Вимоги до перевірки стаціонарних компресорних установок

3722

Запитання

Які є норми щодо перевірки технічного стану стаціонарних компресорів? Де вони визначені?

Відповідь

Експлуатація обладнання, що працює під тиском: аналізуємо нові правила

Вимоги до перевірки технічного стану посудин, що працюють під тиском, до яких належить і компресорна установка, визначають Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском (затверджені наказом Мінсоцполітики від 05.03.2018 № 333; НПАОП 0.00‑1.81-18; далі — Правила № 333).

Перевірку технічного стану елементів обладнання під тиском, що недоступні для внутрішнього і зовнішнього оглядів, потрібно проводити за інструкцією з монтажу та експлуатації виробника, в якій мають бути вказані обсяги, методи і періодичність контролю (п. 21 гл. 1 розд. VIII Правил № 333).

Періодичний технічний огляд обладнання під тиском (за винятком трубопроводів пари та гарячої води) проводять у строки, визначені експлуатаційними документами виробника, але не рідше ніж (п. 22 гл. 1 розд. VIII Правил № 333):

 • раз на чотири роки — зовнішній і внутрішній огляди;
 • раз на вісім років — гідростатичне випробування.
Роботодавець, який експлуатує котли та посудини, зобов’язаний самостійно проводити зовнішній і внутрішній огляди після кожного очищення внутрішніх поверхонь або ремонту елементів, але не рідше ніж через 12 місяців, а також перед технічним оглядом (п. 23 гл. 1 розд. VIII Правил № 333).

Не слід плутати поняття «огляд» та «технічний огляд». Згідно з п. 2 Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою КМУ від 26.05.2004 № 687:

Огляд — це контроль технічного стану, який здійснюють переважно з використанням органолептичних методів і засобів вимірювальної техніки. Їх номенклатуру встановлено організаційно-методичними документами.

Технічний огляд — комплекс робіт із контролю технічного стану, який здійснюють переважно з використанням органолептичних методів і засобів вимірювальної техніки, та випробування устатковання або тільки з огляду, що проводять у строк, у випадках та в обсязі, визначених нормативно-правовими актами з охорони праці, організаційно-методичними й експлуатаційними документами.

Позачерговий технічний огляд обладнання під тиском необхідно провести в таких випадках (п. 24 гл. 1 розд. VIII Правил № 333):

 • якщо обладнання під тиском не експлуатували понад 12 місяців;
 • якщо обладнання під тиском демонтували і встановили на новому місці;
 • якщо провели виправлення випинів або вм’ятин, а також ремонт із застосуванням зварки основних елементів обладнання під тиском;
 • після досягнення граничного строку експлуатації обладнання під тиском, визначеного проектом, виробником, іншою нормативною документацією;
 • після аварії обладнання під тиском або його елементів, якщо за обсягом відновлювальних робіт вимагається такий огляд.

Окрім того, вимоги до перевірки технічного стану стаціонарних компресорних установок визначають державні стандарти, наприклад:

 • ДСТУ 2514-94 «Станції компресорні пересувні. Вимоги безпеки»;
 • ДСТУ 2826-94 «Станції компресорні стаціонарні. Правила експлуатації та ремонту»;
 • ДСТУ 3064-95 «Компресори шестеренчасті. Приймання. Методи випробувань»;
 • ДСТУ 3109-95 «Компресори повітряні поршневі стаціонарні загального призначення. Норми і методи визначення шумових характеристик»;
 • ДСТУ 3160-95 «Компресорне обладнання. Визначення вібраційних характеристик. Загальні вимоги».

Наказом Національного органу стандартизації № 111 від 24 квітня 2019 відновлено дію міждержавних стандартів, які вкрай важливі для проведення атестації робочих місць за умовами праці і для підтвердження пільг і компенсацій для працівників, зайнятих на важких і шкідливих умовах праці.

На моніторинг технічного стану будівель і споруд, зокрема в періоди їх реконструкції та капітального ремонту, поширюються ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 «Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану».

Довідник спеціаліста з охорони праці

Статті за темою

Усі статті за темою

Правила безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів

Роботодавець, який має намір експлуатувати обладнання під тиском, повинен утримувати його у справному стані та забезпечити його безпечну експлуатацію. Дізнайтеся більше про правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів.
4498

Вимоги до експлуатації вогнегасників

Дізнайтеся, які норми належності вогнегасників передбачені у чинних Правилах експлуатації та типових нормах належності вогнегасників та на які об’єкти поширюються встановлені в них вимоги.
14408

Перевезення небезпечних вантажів

Небезпечні вантажі становлять потенційну загрозу для людини й навколишнього середовища. У статті ви знайдете відповіді на такі питання: що таке небезпечний вантаж, чим укомплектувати транспортні засоби, що перевозять такий вантаж, які документи оформити та які вимоги до виробничого персоналу
11231

Як експлуатувати газові балони

Безпечна експлуатація газових балонів залежить від багатьох чинників. У статті розповімо, як заповнювати, транспортувати та зберігати, як проводити техогляд, як навантажувати та розвантажувати балони з газами.
14578

Як вести Журнал з експлуатації систем вентиляції

На кожному підприємстві повинна бути служба, що забезпечує нормальну та безперебійну роботу вентиляційних систем. Інформацію про перелік проведених робіт, усунення виявлених дефектів і несправностей заносять у журнал з експлуатації систем вентиляції.
2761