Нормативна база щодо проведення капітального ремонту та реконструкції виробничих об’єктів

1356

Запитання

Які нормативно-правові акти визначають вимоги до проведення капітального ремонту та реконструкції виробничих об’єктів?

Відповідь

Скачайте Покажчик нормативно-правових актів з охорони праці 2019

Як провести капітальний ремонт та реконструкцію виробничих об’єктів, визначають:

  • ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво»; ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення» — будинки, будівлі та споруди будь-якого призначення;
  • ДБН В.3.2-2-2009 «Житлові будинки. Реконструкція та капітальний ремонт» — житлові будинки;
  • Правила з охорони праці під час будівництва та ремонту об’єктів житлово-комунального господарства (затверджені Держжитлокомунгоспом від 01.01.1990; НПАОП 45.2-1.02-90) — об’єкти житлово-комунального господарства;
  • Правила з охорони праці під час ремонту та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту (затверджені наказом Держгірпромнагляду від 26.12.2008 № 296; НПАОП 63.21-1.13-08) — будівлі та споруди залізничного транспорту;
  • Правила безпеки під час реконструкції будівель і споруд промислових підприємств (затверджені наказом Мінпраці від 02.04.2001 № 151; НПАОП 45.2-1.12-01) — будівлі та споруди промислових підприємств.

Усі види реставраційних, консерваційних, реабілітаційних, ремонтних і відновлювальних робіт на пам’ятках містобудування й архітектури, історії, археології та монументального мистецтва виконують відповідно до ДСТУ-Н Б В.3.2-4:2016 «Настанова щодо виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятках архітектури та містобудування».

Наказом Національного органу стандартизації № 111 від 24 квітня 2019 відновлено дію міждержавних стандартів, які вкрай важливі для проведення атестації робочих місць за умовами праці і для підтвердження пільг і компенсацій для працівників, зайнятих на важких і шкідливих умовах праці.

На моніторинг технічного стану будівель і споруд, зокрема в періоди їх реконструкції та капітального ремонту, поширюються ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 «Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану».

Довідник спеціаліста з охорони праці

Статті за темою

Усі статті за темою

Як оформити акт-допуск на виконання робіт підвищеної небезпеки

У статті наводимо приклад Акта-допуску на виконання робіт підвищеної небезпеки на території підприємства (структурного підрозділу, дільниці), який ви можете адаптувати до умов вашого підприємства.
3608

Відмітка про проходження вступного інструктажу

Відмітка про проходження вступного інструктажу з питань охорони праці на наказі про прийняття на роботу допоможе зафіксувати факт, що новоприйнятий працівник пройшов вступний інструктаж.
941