцільно розробити напередодні нового календарного року. Які вимоги до форми цього документа — дізнайтеся зі статті.
52923

Наказ про створення комісії з перевірки знань з питань охорони праці

Наказ про створення комісії з перевірки знань з питань охорони праці допоможе призначити членів комісії з перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві та визначити їхні обов'язки. Скачайте приклад наказу про створення комісії, розроблений експертом.
17358

Навчання з охорони праці для прикордонників

Одним із напрямів щодо забезпечення здорових та безпечних умов праці на робочому місці є організація належного рівня навчання працівників з питань охорони праці. Зі статті ви дізнаєтеся про особливості навчання з охорони праці для прикордонників
240

Як створити комісію з перевірки знань з охорони праці на підприємстві

Хто входить до складу комісії з перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві, які в неї повноваження, якими нормативними документами урегульована робота комісії — відповіді у статті.
12441

Навчання з охорони праці

Одне із завдань служби охорони праці підприємства — провести навчання з охорони праці та перевірку знань за його результатами. Дізнайтеся про принципи організації та види навчання з питань охорони праці, а також скачайте готові зразки необхідних документів.
86978