Порядок введення обладнання в експлуатацію

13469

Запитання

Відповідь

Засоби виробництва приймає в експлуатацію комісія суб’єкта господарювання. Зокрема, вона оцінює наявність сертифікатів відповідності, комплектність та технічний стан засобу виробництва як за експлуатаційною документацією, так і за результатами зовнішнього огляду, випробування на холостому ходу та під навантаженням.

Під час зовнішнього огляду визначають загальний стан засобу виробництва та встановлюють наявність видимих дефектів. Випробуванням на холостому ходу перевіряють працездатність усіх вузлів засобу виробництва. Випробування під навантаженням проводять з метою перевірити відповідність фактичних параметрів засобу виробництва технічним характеристикам.

За результатами перевірки технічного стану засобу виробництва складають відповідний акт або протокол, на підставі якого приймають рішення щодо можливості використання засобу виробництва за призначенням. До експлуатації допускають засіб виробництва, який взято на облік (зареєстровано) в установленому порядку.

Обладнання вводять в експлуатацію наказом суб’єкта господарювання. У наказі зазначають відповідальних осіб, експлуатаційний та ремонтний персонал. Рішення про можливість експлуатації засобу виробництва потрібно внести до паспорта (формуляра) засобу виробництва.

За зразок можна взяти, наприклад, Акт випробування обладнання вхолосту або під навантаженням (додаток 8 до ВСН 413-80 «Инструкция по монтажу подъемно-транспортного оборудования») або Акт приймання машини в експлуатацію (додаток 5 до ВСН 36-90 «Указания по эксплуатации дорожно-строительных машин»).

Довідник спеціаліста з охорони праці

Статті за темою

Усі статті за темою

Правила безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів

Роботодавець, який має намір експлуатувати обладнання під тиском, повинен утримувати його у справному стані та забезпечити його безпечну експлуатацію. Дізнайтеся більше про правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів.
4505

Вимоги до експлуатації вогнегасників

Дізнайтеся, які норми належності вогнегасників передбачені у чинних Правилах експлуатації та типових нормах належності вогнегасників та на які об’єкти поширюються встановлені в них вимоги.
14411

Перевезення небезпечних вантажів

Небезпечні вантажі становлять потенційну загрозу для людини й навколишнього середовища. У статті ви знайдете відповіді на такі питання: що таке небезпечний вантаж, чим укомплектувати транспортні засоби, що перевозять такий вантаж, які документи оформити та які вимоги до виробничого персоналу
11242

Як експлуатувати газові балони

Безпечна експлуатація газових балонів залежить від багатьох чинників. У статті розповімо, як заповнювати, транспортувати та зберігати, як проводити техогляд, як навантажувати та розвантажувати балони з газами.
14590

Як вести Журнал з експлуатації систем вентиляції

На кожному підприємстві повинна бути служба, що забезпечує нормальну та безперебійну роботу вентиляційних систем. Інформацію про перелік проведених робіт, усунення виявлених дефектів і несправностей заносять у журнал з експлуатації систем вентиляції.
2764