Зміст та структура інструкції з охорони праці

15384

Запитання

Яку структуру повинна мати інструкція з охорони праці?

Відповідь

Інструкція є актом з охорони праці підприємства, установи, організації незалежно від форм власності та видів їх діяльності, що містить обов’язкові для дотримання працівниками вимоги з охорони праці при виконанні ними робіт певного виду або за певною професією на всіх робочих місцях, у виробничих приміщеннях, на території підприємства, будівельних майданчиках або в інших місцях, де за дорученням роботодавця чи уповноваженого ним органу виконуються ці роботи, трудові чи службові обов’язки. Зміст та форму інструкцій регламентує Положення про розробку інструкцій з охорони праці

Які документи потрібні для служби охорони праці

Вимоги інструкцій викладаються відповідно до послідовності технологічного процесу з урахуванням умов, у яких виконується конкретний вид робіт. Максимальна кількість розділів може бути різною, проте обов'язково мають бути наявні такі:

 1. Розділ «Загальні положення».
 2. Розділ «Вимоги безпеки перед початком роботи».
 3. Розділ «Вимоги безпеки під час роботи».
 4. Розділ «Вимоги безпеки після закінчення роботи».
 5. Розділ «Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях».

Для розміщення матеріалів, які доповнюють зміст інструкцій, ілюструють чи конкретизують окремі вимоги, може передбачатись розділ «Додатки», у якому, наприклад, наводять перелік нормативно-правових актів та актів підприємства з охорони праці, на підставі яких розроблено інструкцію

Кожній інструкції присвоюються назва і скорочене позначення (код, порядковий номер). У назві стисло вказується, для якої професії або виду робіт призначені вимоги.

В інструкціях мають бути зазначені загальні положення щодо охорони праці, організаційні та технічні вимоги безпеки.

Нормативні документи також висувають низку вимог до тексту інструкцій. Зокрема:

 • текст має бути стислим, зрозумілим, конкретним (без можливості різного тлумачення);
 • у тексті не повинно бути посилань на нормативно-правові акти, вимоги яких враховуються при розробленні інструкції (за необхідності такі вимоги відтворюються дослівно);
 • не допускається використання не властивих для нормативних актів слів, словосполучень і зворотів, характерних для розмовної мови, довільних скорочень слів, використання для позначення одного поняття різних термінів, а також іноземних слів чи термінів за наявності рівнозначних слів чи термінів в українській мові; допускається застосування лише загальноприйнятих скорочень та абревіатур, а також заміна застосованих в інструкції словосполучень скороченням або абревіатурою за умови повного відтворення цього словосполучення при першому згадуванні в тексті із зазначенням у дужках відповідного скорочення чи абревіатури;
 • потрібно уникати викладення вимог у формі заборони, а за необхідності — давати пояснення, чим викликано заборону; не потрібно застосовувати слова «категорично», «особливо», «обов’язково», «суворо» тощо, оскільки всі вимоги інструкції є однаково обов’язковими;
 • для наочності окремі вимоги можуть ілюструватись малюнками, схемами, кресленнями тощо;
 • якщо безпека роботи обумовлена певними нормами (величини відстаней, напруги тощо), вони мають бути наведені в інструкції.

Зміст та структура інструкції з охорони праці Все, що потрібно знати про види інструкцій з охорони праці

Зауважимо, НПАОП передбачають регулярний перегляд інструкцій.

Статичний блок для запитань-відповідей

Останні новини

Усі новини

Статті за темою

Усі статті за темою

Інструкція з охорони праці садівника

Інструкція з охорони праці садівника є документом, що містить обов’язкові для дотримання садівником вимоги з охорони праці при виконанні робіт, визначених його функціональними обов’язками.
3646

Інструкція з охорони праці для підсобного робітника

У статті ви знайдете примірну інструкцію з охорони праці підсобного робітника. За потреби наведена інструкція з охорони праці для підсобного робітника може бути адаптована до умов вашого підприємства.
11302

Інструкція з охорони праці для працівника офісу

Щоб вберегти офісних працівників від можливих виробничих травм або професійних захворювань, розробіть та затвердьте інструкцію з охорони праці для працівника офісу. У статті ви знайдете зразок такої інструкції. За потреби адаптуйте її до умов вашого підприємства.
27766